Views
9 months ago

Iznad Tebe zora sviće

IZ RECENTNIH RECENZIJA

IZ RECENTNIH RECENZIJA Pisca osobno poznajem, jednom mi je čak i pružio ruku. U za dnje mi je vrijeme nešto bljedunjav, knjiga me eto podsjetila na obećanu obvezu da mu za okrjepu povremeno skuham sarmu i donesem nešto zimnice koju tako rado konzumira. Onda će i bolje izgledati i bolje se osjećati a bolje će, vjerujem i pisati. Ova će nam knjiga biti na radosnu utjehu i kao najbolji ogrjev u atomskom skloništu. (Dragica H.) Dragi »Pater Normić« spretno balansira svim ustaljenim granicama, vješto skrivajući iz koje je institucije zapravo pobjegao i iz koje institucionaliziranosti zapravo bježi. To je sav moj komentar. Aleluja. (Verica K.) Blaženi koji će ovo čitati! U meni sve behara i sve cvijeta dok listam stranice ispunjene kozmičkom mudrošću i energijom! Knjiga rješava sve boli i bolesti, sve probleme i nemoći, sve dvojbe i muke! Ovo je must have djelo, srdačno ga preporučujem svima, kupila sam knjigu i svojoj ljubljenoj svekrvi za rođendan, da i njoj zora svane, odnosno da ju istina oslobodi te da konačno progleda i vidi u kakvom je jadnica stanju. (Marica Ž.) 80 kn www.figulus.hr

 • Page 1:

  IZNAD TEBE ZORA SVIĆE (SPASI DUŠU

 • Page 4 and 5:

  Naslov originala: Ako sam ja iziša

 • Page 7 and 8:

  »U ono vrijeme: Reče Isus glavari

 • Page 9 and 10:

  Št. G. Nini (u Karlovcu bi rekli:

 • Page 11 and 12:

  iznad tebe zora sviće < »Tada Isu

 • Page 13 and 14:

  Marko koristi u svojim duhovnim obn

 • Page 15 and 16:

  dašnjoj Federaciji. Sit transit gl

 • Page 17 and 18:

  iznad tebe zora sviće < O pravu na

 • Page 19 and 20:

  novljenih svjetskih poredaka« imam

 • Page 21 and 22:

  »Ne, gospođo i sestro, djeca vam

 • Page 23 and 24:

  mažu, hodočaste, dijele letke, ra

 • Page 25 and 26:

  što mi na čelu izbiju prvi znaci

 • Page 27 and 28:

  tar nas i unutar društva u kojem b

 • Page 29 and 30:

  pa možemo spokojno u krpe. Tako mi

 • Page 31 and 32:

  pati, nikomu nije drago to činiti,

 • Page 33 and 34:

  Volim te, brate i druže po teologi

 • Page 35 and 36:

  zajedno proučimo, jer se radi o za

 • Page 37 and 38:

  Treći blagdan: Prva žetva - taj s

 • Page 39 and 40:

  ubijeni (da nikada više ne griješ

 • Page 41 and 42:

  vlada u novom nebu i novoj zemlji.

 • Page 43 and 44:

  ljeni oni koji ne služe Stvoritelj

 • Page 45 and 46:

  Hvaljen Isus i Marija! »Gospodin j

 • Page 47 and 48:

  sila je novorođenu djecu iz geta,

 • Page 49 and 50:

  Trenutak istine u Bastilli gnostici

 • Page 51 and 52:

  može izgraditi na temelju legaliza

 • Page 53 and 54:

  svojom krvlju s Golgote (glave, lub

 • Page 55 and 56:

  đenu za smaknuće u majčinoj utro

 • Page 57 and 58:

  govora mržnje, manifesta i čitave

 • Page 59 and 60:

  ve i hrabro koračati uskim putem u

 • Page 61 and 62:

  dakle, nadalje, da naši pastiri og

 • Page 63 and 64:

  2017. je godina okrugle obljetnice

 • Page 65 and 66:

  čavaju mlade o predbračnoj čisto

 • Page 67 and 68:

