Views
1 month ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Pozycjonowanie jest najmocniejszą bronią marketingu niszowego. Analiza pozycjonowania powinna odpowiedzieć na następujące pytania: Jaką pozycję zajmuję obecnie Państwa cel podróży na rynku docelowym turystyki kulturowej? Jaką pozycję chcieliby Państwo osiągnąć? ( proszę poszukać właściwej pozycji lub luk na rynku.) Przeciwko jakim przesądom walczy Państwa cel podróży? Jakie istniejące wizerunki należy zmienić? Jak to należy zrobić? (Proszę ustalić najlepszy sposób dla wybranego przez siebie rynku docelowego.) 32

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Ćwiczenie 5: Pozycjonowanie Państwa produktów i usług 1 Jak Państwa Region jest nastawiony na turystykę kulturową? 2 Jakiego pozycjonowania potrzebuje Państwa region dla Państwa produktu/usługi? 3 Jaką pozycję zajmuje Państwa organizacja /firma w turystyce kulturowej? 4 Jaką pozycję zajmują Państwa produkty/usługi w turystyce kulturowej? Jeśli odpowiedzieli Państwo na te pytania, zdobyli Państwo duże rozeznanie na temat pozycjonowania Państwa produktu /Państwa usługi. Jeśli oferują Państwo więcej produktów/usług, ma sens rozważenie tych punktów osobno pod kątem poszczególnych produktów. 33

M1_Charakerystyka_celu_podróży
HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe - Helion
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
Wska - ZMiGM
usługi turystyczne
PO IG dla turystyki - Program Innowacyjna Gospodarka
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów - Ministerstwo Finansów
Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem ...
numer 7/2007 - E-elektryczna.pl
w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Dążenie - United Technologies
Doradztwo Planowanie Zarządzanie projektem Realizacja ... - GICON
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
Zachowanie w pracy - IMI plc
WYKONANIE CELU OZE 2020
1aMJCwP
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
Auditorium 3/2007 PDF - Dekra
Gnieźnieńskie Forum Ekspertów Turystyki Kulturowej Nowe atrakcje ...