Views
11 months ago

Статистика 2017

В збірці наведено результати кращих легкоатлетів України у літньому та зимових сезонах 2017 року. • 20 найкращих чоловіків, жінок • 10 найкращих чоловіків та жінок молодь • 10 найкращих юніорів, юніорок • 10 найкращих юнаків, дівчат до 18 років • 10 найкращих юнаків, дівчат до 16 років Особливості формування збірки: • списки сформовано на основі результатів змагань, які визнаються ІААФ, ЄАА, національними федераціями, ФЛАУ, та територіальними ФЛА на території яких відбулись змагання • вік розраховується за роком народження • результати легкоатлетів молодшої вікової групи можуть бути включені до результатів старших спортсменів • враховуються всі результати без обмеження по виконаним нормативам • розряди результатів розраховано за класифікацією 2016 року Над формуванням збірника працювали: • Іван Качківський - офіційний статистик ФЛАУ, член Міжнародної ассоціації статистиків з легкої атлетики (ATFS) • Сергій Баранов – статистик. The lists published in this work can be found on Ukrainian Athletics Federation website: http://uaf.org.ua/statistics/top/

Статистика 2017 - ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕННІ / MEN U18 INDOOR Зимовий сезон / Indoor season 2017-2018 до 31.12.2017 Результати відсутні в базі / No results. Зимовий сезон / Indoor season 2016-2017 2000м з/п / 2000 m steeple N Рез Прізвище Ім'я Дата нар Зр/Вг М-це Змагання Місто Дата Res Surname Name Born H/W Place Competition Venue Date Роз Регіон ФСТ Команда Тренери 1 5:53.93 БІЛИЙ Павло 16.06.1999 183/70 4f2 К Льв Львів 22.12.2016 BILYY Pavlo R Lviv Lviv Рівненська К ОШВСМ Рвн Попеляєв А.В.,Кашуба А 2 6:02.53 СІРИЙ Микола 24.05.1999 172/54 2f1 К Льв Львів 22.12.2016 SIRYY Mykola R Lviv Lviv Рівненська МОН ОСДЮСШОР Рвн Дітлашок В 3 6:04.74 БОНДАРЕНКО Роман 06.04.1999 176/54 3f1 К Льв Львів 22.12.2016 BONDARENKO Roman R Lviv Lviv Рівненська МОН ОСДЮСШОР Рвн Романчук М 4 6:05.60 КОЛОДИСТИЙ Андрій 13.06.2000 175/58 3f1 ЧУ юнр Суми 14.02.2017 I KOLODYSTYY Andriy NIC U20 Sumy Рівненська Освіта КОЛІФКС Рвн Бр Дітлашка,Боровець Ф. 5 6:09.00 ПІХО Михайло 22.05.2000 178/68 6f1 ЧУ юнр Суми 14.02.2017 I PIKHO Mykhaylo NIC U20 Sumy Львiвська Освіта ДЮСШ Самбірська Теплий Д.М.,Тепла О 6 6:09.89 ЗОЗУЛЯ Роман 30.06.2000 188/66 1f1 ВЗ Операйла Київ 25.11.2016 I ZOZULYA Roman NIComp S.Operayla Kyiv м. Київ МОН СДЮШОР №6 Київ Зозуля С. 7 6:10.93 ВИЖИГАН Богдан 01.08.1999 171/61 2f1 ВЗ Операйла Київ 25.11.2016 II VYZHYHAN Bohdan NIComp S.Operayla Kyiv Миколаївська МОН МВУФК Мик Кілярський В.Г.,Добровольський В.Б. 8 6:13.39 ПОЧЕПА Володимир 14.07.2000 182/60 1f1 ВЗ Білонога Суми 25.02.2017 II POCHEPA Volodymyr Y.Bilonoh Sumy м. Київ МОН СДЮСШОР №6 Київ Гладченко В.І. 9 6:16.19 ПОДКИДИШ Віталій 04.05.2000 188/65 2f1 ЧУ 2000 Запоріжжя 01.02.2017 II PODKYDYSH Vitaliy NIC U18 Zaporizhzhya Одеська МОН ОСДЮСШОР Одеса Делі М. 10 6:16.93 СУРУЖИУ Євген 13.12.1999 165/42 5f1 ВЗ Операйла Київ 25.11.2016 II SURUZHYU Yevhen NIComp S.Operayla Kyiv Дніпропетровська МК ДЮСШ Днп бр. Охрименко,Шинкаренко В.Д. Зимовий сезон / Indoor season 2017-2018 до 31.12.2017 N Рез Прізвище Ім'я Дата нар Зр/Вг М-це Змагання Місто Дата Res Surname Name Born H/W Place Competition Venue Date Роз Регіон ФСТ Команда Тренери 1 6:02.78 КРАВЧУК Владислав 05.10.2000 183/80 2f1 Lviv Cup Львів 21.12 I KRAVCHUK Vladyslav Lviv Тернопiльська ОДЮСШ Дуда Б.П. 2 6:15.07 ЮРЧИК Олександр 30.04.2000 175/56 3f1 Lviv Cup Львів 21.12 II YURCHYK Oleksandr Lviv Тернопiльська ОДЮСШ Дуда Б.П. 3 6:28.61 ЛИТВИНЧУК Сергій 16.04.2000 180/70 5f1 Lviv Cup Львів 21.12 II LYTVYNCHUK Serhii Lviv Черкаська ОСДЮСШОР Чрк Проценко І.А.,Сухарєва (Лашкул) С. 4 6:35.87 МЕЛЬНИК Олександр 03.01.2000 172/61 6f1 Lviv Cup Львів 21.12 III MELNYK Oleksandr Lviv Тернопiльська ОДЮСШ Дуда Б.П. 236

ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕННІ / MEN U18 INDOOR - Статистика 2017 Естафетний біг 100+200+300+400 м / Relay 100+200+300+400 m Зимовий сезон / Indoor season 2016-2017 N Рез Регіон / Region М-це Змагання Competition Місто Venue Дата Res Команда / Team Place Date 1 2:06.4h Львiвська 1f3 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 I юн СОКОЛОВ Остап (17.08.2001), ГЛУШКО Віталій (23.05.2000), АНДРУХІВ Максим (07.09.2001), ВАСІЧКІН Юрій (20.04.2001) SOKOLOV Ostap (17.08.2001), HLUSHKO Vitaliy (23.05.2000), ANDRUKHIV Maksym (07.09.2001), VASICHKIN Yuriy (20.04.2001) 2 2:07.8h Рівненська 2f4 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 II юн ГОСТЯЄВ Максим (25.01.2000), ФІНЧУК Владислав (25.06.2001), ЮСЬКОВ Юрій (05.05.2000), ГОЛУБ Ярослав (05.01.2001) HOSTYAYEV Maksym (25.01.2000), FINCHUK Vladyslav (25.06.2001), YUSKOV Yuriy (05.05.2000), HOLUB Yaroslav (05.01.2001) 3 2:08.1h Чернігівська 3f2 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 II юн ПРОХОРЕНКО Володимир (02.12.2000), КАРАНДА Микита (25.01.2002), ВОВК Данило (16.05.2001), ЧЕРНОБАЙ Микола (07.03.2000) PROKHORENKO Volodymyr (02.12.2000), KARANDA Mykyta (25.01.2002), VOVK Danylo (16.05.2001), CHERNOBAY Mykola (07.03.2000) 4 2:08.2h Дніпропетровська 4f2 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 II юн МАРТИНЕНКО Микита (20.02.2000), ІЖИН Владислав (14.03.2000), ПЛАСТУН Володимир (17.02.2001), КРАСНООКИЙ Юрій (07.09.2000) MARTYNENKO Mykyta (20.02.2000), IZHYN Vladyslav (14.03.2000), PLASTUN Volodymyr (17.02.2001), KRASNOOKYY Yuriy (07.09.2000) 5 2:08.8h Кіровоградська 5f2 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 III юн БЕЗШКУРЕНКО Павло (12.07.2000), СЕРДЮК Ярослав (04.07.2000), АРТИШКО Ігор (12.01.2000), БАРАНОВ Денис (11.04.2001) BEZSHKURENKO Pavlo (12.07.2000), SERDYUK Yaroslav (04.07.2000), ARTYSHKO Ihor (12.01.2000), BARANOV Denys (11.04.2001) 6 2:09.2h Сумська 6f1 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 III юн СИЗОНЕНКО Владислав (01.06.2000), МАГОМЕДОВ Роман (03.04.2001), ВОБЛИЙ Глеб (09.07.2001), ДЕМЧЕНКО Ярослав (22.03.2000) SYZONENKO Vladyslav (01.06.2000), MAHOMEDOV Roman (03.04.2001), VOBLYY Hleb (09.07.2001), DEMCHENKO Yaroslav (22.03.2000) 7 2:09.3h