Views
9 months ago

.. مصطفي سفيري

رم!‏ هر!‏ ان

رم!‏ هر!‏ ان َ ِبخ َ الق َ س^ح^‏ لو غنا بي الكون ي!ه ِز/‏ كلّ‏ لاتراصB فرحان يبش ِّر بالث َ لو أرضو من تحتو بت َر ِز/‏ دي الجاتنا من علم المعاني مثاني من د^يرة الرBج ِز/‏ خطواتا صديرا قدلات الحمام زي عوم الأو ِز/‏ بيت شعري في صدرو انتكت اتلافت الروح في العجز جات مسحة من علم المسيح الشالو الوا هدى وكرز قطعة عجينة تستحيل شقيش ز/‏ بتخبزها ت^ت ْ

إلهاما من قبس الحروف طل َّت مع الأيام هجز قلناها يا فه;ام اقيف واوجز إذا عندك و!ج ِز/‏ وانبز مع النباز إذا ما لقيتا من دون النبز سامحنا ما كان السماح في الدنيا بالخير مرتكز واعفينا يا عافي الخ ُل ُوق من جور زمان َّا المستفز جمعتنا جاتا جمعة أولى وحزارا متلافي القفز سريانا سريان النسيم في روضو بالح^ن/‏ يستل^ذ ْ