Views
6 months ago

עבודות 101010

תכנית קומה

תכנית קומה ראשונה קומה בה ישנן בעיקר כיתות לימוד והחללים המשרתים שלהן,‏ כולל חדרי טיפול.‏ איזור ‏"ההנהלה"‏ מצוי בצד הדרום מערבי,‏ והגישה אליו הינה דרך מעלית,‏ ומהקומה השנייה.‏ לכל כיתה כניסה משלה,‏ מרפסת משלה,‏ ופירי אור היורדים מלמעלה,‏ חלקם חודרים לכל האורך ומכניסים אור לקומת מפלס הרחוב שמתחת.‏ הרחוב קומת הקרקע וק,‏ המהוות את מירב השטחים הפתוחים בפרוייקט.‏ ושת עמודים ופירים,‏ אשר נותנים אור לקומת הקרקע.‏ תכנית קומה ראשונה תכנית גגות תכנית קומת גגות בתכנית הגגות ניתן לראות את השטחים הפתוחים המצויים על הגג.‏ תכנית קומה שנייה בקומה השנייה מצויות פרוגרמות ‏"פנאי"‏ ושירות.‏ כגון חדר כושר,‏ ספרייה,‏ חממה ועוד.‏ חתכים 21 בחתכים ניתן לראות את מערכת היחסים הנפחית בצורה ורטיקלית,‏ ואת החלוקה לשכבות,‏ אשר מרכיבות את הפרוייקט.‏ חתך צפון דרום m m m 22

פירוק המבנה לגורמים פריסה של הפרוייקט לגורמים כאשר מחלקים את הפרוייקט לשכבות הבסיס שלו,‏ ניתן לראות כיצד מובא לידי ביטוי הרעיון המחולל של הפרוייקט.‏ השטחים הפתוחים הירוקים והמוארים מהווים את האלמנט המחולל בפרוייקט.‏ קומת מפלס הרחוב נהפכת טופוגרפית,‏ ובעלת איכויות אשר נותנות לחווית הלמידה במרחב ערכים נוספים.‏ פירים החפורים באדמה נותנים אור ואוויר לשוהים מתחת לאדמה,‏ באופן שימצא את מלוא הפוטנציאל של השטחים הירוקים ככל שניתן,‏ בלי לפגוע באיכות החללים הקבורים מטה.‏ קומת הקרקע קבורה באדמה.‏ היא מהווה את השכבה הנמוכה ביותר בפרוייקט,‏ מעליה מדשאות ירוקות המהוות את שטחי החוץ האיכותיים של בית הספר ‏"אילנות".‏ קומת הקרקע בעלת שתי כניסות המכניסות את הבאים למפלס הבריכה,‏ הנמוך ביותר,‏ ולמפלס סדנת האומנות והכיתות של השכבה הנמוכה.‏ m m m תכנית קרקע תכנית קומה תת קקעית אל הקומה התת קרקעית,‏ מובילות שתי כניסות ממפלס הרחוב.‏ אחת מובילה לתוך בריכת השחייה,‏ והשנייה מובילה לצד סדנת האומנות.‏ תכנית מפלס שטח פתוח ויר השטח כולו מר הקונסטרוקציה מורכבת מעמודים המסודרים בגריד התואם את סידור הפרוגרמות בחלל.‏ 20 גוף הפרוייקט-‏ המסה המחוררת בעלת גג שטוח למעט הצדדים המזרחי והמערבי אשר פותחים שטחים טופוגי רפיים ירוקים אשר נגישים ע"י מערכת התנועה הורטיקלית.‏ צורת ה"כרסום"‏ במסה ניכרת בשני צדדים אלו,‏ והם,‏ בדומה לקומת הקרי קע,‏ מחוררים על מנת להכניס אור ואויר לחללים שבפנים המסה.‏ מערכת התנועה הורטיקלית הינה פירי מעליות גדולים ומרווחים,‏ אשר נותנים לכל אדם ובמיוחד לילדים מוגבלי התנועה את היכולת להגיע למקומות הקשים טופוגרפית ולהנות מהמורכבות והחוויה שהם יוצרים.‏ השפה הטופוגרפית של הפרוייקט בשילוב עם מערכת תנועה זו,‏ יוצרת נגישות מקסימלית,‏ ומביאה את שטחי החוף הבלתי נגישים,‏ לידי נגישות ולתחום הניידות של הילדים.‏ חתך מזרח מערב 18

Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Свалете PDF на броя - ТД Инсталации
Портфолио студента в PDF - Институт архитектуры и дизайна
univerzitetski vesnik - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Свалете PDF на броя
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Hent prisliste - Movement
Adobe Photoshop PDF - Natur und Medizin e.V.
Leták výrobku RHINO 101 - DYMO
Gat You מגזין הנוער של קריית גת- גיליון 2
Adobe Photoshop PDF - Pizzeria TAVERNA in Bad Salzuflen und in
מעלים הילוך - לשכת עורכי הדין
Скачать - Эвакуация при пожаре
Arabic SignWriting (ArSW) Training Kit
Современные методы проектирования ... - Remmag.ru