Views
9 months ago

.. مصطفي سفيري

قاف َ زع_‏ (2)

قاف َ زع_‏ (2) هواي نجمة غادة يا يا نجمة هواي ماني الل ِّي دون الناس ي)ش_ذ ْ وانتي البلا ر ِي)ا أو ن_‏ النفس لي ق ُر‎5‎بك ت َحز انا ليF أعصاب ليF ح_س‎5‎ ماني الم_ن‎5‎ الأقدار ي)ف_ز‎5‎ خل ُّوني يا ناس في هواي خلوني من همز ٍ ول َم‎5‎ز يا من ق ُمت َ ناس لي هواى عينيها زي جيش الم‎1‎ تختار علي كيفها الهدف وتجيدو في الناس الف َر ِز‎5‎ صابتني في ساعة ض‎1‎ ىح)‏

زر)‏ رع_‏ رم)‏ هر)‏ ان َ وسوت قليبي محل غ ُ والحكمة إنو مطاوعها واتلافا صدFها بالحرز نجمة هواي ماها المعايا أو ر)ج ِز‎5‎ ش_‏ ولاها في نجمة هواي في بيت ابيت ولاها في عدن او تعز الك َن_ز‎5‎ هيF هواي نجمة اميرة ما جات من و ِلِز‎5‎ نجمة هواي قامت ْ في ع_ز لو جات بصد يوم على الناس لتقسمو الناس بالح)ج ِز‎5‎ الق َ س_ح_‏ بي لو غنا الكون ي)ه ِز‎5‎ كلّ‏ لاتراصF فرحان يبش ِّر بالث َ لو أرضو من تحتو بت َر ِز‎5‎