Views
6 months ago

M1_Charakerystyka_celu_podróży

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISM MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY Część 3 Podstawowe oferty atrakcyjnego kulturowo celu podróży 22

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISM MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY 3. część 3: Znaczenie turystycznego popytu dla całej sytuacji gospodarczej Cel podróży należy rozumieć jako powiązanie wielu elementów podstawowych i ofert, które przyciągają gości oraz zaspokajają ich potrzeby podczas pobytu. 3.1 Atrakcje & oferty Atrakcje stoją często w centrum zainteresowania odwiedzających i dostarczają głównego motywu podróżny do odwiedzenia celu podróży turystyki kulturowej w obszarze wiejskim. Atrakcje mające wpływ na podjęcie decyzji o podróży mogą dotyczyć budynków (np. zabytków architektury jak klasztory i historyczne miejsca) lub ofert kultury (np. muzeów, teatru, galerii sztuki, wydarzeń kulturalnych) Do tego dochodzą dalsze, mniej namacalne czynniki, które należy przyporządkować ludowym tradycjom bądź poczuciu istnienia, np.: historyczne szlaki handlowe np. rzymskie światowe dziedzictwo – umocnienia graniczne rytuały, zwyczaje i obyczaje (kraj rodzinny i obyczaje) wyjątkowe i szczególnie emocjonalne przeżycia (np. szczególne punkty w danym kraju jak widok z góry Zugspitze lub z Skagerak miejsce zetknięcia się dwóch mórz Północnego z Bałtyckim lub powód, „dlaczego wino na urlopie smakuje lepiej niż w domu…”. Na ogólnych doświadczeniach opierają się wyobrażenia (np. „ urlop na plaży”, poczucie istnienia na południu,….) 3.2 usługi dodatkowe i przyjemności Mamy tu na myśli możliwie szeroką ofertę usług, placówek i ofert infrastrukturalnych, które umożliwiają i ułatwiają gościom pobyt. Chodzi tu o infrastrukturę podstawową jak publiczny transport regionalny lub miejski jak i bezpośrednie oferty usług: wybór punktów noclegowych i gastronomicznych, informacje turystyczne, miejsca wypoczynku, przewodnicy, organizatorzy podróży oraz możliwości zrobienia zakupów. 23

Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich - KSOW
Charakterystyka Programu Leonardo da Vinci
Nowa seria Evidence, zastępu− jąca dawną serię “czerwoną ... - Audio
Najlepsze praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi - WWF
Zwiększ pewność swoich strzałów! - Redring
Zarządzanie budynkiem - Dussmann
NR 5/2009 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
Zachowanie w pracy - IMI plc
Usuwanie stłuczonego oszklenia okiennego poprzez ... - Festool
Software Podrecznik - Sharkoon
Handel, wzrost i polityka światowa - Enterprise Europe Network
PO KL 2007-2013 dla Przedsiębiorców - wup rzeszow.pl ...
NR 3/2006 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
Raport odpowiedzialnego biznesu ... - 2009 - PKN Orlen
Kodeks postępowania + etyki - Clear Channel Communications