Views
11 months ago

Blank Print Document (1)

absenciu kofeínu v

absenciu kofeínu v káve z automatu a odoberá? sa spa? spä? do triedy. Ani nevie? ako a pre?li ?tyri hodiny. ? al?ia je geografia, v pláne je dopozera? Moanu, aby ste získali lep?iu predstavu o polynézskej kultúre. To znamená jediné. Treba vám popcorn. A tebe zo?it, ktorý si ráno nechal v skrinke. Tak?e si ako najspo?ahlivej?í element, ktorý to má naviac ?cestou,? spolu?iakmi poverený výpravou do bufetu. Ke? dorazí? na nulté poschodie, zlé jazyky ho nazývajú aj prízemím, rad z bufetu siaha a? do vestibulu a po letmej kontrole osadenstva zis?uje?, ?e tam nikoho nepozná? a bude? musie? pekne ?aka?. Ale ty si bol poverený a tak ?aká?. Len?e vo chvíli, ke? sa dostane? k pultu sa naplnia tvoje najhor?ie obavy. Na poli?ke chýba popcorn. Musí? kona?, ?as sa mí?a závratnou rýchlos?ou. Objednáva? teda chrumky. Ako výdavok z dvoch dvadsa? centových mincí dostáva? jeden oran?ový cukrík. Citrónová príchu?, tvojmu srdcu blízka, ale srdcu tvojej priate?ky vzdialená. ?etrí? si ho, kým ju nestretne? na chodbe, nech jej ho s huncútskym ú?krnom mô?e? ponúknu?. Zelené sú lep?ie, ale ?o u?. Po horolezeckom výstupe, spravidla 0. - 4./ prinajmen?om 3., vstupuje? do triedy, kde si okam?ite konfrontovaný otázkami oh?adom neúspechu tvojej výpravy. Samozrejme, ?e zo?it ostal v skrinke, ty si mal predsa v hlave záva?nej?ie veci, ako napríklad zelené cukríky. Len?e zo?it nikoho nezaujíma, novým trendom sa stalo ozna?ovanie tvojich chrumiek za nedostato?nú náhradu popcornu... Aby toho nebolo málo, tvoje schopnosti sú po novom taktie? ozna?ované za nedostato?né (5). Ale teba u? to nezaujíma, sadá? si do lavice, otvára? chrumky a zis?uje?, ?e tvojim spolu?iakom teda asi a? tak nevadia, ale nie sú si istí a potrebujú ochutna? aby to vedeli posúdi?. @schmebulok, fejtón 12

#DAYBYGJH 13

Pouūívateåská príručka - Nokia
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
2011/1 - Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
1/2012 Domáca sauna už nie je luxus, ale súčasť ... - Poly system
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany