Views
9 months ago

Nadiri_Babak_ SHAHED.pdf

Nadiri_Babak_

T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH (GENEL TÜRK TARİHİ) ANABİLİM DALI DÜRRE-İ NADİRİ' YE GÖRE NADİR ŞAH VE DÖNEMİ Tercüme ve Değerlendirme YÜKSEK LİSANS TEZİ Babak SHAHED ANKARA- 2016

 • Page 2 and 3: T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL
 • Page 4 and 5: 4
 • Page 6 and 7: ilk defa Türkçeye tercüme ettiğ
 • Page 8 and 9: İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ 5 KIS
 • Page 10 and 11: İÇİNDEKİLER Sayfa Zulmet Ve Nur
 • Page 12 and 13: GİRİŞ 1501’de Tebriz’de kuru
 • Page 14 and 15: I. BÖLÜM FARSÇA TARİH GELENEĞ
 • Page 16 and 17: oldu. Araplar’ın “fethu’l-f
 • Page 18 and 19: ) İran’da Tarih Yazımı ve Tari
 • Page 20 and 21: üstünlüğüyle ilgili ilk çalı
 • Page 22 and 23: II. BÖLÜM DÜRRE-İ NADİRİ KİT
 • Page 24 and 25: aldığı hükümler ve remi mektup
 • Page 26 and 27: “Gerçi vasıflara ihtiyacı olma
 • Page 28 and 29: c) Nadir Şah’ın En Büyük Hede
 • Page 30 and 31: Şiiliğinin militan yorumu yerine
 • Page 32 and 33: III. BÖLÜM DÜRRE-İ NADİRİ TER
 • Page 34 and 35: “Emir Veys’in oğlu ki mütekeb
 • Page 36 and 37: saldırdı. Melik Mahmut İmam Rız
 • Page 38 and 39: Söz dolaştıranların ve dedikodu
 • Page 40 and 41: vermiştir. O hileci cemaat eski ki
 • Page 42 and 43: ulundular. Osmanlıdan bir heyet Ş
 • Page 44 and 45: hüküm sürürdü ve cihan dünya
 • Page 46 and 47: öldürdü ve Kerkük’e hareket e
 • Page 48 and 49: üzere görünce ve askerlerin alı
 • Page 50 and 51: kapıları açıldı. Hüseyin Han
 • Page 52 and 53:

  Kandahar Afganları tembih, helak v

 • Page 54 and 55:

  ki en ünlüsü Tavus Tahtı olmuş

 • Page 56 and 57:

  silahları ve hazırlıkları gerç

 • Page 58 and 59:

  valisi Harezm yolculuğu için 1100

 • Page 60 and 61:

  mesafesinde sarayı feleği temel e

 • Page 62 and 63:

  Osmanlı seferine çıkmak istiyord

 • Page 64 and 65:

  Çerkes’e ittisal ediyor hareket

 • Page 66 and 67:

  Hazar denizi büyüklüğünde hayr

 • Page 68 and 69:

  Ahmet Paşa’ya emir verdi ki Nadi

 • Page 70 and 71:

  davransın ve onlardan Dureme almad

 • Page 72 and 73:

  İntihap olup iktisap vadisinden ç

 • Page 74 and 75:

  IV.BÖLÜM DÜRRE-İ NADİRİ’Nİ

 • Page 76 and 77:

  çıktı. Ve orada her çeşit bitk

 • Page 78 and 79:

  onun hamdında. “Onların bir kı

 • Page 80 and 81:

  isimlerdeki hikmetleri) öğretti.

 • Page 82 and 83:

  Hatta ibdalar yapıp ve başkaları

 • Page 84 and 85:

  ve keskin sözcükler tamamen renkl

 • Page 86 and 87:

  şarabın) sonu misktir (şahane mi

 • Page 88 and 89:

  Dergâhı kapısının açıp kapan

 • Page 90 and 91:

  Muhammed Nesir”’in rızkını A

 • Page 92 and 93:

  olan (gören) müsavi (eşit) olmaz

 • Page 94 and 95:

  eğer sana kâğıtlarda yazılı o

 • Page 96 and 97:

  Dertli yüreğimde öyle gam tozu o

 • Page 98 and 99:

  Heri 175 , hırı pırdan ayıramaz

 • Page 100 and 101:

  Bu dünyaya nasıl umudum olsun O h

 • Page 102 and 103:

  daha çok karmaşıktır fakat manz

 • Page 104 and 105:

