Views
9 months ago

MAHB-20180120

16 • VECKA 3 • 2018

16 • VECKA 3 • 2018 NYHETER/strängnäs Det var fullt i Bygdegården när Janne Höijer fick alla besökare att hoppa groda och tvätta sina kläder. Julen kastades ut i Härad I helgen som gick invaderades Bygdegården i Härad av ett 40-tal barn med tillhörande föräldrar för att dansa ut julen till Janne Höijers sång och musik. ATT DANSA UT JULEN i Bygdegården har blivit en tradition för Häradsborna och det har alltid kommit mycket barn för att träffa tomten som passar på att dela ut godispåsar. – Jag vet inte hur länge vi har haft den här traditionen, i alla fall i 20 år, säger Maria Andersson, ordförande i Hembygdsföreningen. Jag minns att jag var med när jag var liten. DET DANSADES KRING granen och musikern Janne Höijer bjöd på klassiska melodier, till exempel Prästens lilla kråka och Små grodorna, som han anser att vi ska föra vidare till våra barn. – Det är viktigt att vi sjunger de här gamla klassikerna tillsammans med barnen så att de inte glöms bort och så att barnen inte fastnar i sina ”paddor”. HÄRADS BYGDEGÅRD byggdes och invigdes 1960 och byggdes ut 1973. Under en tid användes Bygdegården av kommunen som gymnastiklokal till dess att man byggde egen lokal. Föreningens ordförande Maria Andersson. TRYGG OCH EFFEKTIV UTSKRIVNING FRÅN SLUTEN VÅRD Riksdagen har beslutat att lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft den 1 januari 2018. Syftet med den nya lagen är att personer som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt. UTSKRIVNINGSKLARA PATIENTER ska snabbt kunna komma hem från sjukhuset och känna sig trygga med att de får vård på rätt nivå. Det är målet med överenskommelsen och de nya riktlinjerna för utskrivning som Landstinget Sörmland och länets nio kommuner enats om. FÖRÄNDRINGARNA INNEBÄR bland annat att patientens delaktighet och självbestämmande stärks i planeringen av insatser i hemmet. Fler planeringar kommer att ske hemma hos patienten i stället för på sjukhus. Planeringen av insatser i hemmet startar redan när patienten skrivs in i slutenvård och slutenvården behöver därmed även meddela patientens hemkommun ett förväntat utskrivningsdatum redan vid inskrivning, så att de hinner planera för sina insatser. ÖVERENSKOMMELSEN OMFATTAR de patienter som, efter att de skrivits ut från slutenvård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Den gäller även patienter inom somatisk och psykiatrisk vård. Ny lag om samverkan trädde i kraft 1 januari. MATS SÖDERSTRÖM

Välkommen till Strängnäs, den dynamiska idyllen! Har du ett företag eller är med i en förening och vill visa upp din verksamhet på stans bästa annonssida? Hör av dig till oss! ANNONSER kontakta: TEL: 020-10 00 81 annons@masenredaktionen.se Delta [Rubrik & påverka! 1] • [Brödtext Punktlista] Samhällsbyggnadsnämnden Andra raden bjuder in till dialog om området vid gamla vattenverket i Mariefred. [Mellanrubrik] Vi [Brödtext] vill höra Mariefredsbornas synpunkter på området och få in fler perspektiv för att kunna ta bra beslut. Dina tankar samlas in tillsammans med andra Mariefredsbors åsikter och sammanfattas av en erfaren extern arkitekt som håller i alla möten. Tre träffar att lägga in i din kalender! [Brödtext + Kursiv Legato] 1. Inspirationsmöte - torsdag 5/11 2015 [Rubrik 2. Workshop 1] - tisdag 17/11 2015 3. Återkoppling - torsdag 14/1 2016 • [Brödtext Punktlista] Medverkande Andra raden vid inspirationsmötet: Jacob [Mellanrubrik] Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande, Lennart Andersson (S), samhällsbyggnadsnämndens [Brödtext] ordförande och Kjell Forshed, arkitekt och processledare. Tid och plats: 5/11 kl 19, Församlingshemmet, Mariefred Möte Välkomna! i kommunfullmäktige Delta [Rubrik & påverka! 1] Samhällsbyggnadsnämnden, Strängnäs kommun Plats och tid: Paulinska salen, • [Brödtext Punktlista] Strängnäs, Samhällsbyggnadsnämnden [Brödtext + Kursiv Legato] Andra raden 28 29 augusti januari bjuder kl 17.30 in till dialog om området vid gamla vattenverket i Mariefred. [Mellanrubrik] Vi [Brödtext] vill höra Mariefredsbornas synpunkter på området och få in fler perspektiv för att kunna ta bra beslut. Dina tankar samlas in tillsammans med andra Vem hjälper dig när Mariefredsbors du blir åsikter ensam? och sammanfattas av en erfaren extern arkitekt som håller i alla möten. Bli volontär, gör en insats och få en meningsfull fritid! Tänk dig in i situationen att du behöver hjälp, men inte har någon Tre träffar som kan att hjälpa lägga dig. in Som i din volontär kalender! hjälper du till att bryta ensamheten och isoleringen samt att sätta guldkant på vardagen för någon eller några av [Brödtext + Kursiv Legato] dina medmänniskor. Det kan vara att besöka någon på ett äldreboende. 1. Inspirationsmöte Ringa ett samtal. - Hjälpa torsdag till 5/11 i skolan, 2015 eller besöka någon med ett funktionshinder eller varför inte prata [Rubrik 2. svenska Workshop 1] med - nyanlända. tisdag 17/11 Du 2015 skapar en mycket meningsfull fritid samtidigt som du underlättar livet för en 3. medmänniska. Återkoppling - Du torsdag får vänner 14/1 2016 för livet. • [Brödtext Punktlista] Medverkande Andra raden vid inspirationsmötet: För dig som behöver hjälp med något Jacob [Mellanrubrik] Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande, Det kan vara regelbundna eller sporadiska besök i hemmet eller Lennart på stan Andersson för en pratstund, (S), samhällsbyggnadsnämndens kopp kaffe, [Brödtext] hjälp med att komma till hårfrisörskan eller tandläkaren. Våra ordförande volontärer och kan Kjell även Forshed, följa med arkitekt och handla och processledare. eller vara behjälpliga på annat sätt. Tid och plats: 5/11 kl 19, Församlingshemmet, Mariefred Belöningen som volontär Som volontär får du dela kärlek och glädje till vardag och helg. Som volontär blir du berikad med unika Välkomna! livsöden, du får glädjas åt trevliga händelser och ibland vara till tröst i svåra stunder. När man är aktiv i Samhällsbyggnadsnämnden, Strängnäs kommun livet och träffar vänner så lever man. Men blir man sjuk eller ensam kan man inte alltid delta i gemenskapen. Att göra en medmänniskas liv bättre värmer. Är du i en skola och [Brödtext hjälper + Kursiv till att Legato] träffa yngre personer då ger du trygghet men även kunskap om livet. Du får uppleva den miljö och det liv som våra ungdomar lever i dag. Säkert en helt annan verklighet än den du levde i som ung. Vi är redan ett gäng men vi behöver bli fler. Kontakta vår samordnare Kari Johansson tel 073-154 24 14 och gör upp om en första träff så berättar vi mer. Du kan också läsa mer om oss på vår hemsida: fcstrangnas.se Frivilligcentralen är en politisk och religiöst neutral organisation, men med demokratiska värderingar som grund.