Views
4 months ago

עבודות 101010

פיתוח

פיתוח הקונספט - גוש המאסה והגריעה בית הספר ‏"רמות חפר",‏ קיבוץ מעברות.‏ תכנית טופוגרפית של ‏"רמות חפר",‏ מראה את השטחים בהם יש שימוש.‏ לשימוש ישנם שני רבדים:‏ שימוש אקטיבי ושימוש פאסיבי.‏ בכל השטח משתמשים,‏ אך ישנם שטחים שבהם רק עוברים ‏)השטחים הבהירים(‏ והם לא משמשים למטרה אחרת.‏ לעומת זאת,‏ בשטחים הכהים,‏ לא רק עוברים,‏ אלא הם השטחים שבהם ישנה השתנות טופוגרפית אשר יוצרת תאי שטח בהם קורים דברים.‏ המקומות המעניינים באמת הינם המקומות האלה,‏ בהם השטח נהפך תלול ומתמלא באיכויות מרחביות חדשות.‏ בו מעניין לשבת,‏ בו קורים אירועים ובו ניתן להיות מוסתרים קצת ולנצל אותו לכל מטרה א-פורמלית באשר היא.‏ קיום השטחים הללו גרם לבית הספר להיות מגרש משחקים ויצר חוויות מרחביות תלת מימדיות ביום יום של הילדים.‏ 12 התמונות מביאות את האיכויות הטופוגרפיות והמרחביות של בית ספר ‏"רמות חפר",‏ וניכרת היחחודיות של המרחב החינוכי הזה,‏ שאינו סטנדרטי במונחים של נגישות ובטיחות.‏ מה שהופך אותו למעניין וחווייתי לילדים,‏ ונותן ערך מוסף לשהות והלימודים בו.‏ 6 גריעה מגוש החומר ליצירת מרחב טופוגרפי רציף מיקום חללי הכיתות בנפח וחשיפתם ע"י גריעה 17

ברוטו - נטו | Void - Solid - סטודיו מרחבי חינוך שנת לימודים:‏ ג'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ יהושוע גוטמן פרוייקט זה החל כמחקר על מרחבי החינוך בהם למדנו אנו כתלמידי תיכון ויסודי על מנת לייצר קונספט אדריכלי הנתמך בחוויות אישיות שלנו כילדים בביה"ס.‏ כנער,‏ למדתי בביה"ס ששכן על גבעה,‏ ובו כל כיתה היתה מבנה בפני עצמו,‏ מה שיצר הפרש גדול בין שטחי ה"למידה"‏ לשטחי ה"פנאי"‏ ‏)נטו וברוטו(.‏ כמעט ולא היו שטחי ביניים,‏ והיום יום התחלק ללהיות בכיתה או ללהיות בחוץ.‏ החוויה המרחבית בין הכיתות בתוספת הטופוגרפיה של המרחב יצרה מרחב חינוכי ייחודי מאוד.‏ כמתכנן לקחתי את תכונות אלו ומתחתי אותם אל הקצה בצורה שתהפוך את הנטו ‏)כיתות הלימוד ושטחי הלימוד(‏ לשטחי פנים,‏ ואת שטחי הפנאי והמעברים בין הכיתות לשטחי חוץ - ללא שטחי ביניים בכלל.‏ בנוסף חשבתי על ברוטו ונטו לא כשטחים,‏ אלא כנפחים.‏ כך תוכננה מערכת נפחית אשר לא קיימים בה שטחים לא מנוצלים,‏ ולכל שטח,‏ גם אם הוא מסדרון,‏ יש תכלית;‏ הוא שטח פתוח או מזוגג המכניס אור ואוויר לתוך המאסה.‏ בסמסטר זה התנסתי בעבודה בתלת מימד ממוחשב ובתכנון פרמטרי.‏ ראשית התייחסתי לכל הנפח שיושב על המגרש כגוש חומר בו גרעתי על פי פרמטרים מסויימים לכדי יצירת מאסה מחוררת המאפשרת את קיום עקרונות הברוטו והנטו שקבעתי ; void .solid & תכנית סביבה.‏ שכונת גונן ה',‏ ירושלים.‏

s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
第1 章字体应用基础
Autodesk ® Rešenja za arhitekturu Upoznajte BIM ... - TopoGIS doo
OF CHANGE
LEICA D-LUX 4 Firmware Update 2.2 - Leica Camera AG
EEP_Time_Issue_43
第6章角色制作流程中的经验和教训
журнал «Афиша-Еда» о еде, вине и
Брой 5 - "Под Вода".
2012 - 1 - International Red Cross and Red Crescent Movement
2012 - 2 - International Red Cross and Red Crescent Movement