  şerbet gibi ilaçlar verir. İşin

 • Page 106 and 107:

  Cephe 233 istekleri karşısında b

 • Page 108 and 109:

  ancak işin içinde olmayanlar tara

 • Page 110 and 111:

  aşladı. Fakat öyle söze başlad

 • Page 112 and 113:

  Mutlak Malik-ül Mülk’ün Takdir

 • Page 114 and 115:

  Ğulce Afganlarının Neşeli İsfa

 • Page 116 and 117:

  Önceden abat olan İsfahan’da be

 • Page 118 and 119:

  Memleketin idaresini ellerine alıp

 • Page 120 and 121:

  Lale gibi bakire kızlar, şehvetpe

 • Page 122 and 123:

  giydiler. Yünden sade giyinenler k

 • Page 124 and 125:

  Tahmasp Şah Hazretleri’nin Cülu

 • Page 126 and 127:

  olmadı.” 300 Eğer fesat ve zulm

 • Page 128 and 129:

  Tatariye, Merv’in Şahican’ınd

 • Page 130 and 131:

  Mahmut’un İşinin Sonu, Cülus-i

 • Page 132 and 133:

  Hatefi tarihinde yazar ki sanki Hü

 • Page 134 and 135:

  gibidir.” 345 Cesurluğun simgesi

 • Page 136 and 137:

  uzandı ve azamet il kudretine tabi

 • Page 138 and 139:

  Meşhet Teshiri Hakkında “En gü

 • Page 140 and 141:

  Dürüst zeki adamlara aydındır k

 • Page 142 and 143:

  Sen emirsin hükmün olmasa bile Ü

 • Page 144 and 145:

  Mübareğin, Ordu Bayraklarının A

 • Page 146 and 147:

  parçalamak için “Saat yaklaşt

 • Page 148 and 149:

  Münezzeh ve Kadir Allah’ın Yard

 • Page 150 and 151:

  karşısında yüce padişah coşku

 • Page 152 and 153:

  ile düştüler. Ateş denizi yani

 • Page 154 and 155:

  Afrsayab 432 ’ın hurmasına sahi

 • Page 156 and 157:

  etmeğe kalktı ve Şiraz’ın Zer

 • Page 158 and 159:

  üyüklük hevesinden acılar için

 • Page 160 and 161:

  Zamanı bittiğinde ve sonu geldiğ

 • Page 162 and 163:

  Nehavend 481 sınırına varıp sav

 • Page 164 and 165:

  “Zahiri batınına tanık oldu.

 • Page 166 and 167:

  İbrahim Han’ın Afganlarla Sava

 • Page 168 and 169:

  altına aldı ve bütün köşe, bu

 • Page 170 and 171:

  yerine suçsuz zayıfların kanı

 • Page 172 and 173:

  ellerine aldılar. Hatta bu gibi a

 • Page 174 and 175:

  Azade erkekler boyu eğildi / o hal

 • Page 176 and 177:

  Beyit: Zatı temizi yaranışa sebe

 • Page 178 and 179:

  elinde misafirleri karşılardı. D

 • Page 180 and 181:

  atı şemine emanet ederdi bazen de

 • Page 182 and 183:

  ile anlar geçirdiler. Nağmelerin

 • Page 184 and 185:

  okumağa başlamışla, sabır kâs

 • Page 186 and 187:

  önde gelen o gurubu alın yazılar

 • Page 188 and 189:

  Afganlar “Muhakkak ki insan, Rabb

 • Page 190 and 191:

  Allahyar Han çare yolunu kapalı g

 • Page 192 and 193:

  meydanında cesaret göstererek kal

 • Page 194 and 195:

  Sizin davranışınız bugün ve ya

 • Page 196 and 197:

  Müstahkem Nizamlı Bağdat Tarafı

 • Page 198 and 199:

  paslarını sildiler ve Zuhab’ı

 • Page 200 and 201:

  Bağdat askerleri sayı bakımında

 • Page 202 and 203:

  Kalip 694 onun fıkdanında kalıp

 • Page 204 and 205:

  Asker Başı Topal Osman Paşa İle

 • Page 206 and 207:

  derisini yakıp kavurucudur.” 716

 • Page 208 and 209:

  cenk ile mutluluk arasında idiler.

 • Page 210 and 211:

  Nadiri Ordusunun İkinci Defa Rum C

 • Page 212 and 213:

  üyüklüğünde topları faytonlar

 • Page 214 and 215:

  olmak.” 754 Feryadını etti. “

 • Page 216 and 217:

  Gündüzü parlak Hediv 764 ağır

 • Page 218 and 219:

  Sanki azım atı ve savaş merkebi

 • Page 220 and 221:

  Bu sohbetler ve konuşmalar esnası

 • Page 222 and 223:

  delalet ettiler. Hiçi bir sebebi o

 • Page 224 and 225:

  Hormoz” korkutucu okçular hamles

 • Page 226 and 227:

  Nadiri’nin Üçüncü Kez Rum Tar

 • Page 228 and 229:

  düştükleri yerler. Cemiyeti ayı

 • Page 230 and 231:

  durum zamanında Köprülüzade Abd

 • Page 232 and 233:

  Revan olurlar iyi atlar ölülerden

 • Page 234 and 235:

  sonra şükranlar sundular ve bezli

 • Page 236 and 237:

  Beyit: Meyhane ve meyden nişan olu

 • Page 238 and 239:

  Şiir: İskender şanında nesir, t

 • Page 240 and 241:

  akkaslar huri yüreği damı olmuş

 • Page 242 and 243:

  Bitki kuvvesinin boyacılığından

 • Page 244 and 245:

  Meyve bileklik gibi bağlanmış /

 • Page 246 and 247:

  olan piyadeler dağ gibi dağlara e

 • Page 248 and 249:

  Fehvası kulağına haberler duyurt

 • Page 250 and 251:

  (genişletirse), o takdirde onu tut

 • Page 252 and 253:

  Belh Fethi Ve Batıl Asilerin Helak

 • Page 254 and 255:

  üzerinde arkasına dönüp kaçtı

 • Page 256 and 257:

  şarap piyaleleri ziyafeti olmuş v

 • Page 258 and 259:

  ile bir renk olmuştur. Nağme okuy

 • Page 260 and 261:

  Eski zamanlardan beri Gazneyn ve Ka

 • Page 262 and 263:

  O yüce tamamı ile nifak bayrağı

 • Page 264 and 265:

  sert heybet veçhi ile aç ve susuz

 • Page 266 and 267:

  ordusundan adamlarla beraber dağ e

 • Page 268 and 269:

  Han, misafirperverliğini eksik etm

 • Page 270 and 271:

  ederek agâh oldu. Daha sonra otura

 • Page 272 and 273:

  isime bir anlam verdi. Çabası kat

 • Page 274 and 275:

  pehlivanların atları oklar isabet

 • Page 276 and 277:

  çığlığı. Kılıçların temas

 • Page 278 and 279:

  geceler uykusuz kaldı, halılar is

 • Page 280 and 281:

  Cihan Abat tarafına yükseltti ve

 • Page 282 and 283:

  uzunluğunda olup ve yeryüzünde b

 • Page 284 and 285:

  mürtekip oldular. Hata adımlarıy

 • Page 286 and 287:

  oldu. “Ve Allah, onlara zulmetmed

 • Page 288 and 289:

  şehzade, yani Gurkaniye sedefi inc

 • Page 290 and 291:

  Güzel koku aldı talep ayağı onu

 • Page 292 and 293:

  Yani Belarek 1147 kemeri bağladı.

 • Page 294 and 295:

  kadar hareket etmeğe başladı.

 • Page 296 and 297:

  gibi” 1172 yaptılar. “Ve ant o

 • Page 298 and 299:

  yatı ve bulut damlası gibi Sendan

 • Page 300 and 301:

  zaman” 1195 savaştan uzak durmak

 • Page 302 and 303:

  Buhara Teshiri ve Asilerin Tedibi H

 • Page 304 and 305:

  olarak tayin edilerek cesaret Seddi

 • Page 306 and 307:

  Harezm Teshiri ve Alçak Muannitler

 • Page 308 and 309:

  süslendi. “Firavuna git, muhakka

 • Page 310 and 311:

  kıl ve kurban kes.” 1235 Sağır

 • Page 312 and 313:

  durdurdular. “Artık onları tevk

 • Page 314 and 315:

  Kelat Kalesi’nin Vasfı ve Tarifi

 • Page 316 and 317:

  sözcüğüne anlam verdiler. Üzer

 • Page 318 and 319:

