Views
9 months ago

MAHB-20180120

Husdröm Från husdröm

Husdröm Från husdröm till skräddarsytt drömhus. Vi följer dig hela vägen hem! Hos oss är det du som väljer hur ditt hus ska se ut, både inoch utvändigt. Skräddarsytt behöver inte kosta mer. Vi bygger lokalt och finns nära dig under hela processen. Oavsett om du väljer stomme eller nyckelfärdigt. Beställ vår inspirationskatalog på www.malarvillan.se Sjöhagsvägen 6, 721 32, Västerås, 021-470 56 00 Kungsgatan 9, 632 20, Eskilstuna, 016-542 39 40 www.malarvillan.se

VECKA 3 • 2018 • 39 KULTUR & FRITID/måsenområdet Så kan vi minska matsvinnet VARJE ÅR KASTAR VARJE SVENSK bort 100 kilo mat. Nästan hälften, 45 kilo, är onödigt matavfall. Det vill säga mat som skulle kunna ätas istället för att slängas om det hade tagits hand om på rätt sätt. Nu har KTH-forskare genomfört en studie, och kommit fram till en rad åtgärder för att minska matsvinnet. Detta genom att påverka konsumenters beteende. DET ÄR KTH-FORSKARNA Åsa Svenfelt, Annika Carlsson-Kanyama och Cecilia Katzeff som genomfört studien där de gått igenom olika initiativ inriktade på privatpersoner med syfte att minska matsvinnet. Initiativen har utvärderats i fråga om de är effektiva eller inte. – Med matsvinn avses i den här rapporten livsmedel som skulle kunna ha ätits om det hanterats annorlunda, men som slängts. Privatpersoners matsvinn kan uppstå både i hemmen och när de äter på restaurang och i de studier vi har hittat har olika typer av åtgärder använts. BLAND DESSA ÅTERFINNS utbildning och information om betydelsen av att minska matsvinnet. – Exempel på initiativ vi hittat är att ge gäster mindre tallrikar när de äter på restaurang. Vi hittade också appar och andra hjälpmedel som hjälper människor kan hålla reda på vad de har hemma så de inte behöver köpa ny mat i onödan, samt appar som gör att de kan dela överbliven mat. De flesta av de utvärderade apparna och försöken har vi hittat utomlands, berättar Åsa Svenfelt, forskare och docent på avdelningen strategiska hållbarhetsstudier vid KTH. PRIVATPERSONER KAN OCKSÅ uppmuntras till att bidra till minskat matsvinn i andra delar av kedjan, till exempel genom att de uppmuntras till inköp av mat som närmar sig bäst före-datum. Åsa Svenfelt berättar samtidigt att de förändringar som gjorts ofta bara utvärderats med en liten grupp personer och långsiktiga utvärderingar av resultaten saknas. – De utvärderingar som gjorts visar dock på en märkbar effekt, både vad gäller minskning av matsvinnet och vad gäller medvetandegörande och reflektion hos hushållen. ÅSA SVENFELT OCH DE andra forskarna anser att de förändringar som provats i andra länder också bör implementeras i Sverige, exempelvis olika hjälpmedel för att hålla reda på vad som finns i kylen samt för att stimulera delning av överbliven mat. – Det finns också behov av mer forskning om hur individen och den omgivande samhällsstrukturen kan samverka för att minska matsvinnet samt behov av utvärdering med större grupper av hushåll än vad som gjorts hittills. Åsa Svenfelt, forskare och docent på avdelningen strategiska hållbarhetsstudier vid KTH. ÅSA SVENFELT LÄGGER till att de planerar fortsatta studier i ämnet. – Under 2018 ska vi utreda förutsättningarna för och om möjligt utveckla en app för att dela överbliven mat på KTH-campus. STUDIEN ÄR GJORD på uppdrag av Livsmedelsverket. NÄSTA GENERATIONS MEDARBETARE VILL KUNNA JOBBA FRÅN HEMMET ATT JOBBA FRÅN SÄNGEN låter kanske som en dröm, men är redan verklighet för några. Även om just sängen kanske inte är den mest optimala platsen för ett möte kan man se en växande efterfrågan bland ungdomar att kunna vara mer flexibel i sitt arbete och inte tvingas vara bunden till det fysiska kontoret fem dagar i veckan. MÖJLIGHETEN ATT KUNNA JOBBA hemifrån, från ett café eller på tåget är något som blir allt vanligare i vårt digitaliserade samhälle. Enligt en undersökning som företaget Fuze tagit fram ställer allt fler ungdomar högre krav på just teknologi som möjliggör arbete hemifrån eller någonstans utanför kontoret. Idag vill ungdomar i stor utsträckning fortsätta att jobba i team med sina kollegor och ha möjligheten att kommunicera face-to-face. Det ställer naturligtvis krav på att företag kan erbjuda ny teknologi i form av uppdaterade IT-verktyg, som exempelvis stödjer video, chatt och live stream-funktioner. Allt för att locka ungdomarna när de står inför valet av sin framtida arbetsplats. DEN UPPDATERADE TEKNOLOGIN är nyckelfaktorn som ungdomarna sätter högt värde på. De enheter, appar och mjukvaror som efterfrågas ska även göra det möjligt för medarbetarna att slippa långa resor och pendling till arbetet när de egentligen inte behöver infinna sig fysiskt på kontoret fem dagar i veckan. Möten som lika gärna kan tas hemifrån skapar även bättre förutsättningar för en bra och hälsosam balans mellan arbete och fritid. Hela 78% av ungdomarna vill ha möjligheten att jobba hemifrån och det ser ut som att det finns en växande frustration om hemarbete inte är en vanligt förekommande möjlighet. ATT VARA FLEXIBEL I SITT ARBETE är det inte bara ungdomar som efterfrågar. Bland de vuxna medarbetarna i undersökningen, kan man se att 37% vill jobba hemifrån, medan 49% skulle vilja jobba hemifrån men inte kan göra det, eller av andra anledningar väljer att inte göra det. STATISTIK: härifrån vill ungdomarna helst jobba 78% Hemifrån 57% Kontoret 48% Sängen 39% Café 38% Stranden