Views
5 months ago

Blank Print Document

TAJNICKA 2. 5. 4. 1. 3.

TAJNICKA 2. 5. 4. 1. 3. 6. Ako odmenu za vyplnenie tajni?ky sa dozvie? odpove? na najsuch?iu hádanku na svete: ?? o rozhodne nebude? potrebova?, ke? pôjde? na VYSOKÚ ?kolu?? 1. Akej farby sú Johnyho vlasy? 2. Ako sa volá osoba, ktorá má na starosti prípravu jedál, medzi inými aj ázijskej panvi?ky? 3. Miesto, kde kúpi? pravítko, vreckovky a hotdog? 4. Miesto, kam si pani u?ite?ka Eli?erová tajne odkladá kolobe?ku? 5. Aká (ne)chutná prísada nesmie chýba? v ?bryndzi? z jedálne? 6. Ktorú hru je pri ping-pongových stoloch zakázané hra?? 16

17

Pouūívateåská príručka - Nokia
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
PETRŽALSKÉ NOVINY - Petržalka
Noviny občanov okresu Nové Zámky Vážení čitatelia ... - izamky.sk