Views
11 months ago

Toraks Bülteni Aralık 2017

· 1936 yılında Sahil

· 1936 yılında Sahil Sıhhıye Genel Müdürlüğü’nden Sağlık Bakanlığı’na hastane devredilmiştir. · İhtiyacı karşılamak üzere bina sayıları ve yatak sayıları zaman içinde artırılmıştır. · 1940’lı yıllarda ülke genelinde tüberküloz hastalığında artış görülmüştür. 1941 yılında yapılan ilave bina ile Erkek ve Kadın Verem Servisleri hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. · 1946 yılında hastanenin ismi İzmir Bulaşıcı ve Salgın Hastalıkları Devlet Hastanesi olmuştur. Yatak sayısı artırılmış, bölge genelinde tüberküloz ve diğer bulaşıcı hastalığı olan hastalara hizmet devam etmiştir. O dönemde henüz tüberküloz tedavisi verilen müstakil bir hastane bulunmamaktadır. · 1949 yılında Sağlık Bakanlığınca ‘Fitizyoloji’ ihtisas dalı açmıştır. Hastanemizde Fitizyoloji ihtisasına başlanmış, 1952 yılında Dr. Ekrem Hakkı Özhan ilk Fitizyoloji uzmanı olmuştur. · 1951 yılında hastaneye bir operatör tayin edilmiş ve 1952 yılında Ameliyathane açılmış ve Göğüs Cerrahisi kurulmuştur. · 1952 yılında bir çocuk uzmanı atanmıştır. Kuruluşundan itibaren hastanede çocuk hasta kabul edilmiş, 1947 yılında Çocuk Hastanesi’nin açılmasından sonra göğüs hastalığı olan çocuklar hastanemizde tedavi edilmiş, 1952 yılında Çocuk Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Servisi açılmıştır. · 1953 yılında Röntgen Uzmanı atanmıştır. Yeni bir Röntgen cihazı alınarak Röntgen Laboratuvarı açılmıştır. (İlk röntgen cihazı 1930 yılında alınmış, Dr. Lütfi Sabri Serinken sorumluluğunda kullanılmıştır). · 1955 yılında yatak sayısı 575’e çıkarılmış, aynı yıl hastanenin ismi İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi olmuştur. · 1959 yılında Patoloji Laboratuvarı kurulmuştur. (Üniversiteden bir patoloji profesörü ek görevle çalışmaları yürütmüştür. 1965 yılında kadrolu Patoloji Uzmanı atanmıştır.) 40 ■ Toraks Bülteni

· 1959 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında düzenlenen bir protokolle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bazı kliniklerinin hastanemiz bünyesinde yer almasına karar verilmiştir. Protokolden önce 1957 yılında E.Ü. Tıp Fakültesinin 2. Dahiliye Kliniği (46 yatak) ve Göğüs Hastalıkları Kliniği (8/B ve 9/B) hastanemizin binalarında hizmet vermeye başlamıştır. 1962 yılında tamamlanan binalarla E.Ü. Tıp Fakültesi’nin Psikiyatri (30 yatak) ve Cerrahi Kliniği (60 yatak) hizmete geçmiştir. 1965 yılında yeni tamamlanan binaya Tıp Fakültesi Nöroloji Kliniği (25 yatak) taşınmıştır. Aynı yıl Üniversitenin Radyoloji Kürsüsü hastanemizde kurulmuştur. İhtiyacı karşılamadığından 1966 yılında ikinci bir bina inşa edilmiştir. 1970 yılında hastanenin Çocuk Kliniğinin bulunduğu 60 yataklı bina boşaltılarak Üniversitenin 2. Cerrahi Kliniğine devredilmiştir (Çocuk kliniği 40 yatakla başka bir binaya aktarılmıştır). · 1971 yılı itibariyle Tıp Fakültesine ait yatak sayısı 332 hastanemize ait olan 442’dir. Üniversite klinikleri 15 yıl çalışmalarını hastanemizde sürdürmüştür. 1976 yılında Göğüs hastalıkları ve İntaniye Klinikleri son olarak taşınmıştır. Hastanemiz üniversitenin kliniklerininin büyük bir bölümüne (%70) bünyesinde yer vermiştir. · 1961 yılında Devlet Hastanesinde görevli cerrahi asistanları hastanemizde Göğüs Cerrahisi rotasyonu için bir süre çalışmaya başlamışlardır. Bu şekilde ihtisas faaliyeti başlamıştır. · 1963 yılında hastanemizde Göğüs Cerrahisi olarak müstakil ihtisas verilmeye başlanmıştır. Hastanemize 1 Mayıs 2000 tarihinde İZMİR DR. SUAT SEREN GÖĞÜS HASTALIKLARI VE CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ismi verilmiştir. · 2015 yılında Yoğunbakım Yan Dal Uzmanlığı açılmıştır. Şu an 13 tane asistanımız var. · Ağustos 2015 yılında hastanemiz Sağlık Bilimleri Üniversitesi ile afiliasyon protokolü imzalayarak eğitim alanında afiliye olmuştur. Hastanenin ismi S.B.Ü. Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur. Toraks Bülteni ■ 41

1003-sbb-kent-2017-1