Views
8 months ago

Iznad Tebe zora sviće

108 Slava Ocu… Idite

108 Slava Ocu… Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude! (Jer 7, 23) Razmišljaj u tišini srca. Ispitaj savjest. »Gdje leže uzroci mojih životnih problemâ? Jesam li oprostio/la onima koji su me povrijedili? Jesam li priznao/la Bogu sve svoje grijehe, padove, tamu? Čitam li Sveto pismo, molim li krunicu, činim li milosrdna djela prema bližnjima? Gledam li šire na svoje prilike, jesam li u ljudskim obzirima; znam li potražiti pomoć kad mi je teško?« Molim Duha Svetoga da mi razjasni moju duhovnu i duševnu muku te da mi dâ snage da se savršeno pouzdam u Gospodina Isusa Krista koji »ima svu vlast na nebu i na zemlji« i može me sretno izvesti iz svake moje nevolje. Molitva sv. Augustina Dahni u mene, o, Duše Sveti, da moje misli budu svete. Djeluj u meni, o, Duše Sveti, da moja djela budu sveta. Vodi moje srce, o, Duše Sveti, da ljubim ono što je sveto. Ojačaj me, o, Duše Sveti, da branim sve što je sveto. Zaštiti me, o Duše Sveti, da i ja uvijek budem svet. Amen. O, Isuse, Spasitelju, Gospodine i Bože moj koji si nas po žrtvi križa otkupio i pobijedio sotonsku vlast, molim te da me oslobodiš od svake đavolske prisutnosti i utjecaja zloga. To te molim: po Imenu tvojemu, po Krvi tvojoj, po Ranama tvojim, po Križu tvojemu; to te molim po zagovoru Marije, tvoje i moje Bezgrešne i prežalosne Majke. O krvi i vodo, što potekoste iz Kristova boka, potecite na me i od svega me očistite, oslobodite i ozdravite. Amen.

U Isusovu imenu opraštam svim svojim progoniteljima! Odričem se duha malodušja, tjeskobe i straha! Odričem se samosažalijevanja, samoranjavanja, loših navezanosti i idola! Odričem se ogovaranja, tuženja, kritiziranja; pesimizma i povrijeđenosti! Odlučujem, uz pomoć Božju, da živim slobodno od duha opterećenosti samoćom i usamljenošću! Odlučujem, Božjom milošću, biti iscijeljen/a od slomljenosti srca i beznađa! U Isusovo ime. Amen. Marijo, Kraljice pustinjaka i Kraljice anđela, zagovaraj me u životnim potrebama i trpljenjima duha, duše i tijela, dok te s velikom ljubavlju, predajući tebi u majčinsko Srce svoje prošnje, zazivam onako kako te svakodnevno pozdravljaju redovnici pavlini: > iznad tebe zora sviće < Molitveni predah Raduj se Bogorodice, Djevice Bezgrešna! Raduj se ti, kojoj anđeo radost navijesti! Raduj se ti, koja porodi Svjetlost vječne Svjetlosti! Raduj se, Majko, raduj se, Presveta Bogorodice, ti si jedina, Majko, netaknuta, tebe hvali svako stvorenje, Roditeljko Svjetlosti! Budi nam, molimo te, vjerna zagovornica kod Gospodina našega Isusa Krista! Sveti Pavle Prvi Pustinjače, priteci mi u pomoć svojim moćnim zagovorom kod Gospodina, kojemu sada dolazim klanjajući se »u duhu i istini«, vapijući njegovu milosrđu da mi se smiluje u ovim mojim… (navedi svoj trenutačni križ, žalost, bolest, nedoumicu, problem…) 109

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova