Views
9 months ago

M2_Generowanie_i_pozycjonowanie_produktów

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG 5.3 Praktyczne korzystanie z pozycjonowania Po zagłębieniu się w ten moduł, rozumieją Państwo z pewnością już, dlaczego konieczne jest zająć się pozycjonowaniem w ramach działań marketingowych. Wynik pozycjonowania produktu to matryca, na której odbita jest relacja Państwa produktów i produktów konkurencji do oczekiwań gości. Bazując na tym mogą Państwo stosować ukierunkowane działania, które prowadzą do dokładnie zdefiniowanych przemian. Luki na rynku powstają tam, gdzie oferowane są nowe produkty i usługi. Proces pozycjonowania oferuje precyzyjny i systematyczny wgląd w to, co mogą Państwo zaoferować swoim gościom. Uzyskane w ten sposób rozpoznania pomogą Państwu rozwinąć nowe pomysły biznesowe. 36

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TURYSTYKI KULTUROWEJ MODUŁ 2: GENEROWANIE I WPROWADZANIE NA RYNEK TURYSTYCZNYCH PRODUKTÓW I USŁUG Na co muszą Państwo zwrócić uwagę podczas tworzenia i realizowania Państwa planu pozycjonowania? Proszę postępować w sposób systematyczny! Proszę dokonać analizy Państwa rynków! Proszę wykorzystać swoją swobodę do pozycjonowania się. Proszę dokonać swojego pozycjonowania w sposób wyraźny. Proszę na bieżąco dokonywać pozycjonowania! Proszę dokonywać pozycjonowania z punktu widzenia osób stojących z zewnątrz, względnie poprosić o ich opinię. 37

40-lecie firmy D.A.S. - SOUND.PL
Wieloletni program prac 2014–2018 - ECHA - Europa
Zachowanie w pracy - IMI plc
Analiza doświadczeń innych krajów w zakresie inicjatyw ochrony
EUROszansa dla Lubelszczyzny - LGD Zielony Pierścień
Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce
InTerneTowy DwuTygoDnIk - Rynek Podróży
HTML5 i CSS3. Zaawansowane wzorce projektowe - Helion
Builder, listopad 2012 - Lafarge
Nowe podejście do zamówień publicznych - Ecorys
Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój (pdf)
PO IG dla turystyki - Program Innowacyjna Gospodarka
1 - Centralne Biuro Antykorupcyjne
Implementacja prawa klimatyczno-energetycznego UE ... - ClientEarth
Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego
zarządzanie wiedzą - E-mentor
zarządzanie wiedzą - E-mentor
w języku polskim - Agencja Rozwoju Pomorza SA
Zespół Roboczy ds. Ochrony Konsumentów - Ministerstwo Finansów
Doradztwo Planowanie Zarządzanie projektem Realizacja ... - GICON
Przeciwdziałanie przemocy motywowanej rasą, pochodzeniem ...
Dążenie - United Technologies