Views
9 months ago

M1_Charakerystyka_celu_podróży

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISM MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY Ten moduł szkoleniowy jest częścią cyklu modułów szkoleniowych dotyczących turystyki kulturowej, kóre zostały opracowane w ramach programu Erasmus Partnerstwo Strategiczne EUROPETOUR. Europetour jest inicjatywą europejską, która zmierza do tego, aby podkreślić dziedzictwo kulturowe Europy i poprzez to wesprzeć obszary wiejskie przy uwzględnieniu ekonomicznego potencjału turystyki kulturowej. Więcej informacji (w języku angielskim): http://www.europetour.tips zdjęcia: Wolfgang Eisenreich, Kees Grootswagers, Elena Paschinger Ta publikacja podlega licencji creative commons – niekomercjalnemu przekazywaniu z podaniem nazwy źródła na warunkach jak 4.0 International License. Poniższe dzieło mogą Państwo dowolnie Kopiować, przekazywać je na dowolnym nośniku i w dowolnym formacie Dopasować lub przekształcać i bazować na tym materiale Należy przytym zachować następuące warunki: podać nazwę: Należy podać nazwę źródła, link do licencji i wskazać, czy zostały dokonane zmiany. NonCommercial: Nie wolno wykorzystywać tego materiału do komercyjnych celów. ShareAlike: Jeśli na nowo układany jest materiał, przekształcany lub na nim się bazuje, należy nowe artykuły opublikować na zasadach tej samej licencji jak oryginal. Wsparcie Komisji Europejskiej w celu powstania tej publikacji nie stanowi potwierdzenia jej treści, która odzwierciedla jedynie punkty widzenia jej autorów. Komisja Europejska nie może być odpowiedzialna za wykorzystywanie zawartych w niej treści. numer projektu: 2015-1-DE02-KA202-002325 2

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJLTURTOURISM MODUŁ 1 – CHARAKTERYSTYKA CELU PODRÓŻY Spis treści Wprowadzenie: Turystyka kulturowa na obszarach wiejskich – szanse i cechy szczególne .................. 5 Co to jest cel podróży w turystyce kulturowej? ...................................................................................... 8 Cele szkolenia Moduł 1 ............................................................................................................................ 9 1.0 Część 1: Dlaczego i w jaki sposób ludzie podróżują? .................................................................. 11 1.1 Spostrzeganie odległości oraz wpływ dostępności .............................................................. 11 1.2 Wpływ stosunków społecznych na decyzję o podróży .......................................................... 12 1.3 atrakcyjność i siła przyciągania .............................................................................................. 12 1.4 wpływ kosztów podroży ........................................................................................................ 12 1.5 specjalne wydarzenia kulturalne ........................................................................................... 13 1.6 wpływ narodowości na zachowanie podróżne ..................................................................... 13 1.7 Image ..................................................................................................................................... 14 1.8 Charakterystyka i identyfikacja własnych grup podróżnych ................................................ 14 2.0 Część 2: Definicja turystycznego celu podróży ........................................................................... 20 2.1 Aspekty atrakcyjngo celu podróży turystyki kulturowej ....................................................... 20 2.2 środki finansowe, personel i działania ................................................................................. 20 2.3 przestrzenny wymiar celu podróży ....................................................................................... 21 2.4 znaczenie turystycznego popytu dla całej sytuacji gospodarczej ......................................... 21 3. 0 Ćzęść 3: Podstawowe oferty atrakcyjnego kulturowo celu podróży .................................... 23 3.1 atrakcje & oferty .................................................................................................................... 23 3.2 usługi dodatkowe i przyjemności .......................................................................................... 23 3.3 osiągalność i dostępność ....................................................................................................... 24 3.4 Image ..................................................................................................................................... 24 3.5 kształtowanie cen .................................................................................................................. 24 3.6 osobiste zasoby finansowe ................................................................................................... 24 4.0 Część 4: Podstawowe wyposażenie celu podróży turystyki kulturowej .................................... 28 4.1 krajobraz & klimat ................................................................................................................. 28 4.2 kultura & historia ................................................................................................................... 28 4.3 miks ofert............................................................................................................................... 28 4.4 rozrywka ................................................................................................................................ 29 3

Charakterystyka Programu Leonardo da Vinci
Nowa seria Evidence, zastępu− jąca dawną serię “czerwoną ... - Audio
Najlepsze praktyki rolnicze przyjazne Bałtykowi - WWF
Zarządzanie budynkiem - Dussmann
NR 5/2009 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Zachowanie w pracy - IMI plc
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
Sytuacja kobiet w rolnictwie i na obszarach wiejskich - KSOW
Usuwanie stłuczonego oszklenia okiennego poprzez ... - Festool
Software Podrecznik - Sharkoon
NR 3/2006 - Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej BG AGH
PO KL 2007-2013 dla Przedsiębiorców - wup rzeszow.pl ...
pdf - 2,6 MB - Dalkia
Raport odpowiedzialnego biznesu ... - 2009 - PKN Orlen
Kodeks postępowania + etyki - Clear Channel Communications