Views
9 months ago

uranyumdergisi

adyasyon tespit edilmeye

adyasyon tespit edilmeye başlandı. Sonunda 2 saat 55. dakikada “sitede acil durum” ilan edildi. Soğutma sisteminin duran pompaları yeniden devreye alınmaya çalışıldı. B devresindeki pompalardan biri sonra yeniden çalıştırıldı, fakat 19 dakika kadar çalıştıktan sonra aşırı titreşim nedeniyle yeniden durdu. Bu sırada radyasyon seviyesi giderek artıyordu. Kazadan 3 saat 30 dakika sonra “genel acil durum” ilan edildi. Artık reaktörün kalbinin hasar gördüğü anlaşılmıştı. 3–4 saat kadar daha soğutma devresindeki buhar kabarcıkları giderilmeye çalışıldı, ancak başarılı olunamadı. Operatörler düşük basınçlı soğutma sistemini devreye almak için vanayı açtılar. Basınç, ancak 1 saat sonra çalışma basıncı olan 4,1 MPa değerine düşebildi. Reaktörün kalbinin buhar ile teması sonunda buhar-zirkonyum arasındaki tepkime ile hidrojen gazı meydana gelir. Reaktörün kalbine buhar sızmıştı. Meydana gelen hidrojen, basıncın düşmesi sonucunda soğutma sisteminden binaya sızdı ve 9 saat 50. dakikada büyük bir gürültü ile hidrojen gazı patlaması meydan geldi. Ancak, bu patlamanın nedeni hemen anlaşılmadı. Bu sırada reaktör yeniden kararlı hale gelmişti. Reaktör binasındaki olay anlaşılınca yeni ve büyük bir patlamanın olmaması için dikkatler ana binaya yoğunlaştı. 18

İnsan hatası mı, Sistem hatası mı? Kaza sonrası yayınlanan raporlara göre, TMI–2 kontrol odasındaki operatörler birçok hata yaptılar. Bunlardan bir kısmı durum tespiti ile ilgili yapılan hatalar, bir kısmı da yanlış müdahale kararlarıydı. Bunlardan birincisi ve en önemlisi, boşaltma (tahliye) vanasının açık kalmasını anlayamamalarıydı. Operatör, ışık yanmakta iken vanayı tekrar kapattığını sanmaktaydı. Oysa bu lamba vananın gerçek pozisyonunu değil, vanaya “kapat” komutunun gönderildiğini gösteriyordu. Ayrıca, yüksek basınç tankındaki su seviyesi göstergesi de yanlış gösteriyordu. Bundan başka, otomatik kumandalı tahliye vanasının açık olduğunu gösteren birçok belirti mevcuttu. Her şeyden önce, bu vananın çıkışındaki borunun sıcaklığı normalde 90 °C olması gerekirken 140 °C idi. Yüksek basınç tankındaki basınç ve sıcaklık normalden daha düşüktü. Üçüncüsü ise koruma havuzunda daha fazla kaçak vardı. Birincil soğutma devresi pompalarındaki titreşim ise başka bir belirtiydi. Bu yanlışlar, operatörlerin kontrol odasındaki çok karmaşık gösterge ve alarmları tam bilmediklerini göstermektedir. Çünkü çok sayıda alarm ve gösterge vardı. Bu hataların kök nedenleri kaza sonrası birçok araştırma ve çalışmada ayrıntılı olarak tartışılmıştır. Kazadan sonraki yıllarda, TMI çevresinde kanser sıklığının arttığını gösteren çalışmalar mevcuttur. Kural temelli davranışların uygun olmadığı ve onun yerine bilgi temelli davranışın geliştirilmesi için eğitimler yapılması gereği anlaşılmıştır.’ Kaynaklar: Kemeny, J.(chrmn)(1979) “The need for Change – The Legacy of TMI. Reports of the President’s Commission on the Accident at Three Mile Island” (Washington, DC: US Govt Printing Office). Frank P.Lees(1996) “ Loss Prevention in the Process Industries” Volume 3, Second Ed., Butterworth-Heinemann, , Appendix 21. Nuclear Regulatory Commission (1979), “ Investigation into the march 28 1979 Three Mile Island Accident by Office of Inspection and Enforcement” (Washington, DC). Wing S.(1997), “A Reevaluation of Cancer Incidence Near the Three Mile Island Nuclear Plant: The Collision of Evidence and Assumptions” , Environmental Health Perspectives Volume 105, Number 1. 19

t%C3%BCbitak2016-ortaokul
Siber Güvenlik Eğitimi
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
Годовой отчёт Общества - Интер РАО ЕЭС
AĞUSTOS
Türkiye
За 2012 Год - Интер РАО ЕЭС
География событий - Интер РАО ЕЭС
Shkarko katallogun e Toyota Prius
YILMAZGLOBAL
EKOIQ
TEMMUZ