Тернопiльська 7f1 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 III юн ФЛИСНИК Назіри (30.06.2000), ПІДЛИПЧУК Олександр (17.04.2000), МАРХЕВКА Андрій (14.05.2000), ТРАЧ Вадим (09.02.2001) FLYSNYK Naziry (30.06.2000), PIDLYPCHUK Oleksandr (17.04.2000), MARKHEVKA Andriy (14.05.2000), TRACH Vadym (09.02.2001) 8 2:10.3h Хмельницька 8f5 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 III юн АВДЄЄВ Богдан (27.01.2002), СТЕЦЮК Максим (21.04.2000), КАПІТАНЧУК Андрій (05.08.2000), ЗАГОРОДНІЙ Віталій (27.12.2001) AVDYEYEV Bohdan (27.01.2002), STETSYUK Maksym (21.04.2000), KAPITANCHUK Andriy (05.08.2000), ZAHORODNIY Vitaliy (27.12.2001) 9 2:10.6h Донецька 9f4 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 ПРИХОДЬКО Кирило (08.06.2001), СТЕПАНЕНКО Станіслав (07.04.2001), СИНЕЛЬНИКОВ Микита (11.02.2001), БОНДАР Станіслав (18.01.2000) PRYKHODKO Kyrylo (08.06.2001), STEPANENKO Stanislav (07.04.2001), SYNELNYKOV Mykyta (11.02.2001), BONDAR Stanislav (18.01.2000) 9 2:10.6h Одеська 9f2 ЧУ 2000 NIC U18 Запоріжжя Zaporizhzhya 01.02.2017 КРИЖАНОВСЬКИЙ Євген (20.09.2001), КУЦ Дмитро (16.11.2000), ВЕЧТОМОВ Федір (12.04.2001), ПЕРРІАРД Жоель крістоф (05.03.2000) KRYZHANOVSKYY Yevhen (20.09.2001), KUTS Dmytro (16.11.2000), VECHTOMOV Fedir (12.04.2001), PERRIARD Zhoel kristof (05.03.2000) Зимовий сезон / Indoor season 2017-2018 до 31.12.2017 Результати відсутні в базі / No results. Зимовий сезон / Indoor season 2016-2017 Стрибки у висоту / High Jump N Рез Прізвище Ім'я Дата нар Зр/Вг М-це Змагання Місто Дата Res Surname Name Born H/W Place Competition Venue Date Роз Регіон ФСТ Команда Тренери Спроби / Attempts 1 2.08 КРАВЕЦЬ Дмитро 20.03.1999 193/75 1f ВЗ Операйла Київ 26.11.2016 КМС KRAVETS Dmytro NIComp S.Operayla Kyiv Хмельницька ДЮСШ Старокостянтинівська Хмл Гоняк В.М. 185/O 190/O 193/O 196/O 199/O 202/O 205/XXO 208/O 211/XXX 2 2.02 МОКРЯК Антон 25.09.1999 183/66 2f ВЗ Операйла Київ 26.11.2016 I MOKRYAK Anton NIComp S.Operayla Kyiv Кіровоградська Здітовецький Г.В. 185/O 190/O 193/O 196/O 199/O 202/XXO 205/XXX 3 1.95 АУЛІН Андрій 07.04.2000 185/65 1f Мем Дем'янюка Львів 14.01.2017 I AULIN Andriy Mem Demyanyuka Lviv Кіровоградська КЗ ОСДЮШОР-2 Крв Здітовецький Г.Б. 170/O 175/O 180/XXO 185/O 190/XO 195/O 200/XXX 237

