Views
11 months ago

MAHB-20180120

22 • 2018 • VECKA 3

22 • 2018 • VECKA 3 Lägst a-kassa i landet Arbetsmarknaden i Sverige fortsätter att vara bra och antalet arbetslösa sjunker. Förra året noterades även den lägsta nivån av arbetslöshetsersättning någonsin. Högst upp på listan ligger Nykvarns kommun som har lägst antal personer med arbetslöshetsersättning i landet – 0,8 procent. DRYGT 223.000 PERSONER fick arbetslöshetsersättning under 2017. En minskning med 3,6 procent jämfört med föregående år. Det visar färsk kommunstatistik från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF). – Det är den lägsta nivån någonsin om man tittar bakåt. Det finns ingen annan förklaring än att det har varit en så god arbetsmarknad, säger Jessica Idbrant, chef för analysenheten på IAF. I NYKVARN FICK 90 personer a-kassa under förra året, vilket motsvarar 0,8 procent av Nykvarnsborna. Lägst andel av alla kommuner. Det är även det lägsta antalet personer på över tio år. Den högsta andelen hittar man i Haparanda, där 539 av ortens 9748 invånare får ersättning (5,5 procent). Nykvarn har lägst andel personer med arbetslöshetsersättning i landet. PERSONER SOM FÅR ersättning från a-kassan anses vara en grupp som står nära arbetsmarknaden. – FÖR ATT kunna få arbetslöshetsersättning så behöver man ha arbetat innan. Det är klart om det är högkonjunktur är det personer som har stor sannolikhet att få arbete igen, säger Jessica Idbrant. I ÖVRIGA MÅSEN-OMRÅDET är andelen högre där Södertälje kommun har 3 procent och Strängnäs 2 procent. ANTAL NARKOTIKARELATERADE BROTT MINSKAR NYKVARN HAR UNDER flera år tampats med droganvändning, framförallt bland unga. Nu visar statistik från förra året att antalet narkotikarelaterade brott minskar i kommunen. Något som en före detta droganvändare vittnar om. – Det är klart att det pågår, men min känsla är att det är mindre nu. I alla fall bland de jag känner och som höll på förut. Jag själv har inte tagit droger på över ett år, säger en före detta droganvändare som vill vara anonym. UNDER 2017 SJÖNK antalet rapporterade narkotikarelaterade brott i kommunen med 20 procent jämfört med året innan. GYMNASIEELEVERS BETYGSSNITT VARIERAR KRAFTIGT BETYGSSNITTET I SVERIGE för de elever som gick ut gymnasieskolan 2017 låg på 14,2 av max 20 – marginellt högre jämfört med de föregående två åren. Det visar statistik från Skolverket som Nyhetsbyrån Siren sammanställt. Skillnaderna mellan kommunerna är däremot betydande. – Variationer i elevernas bakgrund, till exempel föräldrarnas utbildning, är en viktig faktor. Likaså vilka program som finns att välja i kommunerna, säger Fredrik Lundholm, undervisningsråd på Skolverket. SETT TILL DE elever som gick ut gymnasiet våren 2017 var den genomsnittliga betygspoängen bland skolkommunerna högst i Perstorp med snittet 15,9. I den andra änden hade Smedjebacken det lägsta snittet med 10,7. Nykvarns kommun hamnade tio placeringar från jumboplatsen med ett snitt på 12,6. Högst snitt i Måsenområdet har man i Strängnäs kommun där snittet är det tolfte högsta i landet på 14,8. SNITTET BLAND AVGÅNGSELEVERNA har legat relativt stabilt under de senaste åren, sedan den senaste gymnasiereformen 2011. – Däremot ser vi en annan utveckling vid sidan om som är positiv, nämligen att en högre andel elever lyckas nå examenskraven med godkända betyg i de kurser som krävs. Och när det gäller kommuner med få elever är det naturligt att betygspoängen varierar mer, säger Fredrik Lundholm. NYKVARN HAR ETT gymnasium i kommunen – Praktiska gymnasiet. PETER HAGSTRÖM

2018 • VECKA 3 • 23 NYHETER/nykvarn Rekordmånga mäklare anmälda Aldrig tidigare har så många mäklare anmälts till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) som förra året. Totalt fick inspektionen ta emot över 500 anmälningar. Anledning anses vara få objekt till salu och skenande priser. ANTALET ANMÄLNINGAR AV mäklare har ökat stadigt de senaste åren och det är framförallt storstadsregionerna som bidrar till det. De tre största länen står för två tredjedelar av alla anmälningar. Men trenden är liknande även i övriga delar av landet. DE VANLIGASTE ORSAKERNA bakom anmälningarna från privatpersoner gäller pris i marknadsföring, så kallat lockpris, budgivning och god fastighetsmäklarsed. – Det tror vi hänger ihop med den bostadsmarknaden som har varit med få objekt till salu och skenande priser. Det skvallrar väl lite om att vi har ett antal besvikna spekulanter som inte har fått köpa och då anmäler mäklaren, säger Anders Astonsson, kommunikatör på FMI. UNDER 2017 FATTADE Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd 137 beslut, varav 84 med disciplinär påföljd. – Den vanligaste orsaken till att få en disciplinär påföljd är att mäklaren har brustit i anbudsförteckningen, snarare än att det handlar om fel priser. Anbudsförteckningen ska visa hur budgivningen gått till vid affären. DE SENASTE TOLV månaderna har 178 objekt sålts i Nykvarns kommun och trenden pekar på ett något billigare pris per kvadratmeter. HÄKTAD FÖR OLAGA FÖRFÖLJELSE EN 48-ÅRIG MAN bosatt söder om Stockholm, sannolikt misstänkt för olaga förföljelse i Nykvarn, har varit anhållen i sin frånvaro sedan november. I veckan greps mannen och häktas nu med anledning av att det finns en risk för att mannen fortsätter med sin brottsliga verksamhet. FÖRFÖLJELSEN SKA HA pågått i fyra månaders tid, mellan juli och oktober förra året. Domstolens beslut om häktning prövas var fjortonde dag.