Views
6 months ago

Iznad Tebe zora sviće

88 Idite putem kojim vam

88 Idite putem kojim vam zapovjedih, da vam dobro bude! (Jer 7, 23) puka, radnice, neznatne, obične, svakodnevne osobe, neplemkinje, skromnih prihoda) odbijaju ubijati dečkiće pri porodu, suprotstavljaju se faraonu (vlast i »Stavljam danas preda te moć, bogatstvo, gospodar života i smrti, kletstvo: život, dakle, biraj! (...) i smrt i život, i blagoslov i pro- svemoć, strahovlada, Ta Gospodin je život tvoj!« neupitnost odluka, božanstvo) i ne odustaju niti nakon ponovna sučeljavanja s prvim i svesilnim čovjekom Egipta. Piše ondje da su se babice bojale Boga (bojale su se povrijediti Božje zakone; to je pozitivan, dobar i spasonosan strah) i da ih je Gospodin stoga nagradio potomstvom: drugim riječima, zbog poslušnosti Gospodinu, a neposlušnosti diktatoru postale su plodne, odnosno imale su potomstvo, jer dobro koje su učinile prenosi se na sljedeća koljena. Dobro rađa uvijek dobrim. Idemo dalje. U misnim čitanjima tog dana Ponovljeni zakon donosi snažnu i nedvosmislenu poruku: »Stavljam danas preda te i smrt i život, i blagoslov i prokletstvo: život, dakle, biraj! (...) Ta Gospodin je život tvoj!« To smo čitali u misama tog četvrtka, upravo taj poziv, pouku, ali i upozorenje onoga koji nas je sve stvorio na isti način: svojom voljom i željom, svojom ljubavlju, satkavši nas u krilu majke, uz očevo sjeme. I psalam koji smo slušali odmah nakon tog čitanja više je nego prikladan i znakovit za naš narod i Crkvu u tomu narodu na taj drugi dan korizme: »Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom, i ne sjeda u zbor podrugljivaca, već uživa u Zakonu Gospodnjem… Opaki se neće održati na sudu… Propast će put opakih…« Svi ćemo jednom stati pred Božji sud, svi koji sudimo. To je citat iz prvog psal-

ma, tim psalmom započinje cijela knjiga tih pjesama. Tad smo u misi čitali iz Evanđelja po Luki: »Tko želi svoj život spasiti, izgubit će ga… Sin Čovječji mora mnogo pretrpjeti, biti odbačen… Uzimaj svoj križ danomice i pođi za mnom… Što koristi čovjeku ako sav svijet zadobije, a sebe samoga izgubi…« Logika neba. Ne bih više dalje navodio, samo sam želio demonstrirati kako je Božja riječ jasno i sve objasnila, navijestila, zatražila i uputila. Jer ta je riječ živa i ona je Riječ koja je postala Tijelom! O, kako dobri Bog plače i tuguje kad mu ljudi u svojem oholu egoizmu zabranjuju da se svijetu ponovno i ponovno daruje u obliku djeteta. Pobačajem svijet oduzima dječicu Stvoritelju, a on trpi poput roditelja koji gube već rođenu djecu na ovom svijetu. Ista suza, ista pitanja, ista bol. Danas Gospodin u obliku nerođenog djeteta stoji pred Pilatima i Herodima i Kajfama i pita isto pitanje: »Ako sam kriv, recite u čemu sam kriv?« Kao što čitamo i čujemo, svijet se u pitanju abortusa ponajviše vodi »razumom«, ne dopuštajući tako da Bog pokaže svoju moć i dobrotu: ne znači da će dijete sirotih roditelja biti samo siromah, ne znači da bolesno dijete ne može biti i blagoslov i sreća svojih bližnjih, nigdje ne stoji pravilo da bi dijete samohrane majke, bez oca u bijegu – kukavice, trebalo cijeli život patiti psihički ili emocionalno. Kad bi i sve tako bilo, kako razmišljaju žestoki i vrlo blagoglagoljivi protivnici prava djeteta na život od začeća, pa zar su to razlozi da se ne živi, da se život nasilno prekine još u začetku? Zar isključivo super zdravi, super pametni i uspješni, super bogati imaju pravo na život? Sve te kao razumske argumentacije zapravo su samo jedno: znak nepoznavanja sebe samih. Ne poznaju sebe, jer ne žele poznati Boga. U > iznad tebe zora sviće < Bog želi usrećiti milosrđem 89

Book 96
Ranjeno svjetlo
Tko to kaže da anđeli čuvari ne postoje?
Krv Kristova