Views
9 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Humanost na delu 1. mart

Humanost na delu 1. mart | 2017. Fond solidarnosti – Dr.Oetker Pomoć zaposlenima i njihovim porodicama Tokom 2015. godine realizovano je 10 zahteva, dok ih je u 2016. bilo 17, a budžet Fonda se povećao za 16 posto. Većina se odnosila na smrtne slučajeve članova porodice, kupovinu ortopedskih pomagala, troškove lečenja i druge zdravstvene usluge Fonda solidarnosti. U poverenje zaposlenih smo se uverili u januaru 2016, kada se ažurirao spisak zbog pravila da prilikom otvaranja kredita za svakog zaposlenog mora da postoji saglasnost kojom se zaposleni izjašnjava da li je i dalje član Fonda. Tada su se svi zaposleni na neodređeno vreme prijavili da budu članovi Fonda. Promenjeno je pravilo o članarini tako što je odlučeno da menadžeri uplaćuju 1000 dinara i na taj način je povećan iznos sredstava Fonda. Rukovodeći se devizom da su ljudi najveća vrednost kompanije, Dr. Oetker Srbija je nastavila tradiciju brige o zaposlenima osnivanjem Fonda solidarnosti, čija je svrha i osnovna aktivnost obezbeđivanje pomoći njegovim članovima kao i njihovim porodicama u situacijama kada im je potrebna podrška u lečenju, nabavci lekova i ortopedskih pomagala, u slučaju smrti i drugim teškim životnim situacijama, koje su predviđene i definisane Pravilnikom o radu ovog Fonda. Član Fonda može da postane svako ko je u kompaniji Dr. Oetker Srbija zaposlen na neodređeno vreme, potpiše saglasnost o pristupanju i uplaćuje mesečnu članarinu, s tim što se u slučaju prekida radnog odnosa, već uplaćena članarina ne vraća. Upravne organe Fonda sačinjavaju Komisija i Nadzorni organ. Komisiju imenuje direktor poslodavca, a čine je Predsednik Komisije i dva člana koji su odgovorni za ažurno vođenje dokumentacije Fonda i u obavezi da je učine dostupnom svakom zainteresovanom članu. Od 2015. godine na njenom čelu je Brankica Rahović, a članovi su Gordana Dušić i Ivana Varničić. Nadzor nad pravilnošću rada i zakonitošću poslovanja Fonda vrši Nadzorni organ, odnosno finansijski direktor. Pravo na korišćenje sredstava Pravo na korišćenje sredstava član Fonda stiče tri meseca od dana učlanjenja, osim ako Komisija iz opravdanih razloga ne odluči drugačije. Pravo na pomoć iz sredstava Fonda solidarnosti ostvaruje se jedanput godišnje i po jednom osnovu, osim ako Komisija ne proceni da su se stekli uslovi predviđeni Pravilnikom za vanrednu pomoć. Postupak dodele sredstava iz Fonda Najkasnije 30 dana od nastanka slučaja član Fonda dostavlja Predsedniku Komisije zahtev za materijalnu pomoć, zajedno sa kompletnom dokumentacijom. Komisija je obavezna da u što kraćem roku odluči o zahtevu za pomoć i obavesti podnosioca o tome da li je zahtev odobren, odložen (ukoliko treba da se dopuni prateća dokumentacija), ili je odbijen pošto ne ispunjava kriterijume koji su određeni Pravilnikom o radu. Kada Komisija donese odluku o dodeli pomoći zaposlenom, polovina odobrenog iznosa se uplaćuje iz sredstava Fonda, a drugu polovinu donira poslodavac Dr. Oetker Srbija. Sva odobrena sredstva uplaćuju se isključivo na tekući račun podnosioca zahteva. Dosadašnji rad Po osnivanju, 2015. godine, nisu svi zaposleni na neodređeno vreme bili članovi Fonda solidarnosti, a članarina je iznosila 100 i 500 dinara. Te godine ostvareno je 10 zahteva koji su realizovani u najkraćem mogućem roku i na taj način je potvrđen dobar rad i ažurnost Komisije kao i opravdanost postojanja Članarina Članarina se u Fond solidarnosti uplaćuje tako što se sredstva iz zarade zaposlenog prenose na tekući račun Fonda, a visina mesečne članarine određuje mesečnim primanjima. Zaposleni čija ugovorena zaradi ne prelazi 100.000 dinara uplaćuju članarinu od 100 dinara, oni koji zarađuju više od 100.000 dinara uplaćuju 500, dok je obaveza menadžera 1000 dinara. U 2016. imali smo 17 zahteva, a budžet nam je bio veći za 16 posto u odnosu na 2015. Većina zahteva se odnosila na smrtne slučajeve članova porodice, ali smo imali i zahteve koji su se ticali kupovine ortopedskih pomagala, troškova lečenja i zdravstvenih usluga. Takođe, treba reći da smo imali i zahteve za pomoć kolegama koji su došli u tešku finansijsku situaciju zbog krađe imovine ili troškova lečenja izdržavanog lica. 12

Vivaldi forum 1. mart | 2017. Žensko liderstvo Kvalifikacije, znanje i iskustvo Vesti Kadrovske promene Kompanija Dr. Oetker bila je sponzor Vivaldi foruma na temu „Žensko liderstvo“, koji je održan u Mikser Hausu 17. novembra prošle godine u organizaciji Mokrogorske škole menadžmenta. Na forumu je bilo prisutno 12 naših koleginica, što je dobar pokazatelj koliko naša kompanija poštuje rodnu zastupljenost zaposlenih. Mokrogorska škola menadžmenta dodelila predsednici Izvršnog odbora banke Inteza Draginji Đurić laureat vrline za 2016. godinu. Istoričar Predrag Marković govorio je o ženama koje su obeležile epohe srpske istorije dajući svoj doprinos emancipaciji i borbi žena za ravnopravno mesto u društvu. 1 2 3 4 5 6 7 Maja Mrkalj, HR U nastavku događaja organizovan je panel na temu ženskog liderstva čije su učesnice bile uspešne dame iz sveta novinarstva, obrazovanja, nauke i korporativnog sektora. 8 9 U toku panela, menadžerka ljudskih resursa Maja Mrkalj, često pominjanoj činjenici „da su na višim pozicijama u kompanijama uglavnom muškarci“, suprotstavila je konkretni primer kompanije Dr. Oetker gde je taj odnos izjednačen: „Naše rukovodstvo se bira isključivo na osnovu kvalifikacija, znanja i iskustva“, rekla je ona. Na forumu o ženskom liderstvu govorilo se o tome da žene lideri uspostavljaju čvršće odnose sa okruženjem, lakše rukovode visokoefikasnim timovima i kvalitetnije se posvećuju razvoju pojedinaca u timovima. Na prisutne koleginice iz naše kompanije poseban utisak ostavila je životna priča Marine Maljković, trenera ženske košarke reprezentacije Srbije, koja je bila propraćena i video zapisima sa njenih najvažniji utakmica i događaja. 10 11 12 Nove kolege Kolega Vladimir Mrđa zaposlen je na poziciju Planera u logistici u okviru službe Logistike. Kolega Nebojša Rokvić zaposlen je na poziciju IT asistenta u okviru IT službe. Novi menadžeri Od 14., februara na poziciji Izvršnog direktora Prodaje nalazi se kolega Dejan Blečić. 1. Marija Lazarević, Proizvodnja 2. Aleksandra Strugar, Kontrola i razvoj 3. Aleksandra Krastavčević, Proizvodnja 4. Sanja Bjelajac, Logistika 5. Anđela Drobnjak, HR 6. Irena Milošević, Menadžerka kontrole i razvoja 7. Maja Mrkalj, HR menadžerka 8. Ivana Varničić, HR 9. Milica Rupar, Kancelarija Upravnog direktora 10. Jasmina Pešović, Kontrola i razvoj 11. Sanja Grebenarović, Marketing 12. Mirjana Jovanović, Proizvodnja Kolega Milovan Arsić zaposlen je na poziciju Inženjera održavanja iprojekata u okviru službe Proizvodnje. Koleginica Sonja Vukmirović sa pozicije Supervizora logistike za gotove proizvode u službi Logisteke unapređena je na poziciju Menadžera nabavke i logistike. 13

ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Å UMARSKI LIST 2-4/1936
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept