Views
8 months ago

Jesenski_sejem_2015

Jesenski sejem Komenda Varno delo v gozdu s poudarkom na varnem delu pri sanaciji poškodovanih gozdov Delo v gozdu je eno najbolj nevarnih opravil, pri čemer je potrebno posebej izpostaviti dela z motorno žago in ostalimi orodji, ki imajo rezila, ročno spravilo in ročno nakladanje lesa, spravilo lesa s traktorji ter vožnjo lesa po gozdnih vlakah in poteh. Še posebej nevarno je delo v gozdovih, ki so jih poškodovale ujme, v tem času torej delo v gozdovih, ki jih je poškodoval žledolom. To pomeni, da morajo biti tisti, ki delajo v takih razmerah še posebej previdni, saj dosedanji podatki kažejo, da je samo v letu 2014 pri delu v gozdu umrlo 18 nepoklicnih izvajalcev del, kamor štejemo predvsem lastnike gozdov, ki delajo v svojem gozdu ter njihove znance in sorodnike, ki poklicno niso usposobljeni. Izkušnje in natančnejše analize nezgod so pokazale, da se večina njih pripeti zaradi podcenjevanja nevarnosti pri gozdnem delu, ne-uporabe osebne varstvene opreme za delo, nepoznavanje tehnik dela, zastarelih ali slabo vzdrževanih delovnih naprav (motorna žaga, traktor) in slabe psihofizične pripravljenosti tistih, ki dela izvajajo (starost). Daleč največ nezgod se pripeti pri sečnji drevja, kar je razvidno iz spodnjega grafikona, zelo nevarno je tudi mehanizirano spravilo lesa. Zakaj je delo v poškodovanih gozdovih še bolj nevarno kot v normalnih razmerah? V ujmah podrtem drevju delujejo v deblih in med debli samimi sile, ki se lahko ob nepravilnem pristopu pri razrezu debel sprožijo poškodujejo izvajalca del. Podobno stanje je pri vpetih drevesih. Pri izruvanem drevju je poleg teh sil potrebno paziti na panj s koreninami, ki se lahko pri prežagovanju debla premakne, zato ga je potrebno zavarovati. Zelo nevarna so obvisela in nagnjena drevesa, za katere ne vemo natančno, kaj lahko sproži njihov padec, ravno tako pa je nevarno tudi njihovo podiranje. Nevarnosti prežijo tudi v samih krošnjah, kolikor jih je še ostalo, saj so polna odlomljenih delov, ki niso padla na tla. Več o tam, kako izvajati dela v takih razmerah, je možno videti iz zloženke »Nevarnosti pri izdelavi poškodovanega drevja«, ki jo lahko dobite na spletni strani ZGS. Tam je možno dobiti tudi vzorec opozorilne table, s katero označimo delovišče. Pravilo pri poseku in izdelavi v ujmah poškodovanih dreves je, da pravila ni. Vsako drevo je problem zase. Delati moramo počasi, premišljeno in s presledki, da lahko vseskozi opazujemo in poslušamo, kako se drevo odziva na naše početje 8

Jesenski sejem Komenda Še nekaj najbolj pomembnih navodil za varno izvajanje dela: Dela naj se lotijo le tisti, ki so za take razmere usposobljeni in primerno opremljeni. Pri tem priporočamo tam, kjer terenske razmere to omogočajo, uporabo strojne sečnje, ki je za sanacije takih gozdov najbolj varna. Brezhibna oprema, orodje za delo in dodatna oprema so nujno potrebni za varnejše in učinkovitejše delo. Delamo v lepem vremenu in v ugodnih vremenskih razmerah. Pri delu je obvezna uporaba osebne varovalne opreme - zaščitna čelada, zaščitne rokavice, ustrezna obutev, zaščitne hlače ter dobro viden delovni jopič. Del nikoli ne izvajamo sami, pri tem pa moramo paziti na primerno varnostno razdaljo. Sečnja in spravilo lesa naj potekata usklajeno. Kjer je le mogoče, uporabljamo traktor z vitlom ali vsaj žični nateg in škripec. Že v naprej razmislimo, kako bomo ukrepali v primeru nesreče. Pri sebi moramo imeti torbico za prvo pomoč in mobilni telefon. Predvsem pa PRIPOROČAMO, da razčistimo sami s sabo, ali smo za tako delo dovolj usposobljeni in opremljeni, ali pa bi bilo bolje, da naredi to kdo drug namesto nas. Sezname izvajalcev lahko lastniki gozdov dobijo na Območnih enotah Zavoda za gozdove Slovenije. Pri tem priporočamo, da se lastniki med sabo povežejo in poiščejo izvajalce združeni, še posebej pomembno pa je, da si pridobijo ponudbe več izvajalcev ter na podlagi njih izberejo najugodnejšega. Razmere v gozdovih, ki jih je poškodoval žled, predstavljajo nevarnost tudi za naključne obiskovalce gozdov in radovedneže, ki bi želeli opazovati posledice neurij in izvajanje del pri sanacijah, zato opozarjamo, da se nepoklicani takih razmer izogibajo in upoštevajo navodila izvajalcev del. Jurij Beguš Vodja oddelka za gozdno tehniko in razvoj podeželja Zavod za gozdove Slovenije 9

Sejmi 2012 - Sejmi doo
Sejem Sodobna vojska 04
Prvošolček v prometu - Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
OO ddaaavvv~~~nnneeemm iinnn ... - ponudba obrti
Priloga revij Obrtnik in Podjetnik, september 2012 - OZS
IZ VSEBINE: - Občina Komenda
Izdelki z višjo dodano vrednostjo v čebelarstvu Poročilo o izvajanju ...
PUM-Lipovljani-2013-web2 - Općina Lipovljani
Koledarju prireditev TVU Zasavje 2013 - Zasavska ljudska univerza
Obvestila september 2008 - Območna obrtno-podjetniška zbornica ...
Hrčkov list - osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
zbornik.pdf 1.10 Mb - Å olski center Kranj - Arnes
Krik - Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj
Revija za avtomatizacijo, mehatroniko, robotiko ... - Avtomatika
KOPALNIÅ KI RADIATORJI - REÅ ITVE ZA POGUMNE
UMIVALNIK – KAKO IZBRATI PRAVEGA?
Prenos podatkov Trenutne cene za BMW Serija 3 coupé (PDF, 266k).
vec_kot_napotki_za_ravnanje_z_odpadki_2015
David Ple?e: Moj cilj so olimpijske igre Oprema ... - DNK - Dnevnik
Novo vodstvo obljublja bolj transparentno delo - ponudba obrti
Pripravite se za prihodnost s karavano Geberit On ... - Tapro Trgovina
Glasilo Zdravniške Zbornice Slovenije - Zdravniška zbornica Slovenije
varna pot junij 2007.indd - Ljubljana
Gledališki list