 • Page 3 and 4:

  Шановні спортсмени

 • Page 5 and 6:

  Статистика 2017 Стат

 • Page 7 and 8:

  Результати, які не

 • Page 9 and 10:

  Статистика 2017 Women Wom

 • Page 11 and 12:

  Статистика 2017 Зміс

 • Page 13 and 14:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 15 and 16:

  200 m ЧОЛОВІКИ / MEN - Ст

 • Page 17 and 18:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 19 and 20:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 21 and 22:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 23 and 24:

  5000 m ЧОЛОВІКИ / MEN - С

 • Page 25 and 26:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 27 and 28:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 29 and 30:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 31 and 32:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 33 and 34:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 35 and 36:

  110 м з/б (1.067) / 110 mH 1067

 • Page 37 and 38:

  400 м з/б (0.914) / 400 mH 0914

 • Page 39 and 40:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 41 and 42:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 43 and 44:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 45 and 46:

  Стрибки з жердиною

 • Page 47 and 48:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 49 and 50:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 51 and 52:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 53 and 54:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 55 and 56:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 57 and 58:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 59 and 60:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 61 and 62:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 63 and 64:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 65 and 66:

  ЧОЛОВІКИ / MEN - Стати

 • Page 67 and 68:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 69 and 70:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 71 and 72:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 73 and 74:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 75 and 76:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 77 and 78:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 79 and 80:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 81 and 82:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 83 and 84:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 85 and 86:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 87 and 88:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 89 and 90:

  ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ / MEN

 • Page 91 and 92:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 93 and 94:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 95 and 96:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 97 and 98:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 99 and 100:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 101 and 102:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 103 and 104:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 105 and 106:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 107 and 108:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 109 and 110:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 111 and 112:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 113 and 114:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 115 and 116:

  ЮНІОРИ / MEN U20 - Стати

 • Page 117 and 118:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 119 and 120:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 121 and 122:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 123 and 124:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 125 and 126:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 127 and 128:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 129 and 130:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 131 and 132:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 133 and 134:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 135 and 136:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 137 and 138:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 139 and 140:

  ЮНАКИ U18 / BOYS U18 - Ста

 • Page 141 and 142:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 143 and 144:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 145 and 146:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 147 and 148:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 149 and 150:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 151 and 152:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 153 and 154:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 155 and 156:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 157 and 158:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 159 and 160:

  ЮНАКИ U16 / BOYS U16 - Ста

 • Page 161 and 162:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 163 and 164:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 165 and 166:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 167 and 168:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 169 and 170:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 171 and 172:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 173 and 174:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 175 and 176:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 177 and 178:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 179 and 180:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 181 and 182:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 183 and 184:

  ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ

 • Page 185 and 186: ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ
 • Page 187 and 188: ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ
 • Page 189 and 190: ЧОЛОВІКИ У ПРИМІЩЕ
 • Page 191 and 192: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 193 and 194: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 195 and 196: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 197 and 198: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 199 and 200: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 201 and 202: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 203 and 204: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 205 and 206: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 207 and 208: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 209 and 210: ЧОЛОВІКИ МОЛОДЬ У П
 • Page 211 and 212: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 213 and 214: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 215 and 216: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 217 and 218: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 219 and 220: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 221 and 222: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 223 and 224: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 225 and 226: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 227 and 228: ЮНІОРИ У ПРИМІЩЕНН
 • Page 229 and 230: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 231 and 232: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 233 and 234: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 235: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 239 and 240: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 241 and 242: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 243 and 244: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 245 and 246: ЮНАКИ U18 У ПРИМІЩЕН
 • Page 247 and 248: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 249 and 250: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 251 and 252: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 253 and 254: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 255 and 256: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 257 and 258: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 259 and 260: ЮНАКИ U16 У ПРИМІЩЕН
 • Page 261 and 262: ЖІНКИ / WOMEN 100 m ЖІНКИ
 • Page 263 and 264: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 265 and 266: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 267 and 268: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 269 and 270: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 271 and 272: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 273 and 274: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 275 and 276: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 277 and 278: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 279 and 280: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 281 and 282: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 283 and 284: ЖІНКИ / WOMEN - Статист
 • Page 285 and 286: Результати показан
 • Page 287 and 288:

  3000м з/п / 3000 m steeple ЖІ

 • Page 289 and 290:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 291 and 292:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 293 and 294:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 295 and 296:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 297 and 298:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 299 and 300:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 301 and 302:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 303 and 304:

  Метання диска 1 кг /

 • Page 305 and 306:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 307 and 308:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 309 and 310:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 311 and 312:

  ЖІНКИ / WOMEN - Статист

 • Page 313 and 314:

  Семиборство / Heptathlon

 • Page 315 and 316:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 317 and 318:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 319 and 320:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 321 and 322:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 323 and 324:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 325 and 326:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 327 and 328:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 329 and 330:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 331 and 332:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 333 and 334:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 335 and 336:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 337 and 338:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 339 and 340:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 341 and 342:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 343 and 344:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ / WOMEN U23

 • Page 345 and 346:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 347 and 348:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 349 and 350:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 351 and 352:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 353 and 354:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 355 and 356:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 357 and 358:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 359 and 360:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 361 and 362:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 363 and 364:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 365 and 366:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 367 and 368:

  ЮНІОРКИ / WOMEN U20 - Ста

 • Page 369 and 370:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 371 and 372:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 373 and 374:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 375 and 376:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 377 and 378:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 379 and 380:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 381 and 382:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 383 and 384:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 385 and 386:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 387 and 388:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 389 and 390:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 391 and 392:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 393 and 394:

  ДІВЧАТА U18 / GIRLS U18 - С

 • Page 395 and 396:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 397 and 398:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 399 and 400:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 401 and 402:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 403 and 404:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 405 and 406:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 407 and 408:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 409 and 410:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 411 and 412:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 413 and 414:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 415 and 416:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 417 and 418:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 419 and 420:

  ДІВЧАТА U16 / GIRLS U16- С

 • Page 421 and 422:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 423 and 424:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 425 and 426:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 427 and 428:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 429 and 430:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 431 and 432:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 433 and 434:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 435 and 436:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 437 and 438:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 439 and 440:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 441 and 442:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 443 and 444:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 445 and 446:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 447 and 448:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 449 and 450:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 451 and 452:

  ЖІНКИ У ПРИМІЩЕННІ

 • Page 453 and 454:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 455 and 456:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 457 and 458:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 459 and 460:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 461 and 462:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 463 and 464:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 465 and 466:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 467 and 468:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 469 and 470:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 471 and 472:

  ЖІНКИ МОЛОДЬ У ПРИМ

 • Page 473 and 474:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 475 and 476:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 477 and 478:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 479 and 480:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 481 and 482:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 483 and 484:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 485 and 486:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 487 and 488:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 489 and 490:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 491 and 492:

  ЮНІОРКИ У ПРИМІЩЕН

 • Page 493 and 494:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 495 and 496:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 497 and 498:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 499 and 500:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 501 and 502:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 503 and 504:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 505 and 506:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 507 and 508:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 509 and 510:

  ДІВЧАТА U18 У ПРИМІЩ

 • Page 511 and 512:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 513 and 514:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 515 and 516:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 517 and 518:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 519 and 520:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 521 and 522:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 523 and 524:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 525 and 526:

  ДІВЧАТА U16 У ПРИМІЩ

 • Page 527 and 528:

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ -

 • Page 529 and 530:

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ -

 • Page 531 and 532:

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ -

 • Page 533 and 534:

  УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ -

 • Page 535 and 536:

  Slov Cup Slovenian Cup U20 Slov Cup

 • Page 537 and 538:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 539 and 540:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 541 and 542:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 543 and 544:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 545 and 546:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 547 and 548:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 549 and 550:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 551 and 552:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 553 and 554:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 555 and 556:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 557 and 558:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 559 and 560:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 561 and 562:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 563 and 564:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 565 and 566:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 567 and 568:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 569 and 570:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 571 and 572:

  ЛЕГКОАТЛЕТИ - Стати

 • Page 573 and 574:

  ТОП-20 СПОРТСМЕНІВ З

 • Page 575 and 576:

  КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ Ф

 • Page 577 and 578:

  КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ Ф

 • Page 579 and 580:

  59 60 України Командн

 • Page 581 and 582:

  КАЛЕНДАР ЗМАГАНЬ Ф

 • Page 583 and 584:

  124 125 126 127 128 129 129A 130 13

 • Page 585 and 586:

  ⸄ 㬄 嘄 伄 ᬄ 㔄 ㈄ 䜄 㔄

 • Page 587 and 588:

  ᨄ 䌄 㸄 㨄 Є㈄ 䀄 㸄 㼄

 • Page 589 and 590:

  င 㴄 㴄 〄ἄ 㬄 㸄 䈄 嘄

 • Page 591 and 592:

  ᔄ 䄄 䈄 〄 䐄 㔄 䈄 㴄 嘄