Views
9 months ago

uranyumdergisi

kazandırır. Elde

kazandırır. Elde edilen elektrik enerjisi dağıtım sistemi üzerinden elektrik iletim yollarına yani yüksek gerilim hatlarına iletilir. Nükleer santralin en önemli tertibatlarından bir diğeri ise nükleer atıkların korunduğu ve işlendiği korpus adı verilen bölümüdür. Reaktörde kullanılan yakıt işlenmiş yakıt olarak adlandırılır. İşlenmiş yakıtta çok az miktarda kullanılabilir uranyum kalır. Daha sonra bu yakıtlar belirli bir süreliğine saklama alanına alınırlar. Bir kaç yıl geçtikten sonra kullanılan bu yakıt ya uzun süreli koruma havuzlarına alınır yada tekrar işlenerek kullanılabilir hale getirilir. Nükleer santrallerde her türlü doğabilecek tehlikeye karşı önlemler alınmıştır. Enerji blokları 10-15 metre boyunda 3-5 metre çapında silindirik yapılı bir kazana benzetilebilir. Kullanılan çeliğin kalınlığı 15-25 cm civarındadır. İşte bir nükleer santral içinde büyük bir kazan ve bu kazan içine sokulmuş yüzlerce çubuktan ibaret bir yapı mevcuttur. Gerek bu yapılar, depremlere, uçak kazalarına ve diğer doğal afetlere dayanıklıdırlar. Nükleer santralin kazanı ve boruları dışında başka parçası var mı? Elbette vardır. Nükleer santral aslında bir beton yığınıdır dersek, hata yapmayız. Önce kazanı ve insanları koruyacak betondan kalın bir kubbesi olan yuvarlak bir betonarme kavanoz misali bir kabuk yapılır. Buna koruma kabuğu denir. Çapı 50-60 metre civarında olan bu kabuğun kalınlığı ise 1.5-2 metre kalınlığında olmaktadır. Yüksekliği ise 20 katlı bina kadar olup içi tor çeliği olan özel bir betondur. Mühendislerin, teknisyenlerin %75 i bu bina içinde çalışır. Bina dışında ise yakıt deposu, buhar tribünü, elektrik jeneratörü, trafo ve destek üniteleri mevcuttur. 6

7

Siber Güvenlik Eğitimi
t%C3%BCbitak2016-ortaokul
T%C3%BCbitak2016-%20Lise
Годовой отчёт Общества - Интер РАО ЕЭС
AĞUSTOS
Türkiye
География событий - Интер РАО ЕЭС
За 2012 Год - Интер РАО ЕЭС
Shkarko katallogun e Toyota Prius