Views
10 months ago

עבודות 101010

פיתוח

פיתוח הקונספט - גוש המאסה והגריעה בית הספר ‏"רמות חפר",‏ קיבוץ מעברות.‏ תכנית טופוגרפית של ‏"רמות חפר",‏ מראה את השטחים בהם יש שימוש.‏ לשימוש ישנם שני רבדים:‏ שימוש אקטיבי ושימוש פאסיבי.‏ בכל השטח משתמשים,‏ אך ישנם שטחים שבהם רק עוברים ‏)השטחים הבהירים(‏ והם לא משמשים למטרה אחרת.‏ לעומת זאת,‏ בשטחים הכהים,‏ לא רק עוברים,‏ אלא הם השטחים שבהם ישנה השתנות טופוגרפית אשר יוצרת תאי שטח בהם קורים דברים.‏ המקומות המעניינים באמת הינם המקומות האלה,‏ בהם השטח נהפך תלול ומתמלא באיכויות מרחביות חדשות.‏ בו מעניין לשבת,‏ בו קורים אירועים ובו ניתן להיות מוסתרים קצת ולנצל אותו לכל מטרה א-פורמלית באשר היא.‏ קיום השטחים הללו גרם לבית הספר להיות מגרש משחקים ויצר חוויות מרחביות תלת מימדיות ביום יום של הילדים.‏ 12 התמונות מביאות את האיכויות הטופוגרפיות והמרחביות של בית ספר ‏"רמות חפר",‏ וניכרת היחחודיות של המרחב החינוכי הזה,‏ שאינו סטנדרטי במונחים של נגישות ובטיחות.‏ מה שהופך אותו למעניין וחווייתי לילדים,‏ ונותן ערך מוסף לשהות והלימודים בו.‏ 6 גריעה מגוש החומר ליצירת מרחב טופוגרפי רציף מיקום חללי הכיתות בנפח וחשיפתם ע"י גריעה 17

ברוטו - נטו | Void - Solid - סטודיו מרחבי חינוך שנת לימודים:‏ ג'‏ בהנחיית:‏ אדר'‏ יהושוע גוטמן פרוייקט זה החל כמחקר על מרחבי החינוך בהם למדנו אנו כתלמידי תיכון ויסודי על מנת לייצר קונספט אדריכלי הנתמך בחוויות אישיות שלנו כילדים בביה"ס.‏ כנער,‏ למדתי בביה"ס ששכן על גבעה,‏ ובו כל כיתה היתה מבנה בפני עצמו,‏ מה שיצר הפרש גדול בין שטחי ה"למידה"‏ לשטחי ה"פנאי"‏ ‏)נטו וברוטו(.‏ כמעט ולא היו שטחי ביניים,‏ והיום יום התחלק ללהיות בכיתה או ללהיות בחוץ.‏ החוויה המרחבית בין הכיתות בתוספת הטופוגרפיה של המרחב יצרה מרחב חינוכי ייחודי מאוד.‏ כמתכנן לקחתי את תכונות אלו ומתחתי אותם אל הקצה בצורה שתהפוך את הנטו ‏)כיתות הלימוד ושטחי הלימוד(‏ לשטחי פנים,‏ ואת שטחי הפנאי והמעברים בין הכיתות לשטחי חוץ - ללא שטחי ביניים בכלל.‏ בנוסף חשבתי על ברוטו ונטו לא כשטחים,‏ אלא כנפחים.‏ כך תוכננה מערכת נפחית אשר לא קיימים בה שטחים לא מנוצלים,‏ ולכל שטח,‏ גם אם הוא מסדרון,‏ יש תכלית;‏ הוא שטח פתוח או מזוגג המכניס אור ואוויר לתוך המאסה.‏ בסמסטר זה התנסתי בעבודה בתלת מימד ממוחשב ובתכנון פרמטרי.‏ ראשית התייחסתי לכל הנפח שיושב על המגרש כגוש חומר בו גרעתי על פי פרמטרים מסויימים לכדי יצירת מאסה מחוררת המאפשרת את קיום עקרונות הברוטו והנטו שקבעתי ; void .solid & תכנית סביבה.‏ שכונת גונן ה',‏ ירושלים.‏

Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Свалете PDF на броя
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Портфолио Кристины Свентицкайте
Портфолио Елизаветы Цветаевой
Портфолио Софии Жадкевич
Портфолио Марии Шабетник
Портфолио Елизаветы Никольской