Views
10 months ago

.. مصطفي سفيري

ازرع الكلمة

ازرع الكلمة محل تقوم خلها التدي الفي النصيب ***

(10) سقط القناع سقط القناع سكن الضجيج في أعلى قم;ة على البقاع راجت وانتصر الفكر واتلجلجو أهل الخداع سقط القناع شن تفهم السجم الرعاع هل تفهمو باعوك بل عدوك من سقط المتاع سيcر قوافلك في ات ّباع ابراهو عوير وحفيان الكراع شن تلقى يا سجم الرماد غير الضياع