Views
11 months ago

עבודות 101010

תכנית קומה

תכנית קומה ראשונה קומה בה ישנן בעיקר כיתות לימוד והחללים המשרתים שלהן,‏ כולל חדרי טיפול.‏ איזור ‏"ההנהלה"‏ מצוי בצד הדרום מערבי,‏ והגישה אליו הינה דרך מעלית,‏ ומהקומה השנייה.‏ לכל כיתה כניסה משלה,‏ מרפסת משלה,‏ ופירי אור היורדים מלמעלה,‏ חלקם חודרים לכל האורך ומכניסים אור לקומת מפלס הרחוב שמתחת.‏ הרחוב קומת הקרקע וק,‏ המהוות את מירב השטחים הפתוחים בפרוייקט.‏ ושת עמודים ופירים,‏ אשר נותנים אור לקומת הקרקע.‏ תכנית קומה ראשונה תכנית גגות תכנית קומת גגות בתכנית הגגות ניתן לראות את השטחים הפתוחים המצויים על הגג.‏ תכנית קומה שנייה בקומה השנייה מצויות פרוגרמות ‏"פנאי"‏ ושירות.‏ כגון חדר כושר,‏ ספרייה,‏ חממה ועוד.‏ חתכים 21 בחתכים ניתן לראות את מערכת היחסים הנפחית בצורה ורטיקלית,‏ ואת החלוקה לשכבות,‏ אשר מרכיבות את הפרוייקט.‏ חתך צפון דרום m m m 22

פירוק המבנה לגורמים פריסה של הפרוייקט לגורמים כאשר מחלקים את הפרוייקט לשכבות הבסיס שלו,‏ ניתן לראות כיצד מובא לידי ביטוי הרעיון המחולל של הפרוייקט.‏ השטחים הפתוחים הירוקים והמוארים מהווים את האלמנט המחולל בפרוייקט.‏ קומת מפלס הרחוב נהפכת טופוגרפית,‏ ובעלת איכויות אשר נותנות לחווית הלמידה במרחב ערכים נוספים.‏ פירים החפורים באדמה נותנים אור ואוויר לשוהים מתחת לאדמה,‏ באופן שימצא את מלוא הפוטנציאל של השטחים הירוקים ככל שניתן,‏ בלי לפגוע באיכות החללים הקבורים מטה.‏ קומת הקרקע קבורה באדמה.‏ היא מהווה את השכבה הנמוכה ביותר בפרוייקט,‏ מעליה מדשאות ירוקות המהוות את שטחי החוץ האיכותיים של בית הספר ‏"אילנות".‏ קומת הקרקע בעלת שתי כניסות המכניסות את הבאים למפלס הבריכה,‏ הנמוך ביותר,‏ ולמפלס סדנת האומנות והכיתות של השכבה הנמוכה.‏ m m m תכנית קרקע תכנית קומה תת קקעית אל הקומה התת קרקעית,‏ מובילות שתי כניסות ממפלס הרחוב.‏ אחת מובילה לתוך בריכת השחייה,‏ והשנייה מובילה לצד סדנת האומנות.‏ תכנית מפלס שטח פתוח ויר השטח כולו מר הקונסטרוקציה מורכבת מעמודים המסודרים בגריד התואם את סידור הפרוגרמות בחלל.‏ 20 גוף הפרוייקט-‏ המסה המחוררת בעלת גג שטוח למעט הצדדים המזרחי והמערבי אשר פותחים שטחים טופוגי רפיים ירוקים אשר נגישים ע"י מערכת התנועה הורטיקלית.‏ צורת ה"כרסום"‏ במסה ניכרת בשני צדדים אלו,‏ והם,‏ בדומה לקומת הקרי קע,‏ מחוררים על מנת להכניס אור ואויר לחללים שבפנים המסה.‏ מערכת התנועה הורטיקלית הינה פירי מעליות גדולים ומרווחים,‏ אשר נותנים לכל אדם ובמיוחד לילדים מוגבלי התנועה את היכולת להגיע למקומות הקשים טופוגרפית ולהנות מהמורכבות והחוויה שהם יוצרים.‏ השפה הטופוגרפית של הפרוייקט בשילוב עם מערכת תנועה זו,‏ יוצרת נגישות מקסימלית,‏ ומביאה את שטחי החוף הבלתי נגישים,‏ לידי נגישות ולתחום הניידות של הילדים.‏ חתך מזרח מערב 18

1
портфолио
آموزش اسکچ آپ 2018 [PDF]
Portfolio-18-RU-Alexandr_Kosterin
PORTIFOLIO SUZANA
s a p i r . a c . i l s a p - המכללה האקדמית ספיר
Скачать журнал "CADmaster #2(27) 2005 (апрель-июнь
CADmaster #4(29) 2005 (октябрь-декабрь
Свалете PDF на броя
22
CADmaster #2-3(47-48) 2009 (апрель-сентябрь
Свалете PDF на броя
Портфолио Кристины Свентицкайте
каламео
Architectural portfolio of Alexander Koshka
Портфолио Анны Шевченко
!"#$ %&'() *+, -". /01
Портфолио Елизаветы Цветаевой
имени
имени
имени
Портфолио Марии Шабетник
имени
Портфолио Елизаветы Никольской
имени