Views
10 months ago

archivo5

2P = 3/2 + Cos40° -

2P = 3/2 + Cos40° - Cos20° + Sen10° 2P = 3/2 – 2Sen30° . Sen10° + Sen10° P = ¾ TRIGONOMETRÍA EJERCICIOS 1. Transformar a producto : R = Sen70° + Cos70° a) 2 Cos25° b) 2 Sen25° c) 2 Sen20° d) 2 Cos20° e) 1 2. Reducir : M = a) 2Sen 2 2x b) 2Cos 2 2x c) −Tag9x d) 2Sen3x e) 2Sen 2 x Cos11x − Cos7x Sen11x − Sen7x 3. Si : a + b = 60° . Sena + Senb Hallar : E = Cosa + Cosb a) 2 /3 b) 2 /2 c) 1/2 d) 3 /3 e) 3 4. Reducir : E = 4(Cos5x + Cos3x)(Sen3x − Senx) a) 2Sen4x b) 2Cos8x c) 2Sen8x d) 2Cos4x e) 2Sen4x.Cos4x 5. Hallar el valor de “ M “ : M = Sen85° − Cos5°−Sen25° − Cos115° a) 0 b) – 0.5 c) 0.5 d) – 1 e) 3 6. Reducir : R = (Tag2θ +Tag4θ)(Cos2θ+Cos6θ) d) Sen12θ e) 2Sen6θ 7. Reducir : Cos4x + Cos2x + Cosx E= Sen2x(1+ 2Cos3x) 1 a) Cscx 2 d)Cosx b) Cscx c) Csc2x e) Secx 8. Reducir : Sen3x + Sen6x + Sen9x A = si x=5° Cos3x + Cos6x + Cos9x a) 3 /3 b) 3 /2 c) 2 /2 d) 3 e) 1 9. Reducir . E = Senx + Sen3x + Sen5x + Sen7x Cosx + Cos3x + Cos5x + Cos7x a) Tagx b) Tag2x c) Tag3x d) Tag6x e) Tag4x 10. Al factorizar : Cos8x + Cos2x + Cos6x + Cos4x Indicar un factor : a) Senx b) Cos3x c) Cos5x d) Sen5x e) Sen2x 11. Expresar como producto : E = Cos 2 4x – Sen 2 6x a) Cos4x.Cos6x b) Cos2x.Cos10x c) 2Cos4x.Cos6x d) 2Cos2x.Cos10x e) 4Cos2x.Cos10x a) Sen2θ b) Sen6θ c) 2Sen2θ CUESTIONARIO DESARROLLADO

TRIGONOMETRÍA 12. Hallar el valor de "n" para que la igualdad : Sen5θ + Senθ Sen5θ − Senθ ⎛ Sen10θ + Sen2θ ⎞ + − n⎜ ⎟ Cos5θ − Cosθ Cos5θ + Cosθ ⎝ Cos10θ − Cos2θ ⎠ Siempre sea nula. a) 1 b) -2 c) 2 d) 1/2 e) -1 13. Reducir : Cos50 o E = 2Sen70 o − Sen50 o a) 3 /3 b) 3 /6 c) 1 d) 2 e) 2 3 /3 14. Si : 21θ = π . Hallar el valor de : R = Sen23x − Sen7x Sen14x + Sen2x a) 2 b) – 2 c) 1 d) − 1 e) 1/2 15. Hallar el valor de “ E “ : 2 2 2 E = Cos 20° + Cos 100° + Cos 140° a) 1 b) 3/2 c) 2 d) 5/2 e) 3 16. Factorizar : E = Ctg 30° + Ctg40° + Ctg50° + Ctg60° a) 2 3 Cos20° b) 4 3 /3Cos50° c) 2 3 /3Sen70° d) 8 3 /3Cos70° e) 10 3 /3Sen70° 17. Reducir : E = 2Cos3x.Cosx − Cos2x a) Cos2x b) Cos3x c) Cos4x d) Sen4x e) Sen2x 18. Reducir : M = 2Sen80°.Cos50° − Sen50° a) 1 b) 1/2 c) 3 d) 3 /2 e) 3 /4 19. Reducir : R = 2Cos4θ.Csc6θ − Csc2θ a) – Csc3θ b) – Csc4θ c) Csc6θ d) – Ctg4θ e) – Tag4θ 20. Si: Sen2x.Sen5x = Senx.Cos4x - Cosx.Cos6x Hallar : " Ctgx " a) 1 b) 1/2 c) 1/4 d) 4 e) 2 21. Transformar : R = 2Cos3 x. Senx + 2Cos5 x. Senx + 2Cos7 x. Senx − 2Sen4x. Cos4x a) Sen6x b)Cos6x c) – Sen4x d) – Cos4x e) – Sen2x 22. Simplificar : R = Sen5x.Senx + Cos7x.Cosx a) 2Cosx.Cos6x b) 2Sen2x.Sen6x c) 2Sen2x.Cos6x d) Cos2x.Cos6x e) Sen2x.Sen6x CUESTIONARIO DESARROLLADO

Test: Fiat Bravo T-jet 150 - AutoTuning.sk
Κατέβασε το PDF
Fiat Grande Punto - AutoTuning.sk
Katalog proizvoda
Recenzia Fiat Punto 1,2 - AutoTuning.sk
5105_56-57 KK corsa ok - Opel Dixi-Car
PIA_Quimica
2.3 隐函数和由参数方程所确定的函数的导数(pdf)