Views
8 months ago

Inspirujme se! Ukázkové aktivity a dobrá praxe z obcí a regionů Švýcarska a České republiky 2010

3 Tato publikace je

3 Tato publikace je jedním z výstupů projektu „Partnerstvím k rozvoji měst a obcí – sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních programů Zdravé město a místní Agenda 21“, který realizuje Národní síť Zdravých měst ČR ve spolupráci se švýcarskou asociací Equiterre, partnerem pro udržitelný rozvoj. Projekt je financován z Fondu Partnerství (Programu švýcarsko-české spolupráce). Obecným cílem projektu je rozvíjet podmínky pro zlepšení kvality života (zejména v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví) v prostředí České republiky za využití zkušeností ze Švýcarska, případně i naopak. Konkrétním cílem projektu je přenos know-how v oblasti udržitelného rozvoje a podpory zdraví za využití dlouhodobých zkušeností obou hlavních projektových partnerů. Pro dosažení cíle je využita ověřená praxe obou organizací – sdílení metodických postupů, vytipování ukázkových příkladů dobré praxe a jejich nabídka k využití v rámci partnerského území. Důraz je kladen na praktičnost a využitelnost sdílených postupů a metod pro konkrétní obce a regiony (pro práci s veřejností, k hodnocení kvality postupu atp.). Více informací k projektu: www.zdravamesta.cz/CH-CZ_partnerstvi

Dobrá praxe jako inspirace - ukázkové příklady a aktivity ... - DataPlán
priklady-dobre-praxe-vzdelavani-zaku-v-oblasti-rovnych-prilezitosti-2013
VĚSTNÍK - Asociace muzeí a galerií České republiky
Výroční zpráva AMG za rok 2010 - Asociace muzeí a galerií České ...
Věstník AMG 1/2013 - Asociace muzeí a galerií České republiky
Průvodce příklady dobré praxe - EPMA
VĚSTNÍK - Asociace muzeí a galerií České republiky
Podpora kultury z Evropské unie.pdf - Divadelní ústav
Věstník AMG 6/2011 - Asociace muzeí a galerií České republiky
Věstník AMG 5/2006 - Asociace muzeí a galerií České republiky
Věstník AMG 3/2013 - Asociace muzeí a galerií České republiky
Věstník AMG 12007 - Asociace muzeí a galerií České republiky
č. 4/2010 - Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Věstník AMG 6/2010 - Asociace muzeí a galerií České republiky
Společenská - Telefónica Czech Republic
Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe - NIDM
Podpora kultury z Evropské unie.pdf - Institut umění
Hodnocení činnosti VFU Brno za rok 2011.pdf - Veterinární a ...
V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 6 - MSA - Výrobce armatur
Grantová politika škol a příklady dobré praxe v ZŠ a MŠ Třebíč, Na ...
ERA fiche Sprievodne aktivity
Konvergenční program 2010 České republiky