Views
8 months ago

Iznad Tebe zora sviće

58 ti i raditi svoje?

58 ti i raditi svoje? Osnovno je ovo: prepoznati duhovan rat i uzeti duhovnu zaštitu i duhovna sredstva ljubavi i vjernosti Bogu i pomoći čovjeku. Ako te svijesti nema u Crkvi, onda nema ni smisla išta više objašnjavati i mučiti se. Vratite se meni svim srcem svojim! (Jl 2, 12) Ja bih bio tako radostan da uz mene pred bolnicom u kojoj anđeli slušaju krikove mučenih i krikove duhovne i duševne pustoši mučitelja i krikove ranjenosti i zabluda onih koji dolaze da zakorače u krug žalosti, duševnih, duhovnih i tjelesnih, obiteljskih i bračnih, spolnih i društvenih, emocionalnih i svakih drugih tereta i patnje, stoje i mole naši »Prekinite rat protiv nerođene djece i stat biskupi. Pa neka ih vrijeđaju će svi ostali ratovi.« koji žele. Kao da nisu već vrijeđani i blaćeni! Neka ih plju- (Sv. Majka Terezija) ju, da konačno shvate da nisu svi kršćani koji su kršteni. Ako su vrijeđani i blaćeni zbog beskompromisne obrane i zaštite najmanjih među nama, onda neka budu vrijeđani i blaćeni još duplo više. Time će najbolje posvjedočiti za Krista. Ispravite me ako griješim. Crkva mora biti progonjena (ne mislim samo na istrebljenje, kao u Staljinovo vrijeme, mislim na progone u smislu neslaganja sa svijetom), jer inače nije autentična. Sve što pišem danas, ponavljam za Biblijom, teolozima i svecima. Blaženi Alojzije Stepinac, primjera radi, vrlo je gorljivo zagovarao život, osuđujući čin pobačaja nedvosmislenim riječima i bez straha za reputaciju. Isti je svetac bio silan molitelj, darom bilokacije primao mističare svojeg vremena (otac Pio, Maria Teresa Carloni) te imao niz nadnara vnih, duhovnih darova, o kojima tako malo slušamo. Sveci nisu sveci samo zato što su bili dobri ljudi. Oni su bili i jesu nebeski ljudi. Volio bih

dakle, nadalje, da naši pastiri oglase dan/e posta, pokore i zadovoljštine zbog zločina pobačaja. Taj grijeh najviše uništava dom i domovinu te je izvor svih ostalih uništavanja u svakome drugom smislu. »Prekinite rat protiv nerođene djece i stat će svi ostali ratovi.« (Sv. Majka Terezija) Ako nemamo duhovna oružja, nemamo ništa S propovjedaonica se trebaju čuti pozivi na plač i molitvu (da se izrazim starozavjetnim rječnikom) dok još uopće imamo nekoga tko će biti voljan to činiti! Osobito se trebaju čuti riječi milosrđa: isključivo, samo, bezuvjetno, Kristovo i kršćansko milosrđe za abortere, za djecu, za roditelje. Ipak, same riječi nemaju većeg učinka. Međutim klanjanja i procesije zadovoljštine i vapaja (kao u vrijeme rata, sjetimo se) bili bi neki od mnogih kanala milosti po kojima bi Gospodin, po našoj ljubavi i sućuti, djelovao na političare, liječnike, novinare, znanstvenike, koji sigurno u sebi imaju to znanje i vještinu za dobro, negdje zakopanu, negdje zbog pritisaka i obzira sakrivenu. Većina od njih deklarira se katolicima, čak dolaze i na misna slavlja, krste svoje djecu, kumuju, vjenčani su u crkvi. Dolaze sa svojim strankama u marijanska svetišta. A ne vide čovjeka u nerođenom djetetu!? I općenito, nemaju veze s katoličkim naukom o vjeri i moralu?« Nikako ne želim suditi, odričem se svake čisto ljudske reakcije koja bi mogla izgledati kao sud te osuđujem samo sebe jer sam sigurno bijednik, grešnik i jadnik i vapim sâm za smilovanjem Božjim. Ali nije mi dokraja jasno zašto se svi ti ljudi na položajima, koji dođu na naše svečanosti, ne zaljubljuju u Isusa i ne mijenjaju svoje živote? Jesu li toliko ogrezli u grijehu da ne čuju slušajući i > iznad tebe zora sviće < O pravu na milosrđe... 59

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova