Views
8 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Četvrta industrijska

Četvrta industrijska revolucija 1. mart | 2017. Trend Digitalizovani svet poslovanja Digitalne tehnologije neumoljivo menjaju trgovinu i industriju i kompanije sa dugom tradicijom, kao Dr. Oetker i druge članice Oetker grupe, moraju da se prilagođavaju ovim promenama Trgovina i industrija suočavaju se na globalnom nivou sa radikalnim promenama u stvaranju ekonomske vrednosti. Eksperti govore o četvrtoj industrijskoj revoluciji koja je već počela. Dva su svojstva koja je suštinski određuju: komunikacija između mašina (M2M) i inteligentna analiza velikih baza podataka. Ovo je praćeno decentralizacijom procesa stvaranja vrednosti pomoću mašina koje uče nezavisno, deluju autonomno i inteligentno se umrežuju. Dosadašnji modeli poslovanja su ugroženi i novi igrači stupaju na postojeća tržišta: Tesla, Google, Uber ili Apple sa svojim konceptom mobilnosti predstavljaju izazov etabliranim proizvođačima automobila. U 2007. godini, Apple je predstavio iPhone i tako, u roku od nekoliko godina, skoro potpuno potisnuo dotadašnjeg tržišnog lidera Nokiu. Često, nova kombinacija već poznatih modela i na osnovu postojećih tehnologija može da bude okidač inovacije. Tehnički termin kojim se ovo naziva je „disruptive“ (remetilački) i označava činjenicu da su neka tehnologija ili proizvod potpuno izbačeni sa tržišta. Nove navike potrošača ćišta i smeštaja). Na ovaj način potrošači postaju i proizvođači jer uz zanemarljive troškove, jednostavno, zarađuju. Ovo je omogućeno zato što su globalna umreženost i komunikacije kao i preuzimanje i razmena podataka, praktično besplatni. Osnova digitalnog umrežavanja su internet platforme kao što su pretraživači, socijalne mreže, ili platforme za elektronsku trgovinu. Efikasnost ovih mreža raste sa svakim novim korisnikom zbog povećanja Sledeći primer kako, zahvaljujući internetu, niski troškovi transakcija i komunikacija stvaraju učesnicima na tržištu mogućnosti za alternativne poslovne i potrošačke modele, predstavlja nastajuća, takozvana „ekonomija deljenja“. U ovom modelu, potrošači samo privremeno koriste dobra ili sredstva. Setite se, na primer, online posredničkih usluga Ubera (za usluge prevoza), Car2Go u saradnji sa Moovel platformom (zajednički prevoz automobilom) ili Airbnb (usluge jeftinog preno- njihovog obima. Njihovi operateri teže dominantnoj poziciji na tržištu kako bi stvorili globalne monopole, kao, na primer, Google ili Facebook. Istovremeno, mnoge usluge se nude besplatno, ali ne bez koristi, kao bi se na drugi način značajno zaradilo strukturalnom analizom prikupljenih podataka (na primer, njihovom primenom u oglašavanju). Globalno umre- 4

Četvrta industrijska revolucija 1. mart | 2017. žavanje je glavni nosilac brzine promena. Gordon Moore je 1965. godine izneo tezu, koja i danas važi, da se računarska snaga udvostručuje svakih 18 meseci. Digitalni procesi se razvijaju eksponencijalno. Priroda savremenog doba može prigodno da se opiše sa ova tri termina: eksponencijalno, digitalno i kombinovano. Radi se o idejama, bitovima i interakciji. Više nije odlučujuće imati najbolji proizvod, već koliko su proizvod ili usluga relevantni iz ugla potrošača. Promenjeni proizvodni procesi i nove tehnologije Pametni telefon je ubrzao ritam mobilnih tehnologija. Brendovi postaju sve više zavisni od ekrana površine oko 60 cm 2 koji kontrolišu Google, Apple, Facebook i Amazon, takozvana GAFA. Štaviše, postao je „čuvar kapije“ sa sopstvenim interesima i ogromnim finansijskim mogućnostima pored koga je sve teže proći i koji se postavio između potrošača i kompanije. Istovremeno, događa se fundamentalna reorganizacija proizvodnih procesa. Automatizaciju zamenjuje decentralizacija i umrežavanje mašina sa autonomnom interakcijom. Tako nastaju „pametne fabrike“ ili „internet stvari“. Uzbudljivo u svemu ovome je što decentralizacijom proizvodnje ona postaje odjednom fragmentisanija, fleksibilnija i sposobnija da odgovori novim zahtevima. Zahvaljujući sistematskoj evaluaciji podataka u realnom vremenu, sistemskoj kontroli proizvodnih procedura, nabavne transakcije i logistika se odvijaju automatski. Mašine uče uz pomoć takozvane veštačke inteligencije i samostalno povećavaju svoju efikasnost. U ovom procesu potrošač je u centru i njegove želje na vrhu. Prema tome, nove tehnologije, kao što je 3D štampa, mogla bi da omogući povratak premeštene proizvodnje, smanjujući potrebe za izvozom, time i transportom robe. Ključno će, ipak, biti da li će 3D štampa, kakva je danas, biti ne samo pogodna za kompleksnu proizvodnju u malim količinama, nego da li će moći da proizvodi uz niske troškove jednostavne proizvode savremene masovne produkcije bliske kupcu ili potrošaču. Ovo bi, verovatno, moglo da ima implikacije i za poslovni model Dr. Oetkera. Tekst je zasnovan na govoru koji je Dr. Albert Christmann održao na sastanku Oetker grupe u 2016. godini. Intervju: Dr.Albert Christmann „Niko ne može izbeći ovaj trend“ Dr. Albert Christmann, (AC), Glavni finansijski direktor Oetker grupe i Predsednik Savetodavnog odbora Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, značajno posvećen temi digitalizacije u vezi strateškog razvoja kompanije, dao je intervju za internacionalno izdanje Dr. Oetker magazina Dr. Christmann, uspešno se bavimo proizvodnjom prehrambenih proizvoda već 125 godina. Zašto treba da se bavimo temom digitalizacije? AC: Digitalna transformacija ekonomije napreduje na svim poljima na celom svetu što se odnosi i na industriju hrane. Svako ko smatra da može izbeći ovaj trend, biće, pre ili kasnije, potisnut s tržišta od strane inovativne konkurencije. Moramo Dr. Albert Christmann, (AC) se, dakle, suočiti sa ovom temom sada, da bi u budućnosti bili podjednako uspešni kao danas. Na kraju, mi smo u ovih 125 godina dokazali da umemo da se prilagođavamo promenama. Šta to tačno znači za kompaniju Dr. Oetker? AC: Potrebno je da dubinski ispitamo procese u svim oblastima kompanije da bi smo identifikovali mogućnosti i šanse za upotrebu digitalnih tehnologija u komunikaciji između ljudi, mašina i proizvoda, što je definicija industrije 4.0. Ovo znači da ćemo kao ravnopravni partneri biti u stalnoj razmeni sa našim potrošačima, da bismo razmenili njihove želje i ponudili im, ne samo njima prilagođene proizvode, nego i odgovarajuće usluge kad god je to potrebno. Na kraju krajeva, želimo da proizvodimo i uvodimo naše proizvode na tržište efikasnije i brže. Da bi smo podržali ovaj proces, s jedne strane smo osnovali Oetker Digital GmbH čiji je upravni direktor Dr. Joachim Harms, a s druge smo projektovali digitalnu strategiju za Oetker grupu koja će biti predstavljena našim menadžerima na sastanku grupe u 2017. godini. Šta će se promeniti za zaposlene kao posledica toga? AC: Zaposleni će biti umreženiji i imaće koristi od globalne razmene informacija, znanja i podataka ako dolazeće promene vide kao priliku za sebe. Promene u početku izazivaju strah jer novo je nepoznato a poznato pruža sigurnost. Ali novo dolazi, bez obzira da li ćemo se suočiti s tim, ili ne. Odlučili smo da iskoristimo novo za naše ciljeve. To je naša šansa i sa puno volje želimo da je ugrabimo. Kao i u poslednjih 125 godina prepoznaćemo znake vremena kako bismo išli napred. Jedina razlika između nekada i sada je da će se promene odvijati brže nego što smo navikli. Da nije tako, sve bi ostajalo isto. Promene su jedina konstanta. Ono što se neće promeniti je da ćete vi i dalje biti najvažniji. 5

ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Å UMARSKI LIST 2-4/1936
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept