Views
11 months ago

.. مصطفي سفيري

دا ياهو الفقع

دا ياهو الفقع المرارة كدكي نزم النصارى ويهودا عبدوا التجارة نباري دريبم عوارة ودخلنا جحورهم بغارة أمFارة الن َّفس ِ حقيقة نحرdم سف َّة وسجارة ونشيل في الخمرة العصارة تكون للخبز النضارة نبقبق شربوت سكارى ونحرم عيش الجبارى كدكي دي ياها الإثارة الجلبت لينا الخسارة نعدل يوت في مسارى نواجه فيها سمسارة يصر ويفر?ق اسرارها

كدكي السلمة وجوارها حافلتها ولا طيارة اخير لي السكن العمارة بحق الناس وينضارى غريبة يقول لك شطارة ا_ن‎5‎ تولع في الدار شرارة يقول َّها أهل الدبارة الساق السوق بالإشارة نعيم الحال والحضارة الجاتك في المال تسامح أجر وكفارة االله انشاء إنشاء االله تجيك البشارة معنونة ليك بالإشارة تعوdض)ك الفات خسارة تبدل حالك نضارة وتنسى السرقة ومضارها