Views
4 months ago

teste

sikayetvar.com

sikayetvar.com verilerine göre 2017 yılındaki toplam şikayet oranları bu şekildedir. Şikayet oranlarındaki yükseklik , Türkiye’de e-ticaretin gelişimine olumsuz etki yaptığı gibi tüketicinin de e-ticaret tecrübesini kötü yönde etkilemektedir. Şikayetlerin %69.7 si İstanbul Merkezli olup bu şikayetlerin de %81.9 u kargonun teslim süresindeki gecikmelerden dolayıdır. Sunacağımız hizmet ile öncelikle istanbul içindeki kargo sorunlarının önüne geçeceğiz.

Kargo sektörü her ne kadar e-ticaretten önce var olsa da altın çağını e-ticaret gelişimi ile gösterdi , öyle ki ; Grafikte de görüleceği üzere 2005 Yılında 4.255 olan kargo şube sayısı 2012 yılında 9700 e ulaşmıştır. Bu gelişen trende bakılacak olursa e ticaretin daha uzun süre kargo sektörü’nü büyümeye devam ettireceği anlaşılmaktadır.