Views
11 months ago

Iznad Tebe zora sviće

36 Čitamo kako u

36 Čitamo kako u četiri prva velika blagdana Bog otkriva i važnost svakog čovjeka. Sve se savršeno poklapa, sve je isprepleteno Božjim savršenstvom i genijalnošću. Peti blagdan: Vratite se meni svim srcem svojim! (Jl 2, 12) Trube – prvi dan sedmoga mjeseca, tj. Jom Teruah, slavio se prvog dana sedmog mjeseca, naziva etanim ili tišri (Levitski zakonik 23, 23 – 25; Brojevi 29, 1 – 6). Tog se dana zvukom trube spominjala Božja prisutnost na zemlji te se trubilo još tijekom dva sveta dana koja su slijedila u mjesecu, označavajući kraj Božjeg plana za godišnju žetvu (broj sedam je simbol savršenosti i cjelovitosti Božjeg djela; sedam dana stvaranja, sedam darova Duha Svetoga, sedam svetih sakramenata…). Sluh nerođenog djeteta potpuno se razvije do sedmog mjeseca nakon začeća, tako da on ili ona mogu raspoznavati zvukove, baš poput zvuka – trube! Uskrsnuće/uzašašće vjernika – Isus će se vratiti da uskrisi svoje vjernike i uzme žive, da budu zajedno s njime u nebu (Djela 1, 11; 1 Korinćanima 15, 51 – 54). Taj događaj će pratiti Božja truba, kako piše Pavao. Šesti blagdan: Dan pomirenja – tj. Jom Kipur, a slavi se desetog dana sedmog mjeseca (Levitski zakonik 23, 26 – 32; Brojevi 29, 7 – 11). Taj svečani dan pomirenja po ispovijedanju i pokajanju uključivao je prolijevanje krvi žrtvenih životinja. Naime dva su se janjca prinosila za žrtvu. Krv janjaca određenih za Gospodina bila je posuta pepelom – uzeli su grijehe zajednice i bili isključeni iz zajednice (da odnesu grijehe) i

ubijeni (da nikada više ne griješe). Tako je taj čin postao simbol Božjeg obećanja da će oprostiti i zaboraviti grijeh, nakon ispovjedi i kajanja. Krv – hemoglobin je protein koji sadržava željezo, crvene stanice, koje donose za život potreban kisik djetetovim stanicama. Tijekom rane trudnoće nerođenomu djetetu potreban je poseban hemoglobin, hemoglobin F, da raznosi kisik iz majčine posteljice. Nakon rođenja djetetu je potreban drugi hemoglobin, za odrasle, hemoglobin A, da raznosi kisik iz pluća. Do promjene s fetalnog (F) na odrasli (A) hemoglobin dolazi tijekom sedmog mjeseca trudnoće. Tako promjena djetetove krvi – hemoglobina priprema dijete na vanjski svijet, svijet izvan utrobe; kao što je i Isusova žrtva pripremila vjernika na život izvan ove zemlje, na nebu. Otkupljenje od grijeha – za Židove, kao i za pogane – dolazi osobnim prihvaćanjem žrtve Isusa na križu (Efežanima 1, 7; Kološanima 1, 14 i dalje) po njegovoj krvi. Kao i simbolično janje Starog zavjeta, Isus je svojim raspećem (žrtva krvi) uzeo naše grijehe na sebe, otklonio ih od nas, uz naše pokajanje i ispovijed (Izaija 53, 2; Korinćanima 5, 21 i dr.) > iznad tebe zora sviće < O pravu na milosrđe... Sedmi blagdan: Sjenice – slavi se petnaestog dana sedmog mjeseca (Levitski zakonik 23, 33 – 43). Taj je blagdan slavio vrijeme kad su Izraelci živjeli u sjenicama tijekom putovanja kroz pustinju prema Obećanoj Zemlji, vrijeme radosti i slavlja za sve što je Bog dao svojemu narodu. Pluća nerođenog djeteta počinju se razvijati u sedmom mjesecu trudnoće, tako da dječica mognu bolje disati nakon rođenja. »Duh« i »dah« (ruah) riječi se koje se isto pišu na hebrejskome, u Bibliji. 37

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova