Views
10 months ago

Кораци

Школски часопис ученика и наставника ОШ "Мићо Матовић" Катићи

Кораци Драмска дружина Талентовани ученици Основне школе „Мићо Матовић― из Мочиоца два пута недељно присуствују часовима драмске секције и уз велико залагање и љубав према драмској уметности активно учествују у планирању активности и њиховом реализовању. Развијање колективног духа, подстицање на исказивање мишљења и давање предлога, развијање критичких способности, богаћење и развијање маште, слободе и концентрације за јавне наступе, развијање умећа лепог, течног и креативног импровизованог изражавања, развијање стваралачке способности, емоционалног уживљавања и сазревања – императиви су ових часова, односно циљеви и задаци програма који резултира драмским комадима спремним за извођење на сцени поводом школских свечаности. Уз помоћ наставника ученици бирају пригодне драмске комаде за свечаности које их очекују и у складу са околностима (бројем ђака који учествују, временским ограничењем,начелом савремености са којим покушавамо да саобразимо свет уметничког дела) мењају их, адаптирају и прилагођавају. Бирају костиме, дају идеје за сценографију, а често учествују и у њиховој изради. Наставник срског језика с љубављу и радошћу сваке године окупља талентоване и креативне ученике који рад у секцији чине динамичним, инспиративним и забавним. Идеал савременог образовног система на овим часовима постаје реалност. Ученицима је омогућено да несметано испоље своје таленте, слободно изразе унутрашња уметничка стремљена и они, охрабрени и подржани од предметног наставника, али и школе у целини, показују своју креативност, таленат и рад, упечатљиво обележе сваку школску свечаност, насмеју, развеселе, али и растуже публику и на тај начин креативно надограђују и унапређују школску праксу. Ученици не уче глуму, већ уче да развију оно што већ имају у себи. Вера у себе побеђује страх и помаже им да развију сценски идентитет и индивидуалност. Тако ови мали уметници у драмској уметности проналазе простор у којем дух може да дише, као одговор на жудњу за стварањем хармоније у хаотичном свету у коме нам сваодневно прети просечност. “Воли уметност у себи, а не себе у уметности”, мисао је којом се воде. Пригодним комадима Драмска дружина даје печат свакој школској свечаности. Јануар 2018. 26

Занимљивост Кораци УШТЕДА Марко се договорио са два друга да заједно купе кошаркашку лопту, тако да ће свако од њих дати подједнако новца. У међувремену им се придружио и Стефан, па су тако цену поделили на четири једнака дела. Колико процената свог новца је Марко уштедео? ГОДИНЕ Маја, њен брат и отац су пре 10 година заједно имали 50 година. Колико година заједно имају данас? Лпгичке загпнетке ЦАРЕВИЋ Да би ослободио принцезу, царевић је морао да прође кроз пет капија једног замка. На свакој капији одузимају му половину златника које је имао у том тренутку и још један златник. После проласка кроз пету капију остао му је још само један златник. Колико је царевић имао златника пре проласка прве капије? ОДЕЉЕЊЕ У једном одељењу сваки ученик учи бар један страни језик, енглески или руски. Енглески језик уче 24 ученика. Руски језик учи 10 ученика, што је трећина ученика у одељењу. Колико ученика учи оба језика? НОВЧАНИЦЕ Колико најмање новчаница од 10, 20 и 50 динара треба да поседујете да бисте имали 270 динара, а да при томе имате сваки апоен? ‣Иакп се честп сппмиое кап таква, supercalifragilisticexpialidocious (пп значеоу слична речи ‘фантастичнп’) није најдужа реч у енглескпм језику. Ту част има реч pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (врста бплести плућа). ‣Самп две енглеске речи у тренутнпј упптреби завршавају се наставкпм -gry: angry (љут) и hungry (гладан), штп је с пбзирпм на учесталпст заједничкпг ппјављиваоа пвпг стаоа и емпције савршена кпмбинација речи! ‣Најдужа реч у енглескпм кпја се пише без сампгласника је rhythm. ‣Најдужа енглеска реч у чијем писаоу се не ппнавља ниједнп слпвп је uncopyrightable. ‣Ова реченица садржи свакп слпвп енглескпг алфабета: The quick brown fox jumps over the lazy dog. ‣Реч у чијем писаоу се највише греши је pronunciation Реч уредника: Да ли сте знали... ‣да је укупна маса свих мрава на свету већа од укупне масе људске популације? ‣да зарез направљен на кори стабла увек остаје на истом растојању од земље иако стабло константно расте? ‣да на планети Земљи има толико злата да је прекрије целу у слоју од једног метра? Децп, велика и мала, сетимп се пнпга штп смп знали, а штп смп успут мпжда забправили - сетимп се да смп деца - јуче, сутра и увек. Будимп пдважни да саоамп, маштамп и желимп и свакпг дана нештп нпвп научимп. Сетимп се да је свет занимљив пнпликп кпликп смп ми радпзнали и затп будимп радпзнали да дпзнамп све штп нисмп дпзнали. Такп ћемп се преппзнати увек када се сретнемп. Марија Вукпвић Ђедпвић ‣да квакање патке не прави ехо, али нико не зна због чега? ‣да када се помножи 111.111.111 x 111.111.111 добије се 12.345.678.987.654? ‣да је кикирики један од сатојака динамита? ‣да су наше очи од рођења увек истих димензија, али да нос и уши не престају да расту? 27 Јануар 2018.

каталог товаров в PDF версии
Untitled - ASK Aqua Cucina
E.Sabor Br.1
Скачать первые страницы в PDF - Smizona
zum Katalog Download - ASK Aqua Cucina
catalogue yamaha hors bord - aqua services
32-51-Очистка воды, файл- pdf (7,5 MB) - HEISSNER ...
Τα Λέμε #
Download Ht Gelateria PDF - FontShop
Биполярные модульные щипцы и ножницы – безопасные и ...
dl?q=9753_filelib_72aac6b6053776002f884ff85b5010b3
Infocom - ΤΕΥΧΟΣ 218
Vladimir Makuc Forma viva - Obalne galerije Piran
Жизнь и эпоха
Решение и технология - Академпарк
И сердце замирает от восторга…
Вместе против ВИЧ и СПИДа
природоохранные, экономические и социальные последствия ...
Aiko Специални предложения от 23.10 до 13.11.2018
ceNNÕk VÕRIV… VANe - BEST
ŸÖ±ìú ´ÖÖ−μÖ¾Ö¸üÖÓ“Öê - Amravati