Views
9 months ago

FAZLA_ÇALIŞMA_ONAYI_ALINMASI_DİLEKÇE_ÖRNEĞİ (1) (1)

FAZLA_ÇALIŞMA_ONAYI_ALINMASI_DİLEKÇE_ÖRNEĞİ (1)

...................................... A.Ş. ../.../........ İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANINA; …………………………….. adresinde kurulu işyerinizde .............................. departmanında ve ……………… görevinde çalışmaktayım. İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği’nin 9. maddesinde düzenlenen “Fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yaptırmak için işçinin yazılı onayının alınması gerekir. Zorunlu nedenlerle veya olağanüstü durumlarda yapılan fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma için bu onay aranmaz.” Hükmüne istinaden 01.01.2017-31.12.2017 döneminde, ihtiyaç duyulması ve işverenlikçe talep edilmesi halinde fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma yapmayı kabul ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Saygılarımla. Adı - Soyadı -TC Kimlik No İmza-Tarih Adres : Telefon : 1

1