  Zuhur Güneşinin Yüce Kubbesi Tez

 • Page 320 and 321:

  Eyer razı olsaydık gözlerimizi h

 • Page 322 and 323:

  halkı ki bayır topraklarda dağı

 • Page 324 and 325:

  insirafa yüz çevirip yokuşu inme

 • Page 326 and 327:

  üstünde oturtsun. Yakılan ateş

 • Page 328 and 329:

  devletle düşmanlığa karar verdi

 • Page 330 and 331:

  ve kılıçlarla vuruldu. Aslanlar

 • Page 332 and 333:

  Mesket Fethi ve Kâfir Şerlerin Te

 • Page 334 and 335:

  yüzüyordu.” 1334 Askerleriyle b

 • Page 336 and 337:

  Yokluktan Var Olan Diyarın Kahrama

 • Page 338 and 339:

  Rıza Kulu Mirza’nın Günaha Dü

 • Page 340 and 341:

  Hoş Bahta Sarılmak Niyetiyle Dör

 • Page 342 and 343:

  Vezire gelenekler gereği emir veri

 • Page 344 and 345:

  Sulh ve cenk başlangıcı olan bir

 • Page 346 and 347:

  aşına dökmek istiyordu. “Üzer

 • Page 348 and 349:

  durdular. Güzel palanlı dört aya

 • Page 350 and 351:

  koymasıyla güneşin asumana kadem

 • Page 352 and 353:

  Musul Hali ve Kerkük İle Erbil Te

 • Page 354 and 355:

  (pozitif dereceler kazandıracak)

 • Page 356 and 357:

  Ayakları o dağlar taşlarına o i

 • Page 358 and 359:

  “Bundan neredeyse semalar (göky

 • Page 360 and 361:

  Nadir Şah’ın Katli ve Evlat İl

 • Page 362 and 363:

  güzelliğini çimenlere saldı. Sa

 • Page 364 and 365:

  ateşi yaktı. “Hayır, asla! Muh

 • Page 366 and 367:

  ve tavsiyesini unutarak mütenakız

 • Page 368 and 369:

  makamdan süssüz kuşku edilmeyece

 • Page 370 and 371:

  iddiasıyla dev sıfatlı divan dev

 • Page 372 and 373:

  kılıç vuranlar dul kadınlar gib

 • Page 374 and 375:

  kasırga” 1496 eserleri düşmanl

 • Page 376 and 377:

  kalmadı, meyil edenler helak oldu

 • Page 378 and 379:

  Kardeşi oğlu “Ali Kulu Han” k

 • Page 380 and 381:

  Doldurur gemiyi bazen bulunmayan ş

 • Page 382 and 383:

  V. BÖLÜM: ESERDEKİ ÖZEL İSİML

 • Page 384 and 385:

  Ğ H K Ğazi Hoca Rebi Kâbe Ğazi

 • Page 386 and 387:

  R S S Ra’i Selim Süngür Racez S

 • Page 388 and 389:

  VI. BÖLÜM: ElYAZISINDAN FOTOĞRAF

 • Page 390 and 391:

  390

 • Page 392 and 393:

  392

 • Page 394 and 395:

  SONUÇ Dürre-i Nadiri kitabı Avş

 • Page 396 and 397:

  ÖZET 1736-47 arası İran’da hü

 • Page 398 and 399:

  KAYNAKÇA Ajend, Yakup, (1388 Hicri

 • Page 400:

  ANSİKLOPDEİ MADDELERİ İslam Ans

combinepdf
bastırkusva
bastırkusva
Hikayeler_Designed
Melul-Pasa-Sayi1-Orginal
KUSVA
moola dergi7. sayi
kusva mart son
Boran Kuzum Kolaj
EYLÜL 2016 Dijital
Damla Dergisi
Jeff Sutherland - Scrum - İki katı İşi Yarı Zamanda Yapma Sanatı
Keloglanin Hic İsitilmemis Masallari
Norman Davies - Avrupa Tarihi
MEDENİYET e.dergi NİSAN
stefan-zweig-bilinmeyen-bir-kadinin-mektubu
hernefes_2015_11
1
Felsefe Tartışmaları 1. Kitap
sayfa 5- sosyoloji
Varlık Felsefesi
taslakDEVE
Yakışmıyor!
yeni.2
SEALIFE-44_Web
Tefekkür
istasyon2_s
diyafram I
Mayis2006
hernefes_2016_11