Views
9 months ago

.. مصطفي سفيري

(13) أمارة

(13) أمارة النفس كدكي نقول لك كفارة سرقة التلفون خسارة ربي يقوي الجبارة يأمdن كل الفقارى وبيوت الحي حارة حارة نعزdيك بي كل عبارة بيوت من شعري الجسارة يغنوا بيها طنبارة وترزم طبلة جبارة تصحي بعيدة والجارة كدكي المسروق أمارة مقسم فيها النظارة شيوخا غافلين غفالة

كل ّو زولا ً شايلو طارة يشك ِّروا ناسوا البطارى يخمخمو ما خلوا كارة جحور الطير واوكارها يشيل صافي البكارة وباقي الناس للعكارة اكنك راقب المكارى كدكي القول في التجارة في كل صباح ليها غارة على الجيب والعاهو نارها تركنا الصاج والخمارة وتركنا الفاكهة وثمارا أكن َّك راقب الجزارة تشوف بالعين وتتضارى مردFم كيمان خضارها لو عرفت سر اسرارها