Views
8 months ago

uranyumdergisi

28 Marttaki kaza anında

28 Marttaki kaza anında reaktör %97 yükte otomatik olarak çalışmaktaydı. Kaza cihaz (enstruman) hava hattına su kaçağı ile başlamış ve yoğuşuk su (kondensat) temizleme hattındaki izolasyon vanalarının tıkanması nedeniyle yoğuşuk su yardımcı pompalarında basınç düşmesine neden olmuştur. Böylece, ikincil devredeki ana besleme pompaları ve hemen ardından ana türbin devreden çıkmıştır. Saat tam 4.00.37 iken. Yoğunlaştırıcıya buhar girişini sağlayan vanalar açılır ve yardımcı besleme pompaları devreye girer. Böylece reaktör soğutma sistemi devre dışı kalır ve basıncı yükselir. 3–6 sn gibi kısa bir süre içinde boşaltma vanalarının ayar basıncı olan 15,5 MPa basınca ulaşılır ve vanalar açılır. Fakat mevcut vanaların kapasitesi 8 sn içinde basıncı düşürmeye yetmediği için basınç 16,6 MPa değerine yükseldi. Bu basınç değeri reaktör için alarm değeri idi. Kontrol çubukları reaktörün kalbine sürülerek reaktör durduruldu. Böylece basınç ayar değerinin altına düştü, fakat vana yine kapanmadı. Öte yandan, kontrol odasındaki gösterge panosunda vananın olması gereken konumda olmadığı gözüküyordu. Vanaya sinyal gönderildiğinde kapalı olarak gözüküyordu. Böylece, reaktör soğutma sistemi açık kalan boşaltma(tahliye) vanasından su kaybetmeye devam etti. İkincil devredeki yoğuşuk su (kondensat) vanası kapalı olduğundan buhar jeneratörüne su gelmiyordu. Yardımcı besleme pompaları çalışmasına rağmen pompalarla buhar jeneratörü arasındaki vanalar da kapalıydı. 1 dak 45. sn de buhar jeneratöründeki su tamamen bitti. Bu esnada soğutma sisteminin basıncı da düşüyordu. 2. dakikada reaktör kalbi acil soğutma sistemi(ECCS) ayar basıncı olan 11 MPa’a düştü. Yüksek basınç enjeksiyon sistemi(HPI) otomatik olarak devreye girdi ve yüksek basınçlı su enjekte etmeye başladı. Böylece basınç tankında su seviyesi yükselmeye başladı. Kontrol odasındaki panoda ise basınç tankındaki sıvı seviyesi normal gözükmekteydi. Basınç tankındaki buhar kabarcıkları nedeniyle gösterge yanlış gösteriyordu. 16

Operatörler yüksek basınç enjeksiyon sistemi ile basınç tankındaki havayı boşaltmaya çalıştılar ama soğutma devresindeki su miktarı sürekli arttığı için 4 dakika 38. sn de sistem tamamen su ile dolduğu için önce pompalardan biri ve sonra diğerleri durdu. Böylece, soğutma sistemindeki su, boşaltma (tahliye) vanalarından geçerek reaktör drenaj hattında basınç yükselmesine neden oldu. 7 dakika 45. sn de reaktör binası lağım pompası devreye girdi ve soğutma sistemindeki suyu yardımcı binaya pompalamaya başladı. 8.dakikada operatörler buhar jeneratöründeki suyun bittiğinin farkına vardılar. Yardımcı besleme vanasının kapalı olduğunu tespit edip vanayı açtılar ve jeneratörü su ile yeniden beslemeye başladılar. 9.dakikada operatörler reaktör soğutma pompalarında titreşim tespit ettiler. Bu, hattın içindeki suda buhar olduğunu gösteriyordu, ama bunu daha önce fark edememişlerdi. 1 saat 14. dakikada B devresindeki 2 pompayı ve 1 saat 40. dakikada da A devresindeki 2 pompayı bir miktar su kaybı pahasına pompalara ve boru hattına zarar vermemek için durdurdular. 2 saat 18. dakikada tahliye vanası nihayet kapandı ve soğutma sistemindeki su kaybı durdu. Böylece soğutma sistemi basıncı yeniden yükselmeye başladı. İlk alarmdan yaklaşık 2 saat sonra reaktör binasında düşük seviyede radyasyon belirlendiğinden alarm verildi. Radyasyonun gittikçe artmakta olduğu tespit edildi. 2 saat 48. dakikada reaktörün birçok noktasında artık yüksek düzeyde 17

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
Siber Güvenlik Eğitimi
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
Годовой отчёт Общества - Интер РАО ЕЭС
AĞUSTOS
Türkiye
За 2012 Год - Интер РАО ЕЭС
География событий - Интер РАО ЕЭС
Shkarko katallogun e Toyota Prius
YILMAZGLOBAL
EKOIQ