Views
4 months ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Ćwiczenie 1: Materialnie czy niematerialnie? Proszę zdefiniować swoją ofertę: Jak już Państwo zauważyli granica między produktem a usługą jest często płynna. Proszę sporządzić listę państwa ofert i zdecydować, o jaki rodzaj oferty chodzi. Proszę polecić swoim pracownikom sporządzenie takiej samej listy i przedyskutować wspólnie różnice. oferta materialna niematerialna uwagi Np. muzyka z płyty x Np. wykład x ...... 14

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Ćwiczenie 2: Opracowywanie nowej oferty Posiadają Państwo hotel w miejscu, które jest słynne ze znajdującego się tam klasztoru? Turystyka wycieczek jednodniowych wzrasta stale, podczas gdy ilość noclegów od lat spada? Na podstawie przykładu na końcu tego rozdziału przedstawia się potencjał opowieści kryminalnych? Ma on zainspirować Państwa do rozwinięcia podobnej aktywności. Nie musi przy tym chodzić o nierozwiązane przypadki kryminalne. Proszę przemyśleć, które oferty mogą Państwo wykorzystać w kontekście Państwa placówki: Czy istnieją specjalne eksponaty wystawowe z którymi związane są historie, czy istnieją narzędzia, których stosowanie dzisiaj nie jest już znane? Proszę notować wszystkie kroki, które muszą Państwo wykonać, aby opracować nową ofertę, Proszę przestrzegać przy tym tych pięciu przykładów postępowania dotyczących produktów turystyki kulturowej. Proszę układać przy tym różne scenariusze To ćwiczenie będzie bardziej interesujące, jeśli weźmie w nim udział więcej uczestników lub gdy będzie więcej pomysłów. Na koniec mogą Państwo swoje propozycje rozwiązań porównać i przedyskutować z propozycjami innych. 15

Raport odpowiedzialnego biznesu ... - 2009 - PKN Orlen
pdf - 2,6 MB - Dalkia
Kodeks postępowania + etyki - Clear Channel Communications
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
Zachowanie w pracy - IMI plc
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Recenzja Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny
Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Nowe atrakcje ...
PrzestrzeganIe warunków śwIadczenIa usług turystycznych
Pytanie 10 Promocja turystyki kulturowej przez Internet. Czy to ...
Zastosowanie technik yield management w komercjalizacji turystyki ...