Views
9 months ago

.. مصطفي سفيري

(4) ف َرdق

(4) ف َرdق وس‎1‎ود‎5‎ فرdق وس‎1‎ود وماك)‏ محسود وسوFها مية يا بطل الل َّيالي السود فوت السوFا فينا نميري قبلك ما هو فات عبود واجبد لا تخلي علينا دمFا ً يجبد المجبود ورسل من بعوضتك ليهو قرشا ص_ح‎5‎ أصبح المعبود والله جيل الثورة بيخلف ورا الهبxود كان عبود .. أكتوبر وكان الفجر الصبح مولود وكان مايو .. وإبريل

يعل جاهو شامخ الطود وكنت انت وكنا انحنا والايام بتحسب ليها ثورة تسود والويل للبقيف قدامها والويل الوراهو الدود والبتقولو كلو نقولو قلم مردود جرFة بي دين المولى نحن معاهو لو وزنو ملك داوود لا بنبيع حياة مسجون ولا بنم_ن‎5‎ منكود لا بنضاري من غلطاتنا لا بظهر علينا الجود مالكم بيهو دين المولى يا قوم عاد وثمF ثمود