Views
5 months ago

archivo5

Si n = o x = 3 π

Si n = o x = 3 π SOLUCION PRINCIPAL TRIGONOMETRÍA π 2π n = 1 x = π - = 3 3 SOLUCIONES PARTICULARES π 7π n = 2 x = 2π+ = 3 3 2. Resolver: Cos 2x = - 2 2 θ G 3π 2x = 2nπ ± 4 θ P = arc Cos ⎛ ⎞ ⎜ 3 − ⎟ ⎝ 2 ⎠ 3π → θ P = 4 x = nπ ± 3π 8 SOLUCION GENERAL 3π Si n = 0 x = 8 SOLUCION PRINCIPAL 3π x = - 8 3π 11π n = 1 x = π + = 8 8 SOLUCIONES PARTICULARES 3π 5π x = π − = 8 8 3. Resolver: ⎛ π ⎞ Tg ⎜3 x + ⎟ = 3 ⎝ 4 ⎠ θ G θP = 3 π 3x + 4 π = nπ + 3 π 3x = nπ + 12 π x = nπ π + 3 36 CUESTIONARIO DESARROLLADO

TRIGONOMETRÍA EJERCICIOS RESUELTOS 1. 2Senx – Csc x = 1 RESOLUCIÓN 1 2Senx - = 1 Senx 2Sen²x – Senx – 1 = 0 2Senx = 1 Senx = -1 (2Sen x + 1) (Senx - 1) = 0 i) Senx = - 2 1 ⎛ π ⎞ x = nπ + (-1) n . ⎜− ⎟ ⎝ 6 ⎠ ⎛ π ⎞ x = nπ - (-1) n ⎜ ⎟ ⎝ 6 ⎠ ii) Senx = 1 x = nπ + (-1) n π 2 2 Sen²x = 3(1 − Cosx) 2 RESOLUCIÓN (1 – Cosx) (1+Cosx) = Queda: 1 + Cosx = 3/2 Cos x = 1/2 x = 2nπ ± 3 π 3(1 − Cosx) 2 Pero → 1 – Cosx = 0 Cosx = 1 X = 2n π 3. Senx - 3 Cosx = 2 1 3 2 Senx - Cosx = 2 2 2 π π Senx . Cos − Cosx.Sen 3 3 = 2 2 CUESTIONARIO DESARROLLADO

Κατέβασε το PDF
Fiat Grande Punto - AutoTuning.sk
Katalog proizvoda
Recenzia Fiat Punto 1,2 - AutoTuning.sk
PIA_Quimica
2.3 隐函数和由参数方程所确定的函数的导数(pdf)
5105_56-57 KK corsa ok - Opel Dixi-Car
Možno si spomeniete na časť reportáže z ... - AutoTuning.sk
Page 1 Prohibida su venta P…RGOLA by PANDA - Punto Cruz Gratis
Κατέβασε το PDF
Сборник домашних заданий по высшей математике