Views
11 months ago

.. مصطفي سفيري

بعزيمة

بعزيمة الكرار ليشن بقينا كشوش ننصد بالكشكوش مالك علينا البوش قلت القطاع العام ما بنفع اصلو هشوش فرتقت قبل العام واتيتم المغشوش مالك علينا آلبوش قلت العمالة تقيف تقعد عليهو رصيف تتخم للمكشوش قلت الدعم مرفوع حتى اللي كاتلو الجوع

لو ياكل الكرموش مالك علينا قلت الجنيه آلبوش بيعوم لو غن َّى للمردوم ترقص عليهو عشوش يا حليل زمانو كبوش العل َّم الملبوش حب الوطن في البوش مالك علينا آلبوش كل ياخي كل ياخي ماكنتوش لحم الدوش خلينا ليهو البوش والمرقة والقرقوش لكن عليك االله