Views
10 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1

Corporate magazine design. Dr Oetker - A3 layout, 4 color

Intervju Oktobar | 2016.

Intervju Oktobar | 2016. Tanja Terzić, sektor kontrole kvaliteta: Dr. Oetker je fantastična kompanija Radim posao koji volim Dr. Oetker je kompanija koja zaposlene posmatra ne samo kao radnike, nego kao celokupnu ličnost, ona brine o svojim ljudima, kaže Tanja Terzić i poručuje da svi treba da veruju u ostvarenje svojih snova i da nikada ne odustaju od svojih ambicija Tanja Terzić jedna je od onih zaposlenih koji rade u kompaniji Dr. Oetker Srbija od preuzimanja Centroproizvoda.. Primer ove mlade žene sa već značajnim, radnim iskustvom, svedoči da vredan rad, zdrava ambicija i verovanje u sopstvene snage donose plodove. Staro radno mesto u Proizvodnji, na poziciji pakerke, Tanja je zaslužno zamenila novim, u sektoru Kontrola kvaliteta. Takođe, ona je na kursu MS Office paketa bila jedna od polaznika sa najboljim rezulatatima. Novo radno mesto, novi izazovi. Hoćete li da nam kažete kako je došlo do toga da napredujete u okviru kompanije? Priroda posla u odeljenju Kontrola kvaliteta se donekle nadovezuje na moje studiranje na Višoj hemijskoj školi. S druge strane, ja već dugo radim u Dr. Oetker Srbija i mislim da sam zaslužila ovo unapređenje koje sam vrlo dugo čekala. U nekom trenucima sam gubila nadu, činilo mi se da da do njega nikada neće doći. Moja poruka je da svi treba da veruju u ostvarenje svojih snova i da nikada ne gube nadu niti da odustaju od svojih ambicija. Čovek treba da veruje u sebe, svoje snage i sposobnosti i to će ga održati. Srećna sam ne samo zbog unapređenja već i zato što ću raditi posao koji volim. Da li vam je vaše znanje sa studija pomoglo da budete među najboljima na internom kursu? Živimo u vremenu u kome je računarska pismenost neophodna. Ja sam još pre desetak godina pohađala neke kurseve, a i u toku studija sam upotrebljavala računar, tako da za mene materijal sa kursa nije bio nov, a u tome su mi sigurno pomogla znanja i iskustva stečena u toku mog visokoškolskog obrazovanja. Dok ste radili u proizvodnji sigurno ste se dobro upoznali sa procesom nastajanja Dr. Oetker proizvoda. Sada ćete biti deo istog proizvodnog procesa, ali ćete učestvovati na drugačiji način, iz drugog ugla. Da, mi proizvodimo 115, uglavnom praškastih proizvoda. Ako radite u Proizvodnji, svi oni prođu kroz vaše ruke. U odeljenju Kontrole kvaliteta, takođe, ali ovde je drugačije. Ovde pratite proizvod i pre početka rada na njemu i pre nego što počne sam proizvodni proces. Zakonski propisi, ali i visoki standardi kompanije Dr. Oetker zahtevaju rigoroznu kontrolu, kako sirovina, tako i ambalaže. Naš zadatak je da sve proveravamo i sirovine koje ne odgovaraju kvalitetu vraćamo. Ne možemo da primimo proizvod koji ne odgovara kvalitetu, jer time ugrožavamo proces proizvodnje i kvalitet gotovog proizvoda. Uskoro počinje implentacija SAP-a. Da li će se to odraziti i na rad u vašem novom odeljenju? Naravno. SAP je novi informacioni sistem koji treba da zameni postojeći Pantheon i od nas se očekuje da savladamo njegovu upotrebu. Kažete da čovek treba da veruje u svoje snove i ne odustaje od svojih ambicija. Imate li vi još ambicija po pitanju vaše karijere? Nisam još razmišljala o tome. Sve ovo je tako novo, tako sveže, ali zašto ne? Postoje uslovi za to. Dr. Oetker je kompanija koja zaposlene posmatra ne samo kao radnike, nego kao celokupnu ličnost, ona brine o svojim ljudima. Mi smo pre neki dan ispratili jednog kolegu u penziju, sve je bilo jako lepo organizovano, kompanija je preuzela brigu o kompletnoj organizaciji. U takvoj sredini, kao što sam već rekla, dobar rad, poverenje u sopstvene mogućnosti i ne odustajanje od snova su načini da se ti snovi i ostvare. Tanja Terzić, sektor kontrole kvaliteta 14

Novosti 1. novembar | 2016. Uspešna sertifikacija Dr. Oetker Srbija - ISO 9001 i ISO 22000 Visoki standardi usluga, proizvoda i bezbednosti hrane Ocenjivači međunarodnog sertifikacionog tela TÜV NORD veoma su pozitivno ocenili sistem za upravljanje kvalitetom usluga i proizvoda, kao i sistem upravljanja bezbednošću hrane Dr. Oetker d.o.o. u Srbiji, pa je naša kompanija tako postala deo međunarodnog Dr. Oetker sertifikacionog matriksa Dana 20. i 21.septembra 2016. godine sprovedena je prva sertifikaciona provera kompanije Dr.Oetker d.o.o. u Srbiji prema zahtevima ISO 9001 i ISO 22000 od strane nemačke sertifikacione kuće TÜV NORD. Standard ISO 9001 predstavlja sistem upravljanja kvalitetom usluga i kvalitetom proizvoda, dok standard ISO 22000 predstavlja sistem upravljanja bezbednošću hrane, koji se zasniva na analizi i kontroli potencijalnih opasnosti u celokupnom lancu proizvodnje i distribucije hrane do krajnjeg potrošača. Ocenjivači međunarodno priznatog sertifikacionog tela TÜV NORD veoma su pozitivno ocenili naš sistem. Prepoznato je jasno opredeljenje i posvećenost svih zaposlenih kompanije u implementaciji, održavanju i unapređenju efektivnosti sistema za upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane. Uspešna sertifikacija predstavlja rezultat napornog rada i velikog truda našeg tima, kao i potvrdu da ispunjavamo sve zahteve vezane za kvalitet usluga i bezbednost hrane, postavljanjem visokih higijenskih standarda i primenom dobre proizvođačke prakse. Preporukom TÜV NORD-a da Dr. Oetker d.o.o. u Srbiji bude sertifikovan naša kompanija postaje deo međunarodnog Dr. Oetker sertifikacionog matriksa, što je veliki uspeh obzirom da na novoj lokaciji radimo svega sedam meseci, i da smo pred sobom imali veliki izazov da za kratak vremenski period uspostavimo sistem na kome nam mogu pozavideti mnoge kompanije. Bravo za tim Dr. Oetker Srbija! Najbolji u promocijama u 2016. godini 15

ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Broj 1 - decembar 2006.pdf - Siepa
ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
Exporter 12 - April 2009 - Siepa
Građevinarstvo u Srbiji - BUILD magazin
PREGLED Broj/Number 1 2012 - Pregled - University of Sarajevo
Acrobat PDF (4.59mb) - Helsinki Committee for Human Rights in ...
političke i ekonomske perspektive - ISAC Fund
ljudska prava, demokratija i – nasilje - Helsinki Committee for ...
JugOISTOčNA EVrOpA TurISTIčkA dESTINAcIJA - Privredna komora ...
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Broj 1/2007. - Sveučilište u Dubrovniku
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2
Tradicionalno dobri odnosi Srbija sve - alliance international media
NEDELJNE TABOO VESTI - BROJ 18 (.pdf)
NEDELJNE TABOO VESTI - BROJ 60 (.pdf)
SRBIJA KAO NEDOVRŠENA DRŽAVA - Fabrika knjiga
SRBIJA I CRNA GORA - Forum NVO Kraljevo
Srbija na Orijentu - Helsinki Committee for Human Rights in Serbia
ŽENE KOJE SRBIJA VOLI: princeza Jelisaveta ... - Magazin
Broj 1, oktobar 2012. - PALGO centar
Magazin SVET proslavio izlazak 700. broja - Color Press Group