Views
10 months ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Miejsca dziedzictwa kulturowego były od zawsze interesujące turystycznie, ale coraz ważniejsze staje się stwarzanie ofert dodatkowych jak np. nauka poprzez zabawę. Całkowite zaspokojenie oczekiwań odwiedzającego występuje wtedy, gdy odwiedzający postrzega swój pobyt w ten sposób, że coś „zabiera z sobą do domu“ np. nową wiedzę, przyjaciół, piękne wspomnienia. 24

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Ćwiczenie 4: materialne i niematerialne mocne strony 1 Co stanowi materialne, wymierne mocne strony w moim regionie? 2 Co stanowi niematerialne, nieuchwytne mocne strony w moim regionie? 3 Czy te materialne strony mojego celu podróży znajdują odzwierciedlenie w moim produkcie lub mojej usłudze? 4 Czy te niematerialne strony mojego celu podróży znajdują odzwierciedlenie w moim produkcie lub mojej usłudze? Jeśli odpowiedzieli Państwo na te pytania, to zidentyfikowali Państwo materialne i niematerialne elementy Państwa celu podróży i sprawdzili, czy znajdują one odzwierciedlenie w Państwa produktach i usługach. 25

40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe - Helion
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Zachowanie w pracy - IMI plc
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
PO IG dla turystyki - Program Innowacyjna Gospodarka
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów - Ministerstwo Finansów
Doradztwo Planowanie Zarządzanie projektem Realizacja ... - GICON
Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem ...
Dążenie - United Technologies
w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA