Views
9 months ago

Iznad Tebe zora sviće

14 Rkt. fr. Marko

14 Rkt. fr. Marko Glogović

iznad tebe zora sviće < O pravu na milosrđe te o nekim periferijama i peripetijama glede ostvarivanja tog prava 15

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova