Views
6 months ago

Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-2

Design of corporate magazine for Dr Oetker Srbija. A4 layout, 4 color print.

Timski rad 1. mart |

Timski rad 1. mart | 2017. Desenzano del Garda Płock Moers Mississauga Jánossomorja Strasbourg Schirmeck Gdańsk Pancar Wittlich Wittenburg Beograd Bielefeld Boleraz Curtea de Arges Ettlingen Kladno 2012/13 2014 2015 Hronološki prikaz uvođenja novog sistema upravljanja kompanije Dr. Oetker na globalnom nivou Na ovaj način Dr. Oetker želi da učvrsti poverenje kupaca, potrošača i ostalih zainteresovanih u brend. Verna svojoj devizi „Kvalitet je najbolji recept“, kompanija je kao standard uvela novi sistem na svojim proizvodnim lokacijama širom sveta i proglasila sigurnost hrane najvažnijim kriterijumom. Ovo znači da Dr. Oetker uspostavlja globalnu kulturu kvaliteta na najvišem nivou. Novi sistem je zasnovan na međunarodno važećoj normi (ISO 22000) za proizvođače hrane. Dosadašnji standard (ISO 9001) bio je fokusiran na kompanijske procese, dok nova norma stavlja naglasak na bezbednost hrane. 8 Globalni sistem upravljanja Bezbednost hrane na najvišem nivou Kompanija Dr. Oetker je prisutna u preko 40 zemalja. Zbog povećanih zahteva kada je u pitanju kvalitet i bezbednost proizvoda, kompanija je uvela jedinstven sistem bezbednosti hrane na svim svojim proizvodnim lokacijama Oba ova sistema su spojena tako da je zahtevima za kvalitet kompanijskih procesa dodata bezbednost hrane. Novovažeća norma može se predstaviti u obliku piramide (vidi ilustraciju), čija je baza sačinjena od preventivnih programa osnovne higijene koje treba da ispune sve fabrike. Sve Dr. Oetker lokacije dužne su da uzmu u obzir dodatne kriterijume da bi mogle da ponude sigurne prehrambene proizvode u svakom trenutku. Među najvažnijim dodacima je obimna kontrola prisustva stranih supstanci. Zaposleni u Dr. Oetkeru dužni su da proveravaju da li na proizvodnim postrojenjima postoje znaci oštećenja da bi se sprečilo da nepoželjni elementi nađu Quality ISO 9001 Food Safety ISO 22000 Preventive Programs as per ISO 22002-1 Globalno upravljanje kvalitetom i bezbednošću hrane Uspostavljanje globalne kulture kvaliteta

Timski rad 1. mart | 2017. Rhoda Speka, Menadžerka kontrole kvaliteta, fabrika u Johanesburgu Timski rad je igrao ključnu ulogu na ovom projektu. Sve kolege su morale da urade svoj deo posla kako bi novi sistem bio pokrenut. Mukotrpno radimo kako bismo u svakom trenutku ispunili zahteve naših potrošača. Irena Milošević, Menadžerka istraživanja i razvoja, fabrika u Šimanovcima Treba da nastavimo da preispitujemo sebe kako bismo kontinuirano napredovali. Ovaj sistem nas čini još pouzdanijim partnerom jer ga odlikuju održivi, jednostavni i standardizovani procesi. Leeuwarden Leyland Łebcz Oerlinghausen São Paulo 2016 Wieslawa Sinkiewicz-Gorecka, Menadžerka kontrole kvaliteta, fabrike u Gdanjsku i Lebcu Između ostalog, fokusiramo se na nepoželjne strane supstance. U tom procesu, kreirali smo standarde izbegavanja i obučili zaposlene kako bi postali generalno svesni tog pitanja. put do proizvoda. Kao deo upravljanja u kriznim situacijama, testiraju se propisane procedure da bi se na profesionalan način moglo reagovati u vanrednim situacijama. Takođe, u sklopu kontrole alergena, zaposleni proveravaju da li su sirovine koje sadrže alergene, kao i one bez njih, kontaminirane. Dr. Oetker je započeo ovaj projekat 2012. i od tada se u nemačkim i međunarodnim proizvodnim lokacijama novi sistem kontrole uvodi korak po korak. Centralna tačka za kontakte je služba Međunarodni sistemi upravljanja u Bielefeldu na čijem čelu je Peter Kunz. Implementacija ovog projekta bila je moguća samo u saradnji sa kolegama na pojedinačnim lokacijama čiji zadatak je bio da sve kolege u proizvodnji uključe u proces realizovanja novih normi. Projekat je prošlog septembra završen na lokacijama u SAD, Kanadi, Srbiji i Južnoj Africi, što znači da je većina lokacija integrisana u novi sistem. U narednoj fazi predviđena je realizacija ovog projekta na proizvodnim lokacijama u Kini, Indiji i Meksiku. „Nećemo praviti kompromise“ Dr. Christian Freiherr von Twickel, član Izvršnog odbora, sa odgovornošću za oblasti Produkcije i inženjeringa, Upravljanja kvalitetom i Dr. Christian Freiherr von Twickel životnom sredinom odgovorio je na tri pitanja: Šta je bio razlog započinjanja ovog projekta 2012. godine? S jedne strane, mi želimo da se stalno usavršavamo i zato neprekidno pratimo nove zahteve i standarde. Sa druge, suočavamo se sa rastućim zahtevima potrošača u odnosu na bezbednost prehrambenih proizvoda. Znači, u našem interesu je da utvrdimo globalnu kulturu kvaliteta koja će učvrstiti poverenje u brend Dr. Oetker. Čime se nova norma razlikuje od prethodne? Međunaradni standard (ISO 22000) dodaje značajne aspekte u vezi bezbednosti hrane postojećim sistemima kontrole, tako da značajno dopunjuje postojeće zahteve. Zašto je Dr. Oetker uspostavio ovaj sistem na svetskom nivou? Brend Dr. Oetker je sinonim za izuzetan kvalitet, zato naši proizvodi moraju da budu bezbedni i visokog kvaliteta na svetskom nivou. Oko toga nećemo praviti kompromise. 9

Å UMARSKI LIST 2-4/1936
ALO-Sprint-broj-2@23-nov-2017
ALO-Sprint-broj-1@16-nov-2017
Maj 2005 - Vikend Magazin
crno bela magija - Mini Studio Magazin
Fojnička škrinja broj 2 - Samostan Fojnica
Mart, 2009. go di ne Broj 10 www.forumbosnjaka.com Go di na IV
GODINA XXX. BROJ 2 (80) BOžIć 2011. ISSN: 1330-755X
Fojnička škrinja broj 12 - Samostan Fojnica
Sudije u Hagu donijele odluku! - Europa Magazine
nica musliman kaže prof. Dr Šemso Tanković saborskii zastupnik u ...
Fojnička škrinja broj 13 - Samostan Fojnica
ALO-VIP-No-2@21-nov-2017
Raspored utakmica Svjetskog kupa Obrazac za ... - Europa Magazine
Broj (Nr.) 4/2010 - Hrvatski dušobrižnički ured u Njemačkoj
Eko revija broj 2 - Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
ISSN 1332-2036 GOD. XXIV. BOžIć, 2009. BR. 2 - Franjevačka ...
Dr_Oetker-Srbija-magazin-broj-1
Fashion MOOD Magazine Concept