Views
3 weeks ago

עבודות 101010

| Filed Of Movement

| Filed Of Movement מרחב של תנועה פרוייקט גמר בהנחיית:‏ אדר'‏ דן הנדל,‏ אדר'‏ דניאל זרחי וטל ארז מחקר מרחבי ואדריכלי של סביבת העבודה המשרדית הגנרית.‏ התפתחותה מראשיתה עד היום והגדרת צרכים עכשויים של העובדים בה היוו את נקודת המוצא לתכנון הפרויקט.‏ סביבת העבודה מהווה מקום בו שוהה העובד חלק משמעותי מיומו והאיכויות הקיימות או החסרות בה,‏ עשויות להיות בעלות השפעה ניכרת על נפשו,‏ גופו ובריאותו של העובד.‏ כיום גוברת המודעות לנזקים דרמטיים הנגרמים מישיבה משרדית ממושכת ובהתאם לכך מתחדד הצורך לייצר פתרונות אינטגראליים ופרקטיים בתוך המרחב המשרדי.‏ תכנון המרחב המשרדי צריך לקדם יותר תנועה פעילה תוך שילוב הפונקציות היומיומיות במשרד,‏ לכן העקרון התכנוני המוביל ממקם את את מערכת התנועה במרכז ומותח את גבולות תכנון ובניית מבני המשרדים לגובה.‏ מיחידת בסיס - קומה טיפוסית עם גרעין ולובי,‏ אשר הופכת את המשרד לסביבה רבת מפלסים הגורמת לעובדים לקום וללכת;‏ למכלול הבנוי משלושה נפחים אשר מקיימים יחסי גומלין פרוגרמטיים ומרחביים המעניקים לעובדים במתחם איכויות של שטחי חוץ אשר מרעננים את העבודה היום יומית במשרד והופכים אותה לפרודוקטיבית ולרווחית הרבה יותר.‏ הדמייה לכיוון דרום מזרח