Views
10 months ago

MAHB-20180120

6 - VECKA 3 • 2018

6 - VECKA 3 • 2018 NYHETER/mariefred Nytt stationsbefäl som får jobba med det mesta Sedan två veckor tillbaka har brandstationen i Mariefred en fastanställd brandman – Fredrik Lennmark. I tjänsten ingår inte bara att släcka bränder - det kan också handla om att servera mat till barnen på Mariefreds skola. SOM FÖRSTA KOMMUN i Sörmland har räddningstjänsten inrättat en kombitjänst där Fredrik arbetar som stationsbefäl och samtidigt kan hyras ut för andra uppdrag inom kommunen. – Fredrik blir stationsansvarig här i Mariefred, berättar räddningschef Mårten Eskilsson. Samtidigt kan vi hyra ut honom till andra uppdrag inom kommunen. Under veckan har han till exempel arbetet i Mariefredsskolans matsal. FREDRIK ÄR FÖDD och uppväxt i Mariefred och har sedan 15 års ålder arbetat som hantverkare med eget målarföretag. Under 14 år har han samtidigt arbetat som deltidsbrandman med beredskap. – Det här jobbet passar mig perfekt, förklarar Fredrik. På stationen kan jag ta hand om allt som behöver göras och med min hantverkarbakgrund kan jag ta en mängd olika arbeten inom kommunen. Jag planerar och bestämmer själv vilka jobb jag ska ta. Det viktiga är att jag kan lämna arbetet när det kommer larm och kommer iväg på 90 sekunder. FÖR ATT KUNNA komma iväg på larm fort kommer Fredrik att ha en så kallad FIP-bil vilket står för Första insatsperson. FIP-enheter Fredrik Lennmark, här tillsammans med räddningschef Mårten Eskilsson. bemannas oftast av styrkeledare/brandman som har bilen med sig i hemmet under beredskapen. Det gör att bilen ofta kommer att synas i Mariefred. – Med bilen kommer jag att vara först på plats vid larm för att kunna göra en bedömning av läget. Men om man ser bilen på stan så behöver man inte oroa sig. Det kan ju vara så att jag är på väg till ett ”vanligt” arbete. I LANDET SOM HELHET är man inte först med att hyra ut brandmännen för andra uppdrag men i Sörmland är man först ut, vilket inte är något som oroar Mårten Eskilsson. – Nej, i Knivsta hade man tidigare en hel styrka som jobbade på det här sättet och även i Härjedalen har man arbetat så här för att kunna ha deltidsbrandmän med mycket lyckat resultat. Så jag tror att det kommer att gå riktigt bra! SKOLVALET TILL HÖSTTERMINEN 2018 SKJUTS FRAM Den pågående skolstrukturutredningen om Strängnäs kommuns grundskola påverkar vilka skolor som blir sökbara till hösten. Därför skjuts nu valet till grundskola fram. VID KOMMUNFULLMÄKTIGES sammanträde den 18 december återremitterades förslaget till ny skolstruktur. Förslaget kommer att behandlas på nytt på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari, på kommunstyrelsens sammanträde den 31 januari och på kommunfullmäktige den 26 februari. På sammanträdet den 18 december beslutades även att ett ärende om folkomröstning får väckas, med anledning av det folkinitiativ till folkomröstning om förslaget som har lämnats till fullmäktige. Frågan om en eventuell folkomröstning kommer även den att behandlas på barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 23 januari och på valnämnden den 24 januari. PÅ GRUND AV DEN pågående utredningen kommer valet till grundskolan att skjutas fram. Perioden för skolval till kommunala grundskolor till höstterminen 2018 är preliminärt den 5 mars till 18 mars 2018, exakta datum meddelas dock inte förrän efter kommunfullmäktiges beslut den 26 februari. Preliminärt kan skolval göras från 5 mars. MATS SÖDERSTRÖM

VECKA 3 • 2018 • 7 NYHETER/mariefred Manifestationen inleddes på Rådhustorget och fackeltåget gick sedan genom innerstaden. Eva Fällman, Peter Fors (C) och Mia Nerby (C) var bland de första i tåget. Arrangören Lotta Grönblad ser gärna en fortsättning på #metoo-rörelsen i Mariefred. Stor uppslutning vid fackeltåg för kvinnors rätt STRAX FÖRE KLOCKAN 15.00 i söndags samlades ett drygt hundratal kommunbor på Rådhustorget i Mariefred för en fackelmanifestation under parollen “#metoo, för kvinnors rätt”. Efter starka inledande ord av arrangören Lotta Grönblad, där bland annat olika yrkesgruppers vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp ropades ut över torget, genomfördes ett tyst fackeltåg genom innerstaden. – Vi vill visa att #metoo är en rörelse som enar både Sverige och världen. För kvinnors rätt och mot förtryck, förklarar Lotta. EFTER MANIFESTATIONEN samlades flera till diskussion på Mariefreds Tidnings redaktion, bland andra Jacob Högfeldt (M) och Peter Hjukström (V). HÄR SÅDDES OCKSÅ ett frö om vidare arbete med #metoo-rörelsen i Mariefred. – Jag drömmer om en fortsättning. Tänk dig en festival som vi tillsammans Ett drygt hundratal kommunbor samlades för att visa att de står bakom #metoo. arrangerar med paneldebatter, schysst musik och konst, menar Lotta. Ungefär som ett nyskapande Almedalen. MANIFESTATIONEN SKEDDE på samma dag och tid över hela Sverige, på många orter, däribland också Strängnäs. MARIE FREIJ