Views
8 months ago

Toraks Bülteni Aralık 2017

Dileğim; bu kitabın

Dileğim; bu kitabın ihtiyaç duyanlara ulaşabilmesi… Anlayabildiğin şekilde yaşarsın hayatı / Ama zihnin ötesindedir bazen yaşadıkların İşte ancak o zaman anlarsın / Hissettiğin acı kadar yakınsın / Yaşamın gerçekliğine… Dr. Pınar Pazarlı Bostan pinarpazarli@yahoo.com Kırk yaşıma kadar öğrendiğim, bildiğim ve anlayabildiğim şekilde yaşadım hayatı. Sonra öyle bir şey oldu ki; hiç de anlayamamış olduğum şu hayatta, öğrendiklerim yersiz, bildiklerim geçersiz kaldı. Yedi ay içinde, sinsice başlayıp delice yok ederek ilerleyen “sporadik JAKOB CREUTZFELDT” hastalığı nedeniyle annemi kaybettim. Birbirinden acı verici ve yaralayıcı anlar yaşadım. Bunca acının olduğu bir coğrafyada “Ah benim acım!” demeye de imtina ediyor insan ama hastalığı daha önceden bilen bir hekim olarak bile, her anını şaşkınlık ve çaresizlikle yaşadım bu hastalığın… Nadir görülen, dolayısıyla nadir akla gelen bir hastalık olduğundan ve erken dönemde hastada görülen nörolojik belirtiler, başka hastalıklarla benzeşebileceğinden; ülkemizde pek çok hastanın öntanı bile alamadığına inanıyorum. Postmortem beyin biyopsisi dışında, hastalığa ait kısa zamanda ve kesin sonuç veren bir tetkik olmaması ancak buna rağmen hastanın kliniğinin giderek ve hızla kötüleşmesi, hasta yakınlarının da bu belirsizlik ve çaresizlik içinde acı çekmelerine sebep oluyor. Bu kitapta, annemin hastalık sürecinde yaşadıklarımızı paylaşarak; “yaram merhem, geçtiğim yollar başkalarına ışık olsun” istedim. Ayrıca bu kitabı yazmak, yaşadığım acının içinden geçmemi ve o acıyı içimde işleyip doğru yere koymamı sağladı. Acı çekenler, içlerindeki o yeri kolaylıkla bulabilsin istedim. Dileğim; bu kitabın ihtiyaç duyanlara ulaşabilmesi… www.jakobhastaligi.com 44 ■ Toraks Bülteni

İRAN GÖĞÜS HASTALIKLARI KONGRESİNDEN İZLENİMLER Dr. Oğuz Uzun TTD Orta Karadeniz Şube Başkanı/Klinik Sorunlar Çalışma Grubu Yürütme Kurulu Üyesi/21. Yıllık Kongre Bilimsel Komite Başkanı oguzuzun67@yahoo.com.tr İran Göğüs Hastalıkları Kongresi, 12-15 Ekim 2017 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirildi. Bilimsel olarak oldukça doyurucu bir kongreydi. Kongrede hem akademik düzeyi yüksek hem de günlük pratiklerine yönelik içerikler ve kurslar olduğunu gördüm. Kongreye ATS ve ERS ile birlikte TTD’nin de desteklemesi adına bizlerin de orada bulunması hem mesleki ve bölgesel dayanışma hem de TTD ve ülkemizi tanıtma, temsil etme adına çok iyi oldu. Zaten İranlı dostlarımızın Türkiye ve Türkiye’deki meslektaşları ile ilgili oldukça sıcak düşünceleri var. Birçoğunun ya mesleki anlamda ya da sosyal anlamda Türkiye ile bir bağları bulunuyor. Avrupalı meslektaşlarımız, İranlı meslektaşlarımızın bir kısmının Türkçe konuşabilmesi ve toplantı aralarında Türkiye’den çok bahsedilmesine biraz imrendiklerine şahit oldum. Ancak kongre afişlerinde ve duyurularında ERS, ATS ile birlikte TTD’nin adının geçmemesi bir eksiklikti. Belki bu konu önümüzdeki yıl düzeltilebilir. İranlı meslektaşlarımız ile ilgili bir gözlemim de şu oldu; hiç de zannettiğimiz gibi (en azından benim) kendi içlerini kapalı değiller. Birçoğu Amerika’da veya Avrupa’da önemli merkezlerde çalışmış, o merkezlerle bağlantıları devam ediyor ve çok güzel İngilizce konuşuyorlar. Zaten İngilizce meselesi ülkemizin kanayan yarası... İlkokuldan başlayarak üniversite bitene kadar İngilizce dersleri görüyoruz, ama bir yabancıyla iki üç cümle kuracak kadar İngilizce öğretmeyi başaramıyoruz. Bu konuda ne eğitimcilerden ses çıkıyor ne de üniversitelerden. Demek istediğim aslında bizim Batı ile ilişkilerimizi sınırlayan, belli bariyerleri aşmamızı engelleyen önemli konulardan birisi yabancı dil konuşma konusu. Kısaca bu kongrede İranlı meslektaşlarımızın dış bağlantılarının iyi olduğunu ve İngilizce konuşma konusunda başarılı olduklarını gördüm. Zaten kongre dilinin de simultane tercüme olmaksızın ingilizce olması bunun en önemli göstergesiydi. Toraks Bülteni ■ 45

1003-sbb-kent-2017-1