  »Ne možemo, nažalost, nahraniti

 • Page 69 and 70:

  umiljatoga, ali ipak opakog termina

 • Page 71 and 72:

  smjeram na posebnu njegu, koju imaj

 • Page 73 and 74:

  daj deset posto svojeg vremena na m

 • Page 75 and 76:

  i poslanje. »Ne sudite, da ne bist

 • Page 77 and 78:

  ge da se oduprem ovomu vojniku i da

 • Page 79 and 80:

  jednomu? Nema problema, pomozi mnog

 • Page 81 and 82:

  iznad tebe zora sviće < 79

 • Page 83 and 84:

  iznad tebe zora sviće < Bog sve ž

 • Page 85 and 86:

  ci su sebe izopćili iz Crkve, ako

 • Page 87 and 88:

  prošao, jer se nešto dogodilo u d

 • Page 89 and 90:

  čitam: »Mišica im njihova ne don

 • Page 91 and 92:

  ma, tim psalmom započinje cijela k

 • Page 93 and 94:

  Ocem? Ta smrt koja je zavladala lju

 • Page 95 and 96:

  Trebamo tražiti dobro! Dobro je da

 • Page 97 and 98:

  Zastanimo malo i pomolimo se! MALA

 • Page 99 and 100:

  lagoslov, ne kao teret i dodatan pr

 • Page 101 and 102:

  Gledajte: kada prođe ova borba, do

 • Page 103 and 104:

  iznad tebe zora sviće < Bog želi

 • Page 105 and 106:

  iznad tebe zora sviće < Molitveni

 • Page 107 and 108:

  Središte Reda nalazi se u samostan

 • Page 109 and 110:

  od kojih si ustegao ruku. Smjestio

 • Page 111 and 112:

  U Isusovu imenu opraštam svim svoj

 • Page 113 and 114:

  II. Sveti je Pavao u pustinji sluš

 • Page 115 and 116:

  Za one koji umiru bez ljubavi bliž

 • Page 117 and 118:

  iznad tebe zora sviće < Molitveni

 • Page 119 and 120:

  iznad tebe zora sviće < Zlo neće

 • Page 121 and 122:

  smjelo roditi«. 2016. godine sam,

 • Page 123 and 124:

  jesam fratar (he-he). Ja u mozgu im

 • Page 125 and 126:

  smiluj nam se.« Više i ne govorim

 • Page 127 and 128:

  čije, sudi se, tuče se, nikada vi

 • Page 129 and 130:

  din rekao. Naprimjer, djeca ustaju

 • Page 131 and 132:

  venim tutnjavama gromoglasnih napad

 • Page 133 and 134:

  kriv dok mu se ne dokaže krivnja.

 • Page 135 and 136:

  ne, jer nisu me poslušali, Zakon s

 • Page 137 and 138: Samo se toga bojim: da ne prestanem
 • Page 139 and 140: život zbog straha od pakla, nego z
 • Page 141 and 142: nije ona temeljna duhovna istina o
 • Page 143 and 144: stvo Božje milosti, poziv na sveto
 • Page 145 and 146: povijesti više puta ispuštala krv
 • Page 147 and 148: čovjeku koji te opljačkao, u ljub
 • Page 149 and 150: Neprocjenjiv dar čovječanstvu, up
 • Page 151 and 152: stima… Barem me ti pokušaj utje
 • Page 153 and 154: lijep buket cvijeća pokloniti Gosp
 • Page 155 and 156: U lavljoj jami kao Danijel prorok i
 • Page 157 and 158: u ovim magluštinama. Jedna nam svi
 • Page 159 and 160: i čuti Petra naših dana. Uz odgov
 • Page 161 and 162: Ljubiti znači umirati sebi… Na b
 • Page 163 and 164: Molite za Papu!«, što me se neopi
 • Page 165 and 166: nevjerojatno srdačna osoba, simpat
 • Page 167 and 168: onda je to »napad na kler, rušenj
 • Page 169 and 170: Naša je molitva izraz naše ljubav
 • Page 171 and 172: dokraja definiranu, nekad možda i
 • Page 173 and 174: Dragi naš papa! On ne osuđuje, ka
 • Page 175 and 176: zajednica Kristovih učenika živi
 • Page 177 and 178: Bijah nekoć sevdali-duša a danas
 • Page 179 and 180: ljubavi« zimi se slave svete mise,
 • Page 181 and 182: tinjak sevdalinki, ako treba. Nije
 • Page 183 and 184: iznad tebe zora sviće < 181
 • Page 185 and 186: »Ne možemo, nažalost, nahraniti
Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova