Views
4 months ago

10_TARIH_HAFTA_SONU_ODEVI_2017_10_20-2

TIMAR SİSTEMİNİN ORDU

TIMAR SİSTEMİNİN ORDU VE TOPRAK YÖNETİMİYLE OLAN İLİŞKİSİ Tarımsal Üretim Vergi Asker İlişkisi Osmanlı Devleti’nde Devlete ait olan topraklar (Miri toprak) Tımar Beyi tarafından köylüye işlettirilirdi. Mülk (toprak) devlete, işleyen köylü, işleten Tımar Beyi’dir. Tımar Beyi elde edilen ürünün 1/10 nun köylüden toprak işletme karşılığı alır. Tımar Beyi’nin 1/10 nun yarısı ile orduya atlı asker yetiştirir ve bu atlı askerin giyiminden beslenmesine, ailesinin geçimine kadar tüm masraflarından ve eğitiminden sorumludur. Tımar Beyi’nin ve emrindeki sipahiler savaş zamanında orduda görev alıp, barış zamanında bölgenin güvenliğini sağlar. Tımar beyi üretimi denetler ve bu sebeple arazinin boş kalmasını önler. (Üretimin sürekliliğini sağlar.) Osmanlı Devleti bu sistemle ordunun vurucu gücü olan Tımarlı Sipahileri devlet hazinesinden para çıkarmadan her an savaşa hazır konumda bulundurur. Bu sistem sayesinde öşür vergisini düzenli toplar. KAYNAK: MEB DERS KİTABI

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti için sağladığı faydaları aşağıdaki tabloya yazınız. İDARİ ASKERİ EKONOMİK Yeniçeri askerleri ile tımarlı sipahilerin özelliklerini aşağıdaki tabloya maddeler halinde yazınız. Yaya askerlerdir. YENİÇERİ ASKERİ Atlı askerlerdir. TIMARLI SİPAHİ

çocukların gözünden okulda yaşam
DaF Almanca Katalog 2017/18
İÜEF_Sosyoloji_Kitapçık_WEB-1
T