Views
9 months ago

Blank Print Document (1)

VTOMTO CÍSLE Kam na

VTOMTO CÍSLE Kam na rande v Bratislave? 04 Cesta ku vzdelaniu 08 Strasti a slasti ?tudentského . ?ivota: na priváte 10 V mikrovlnke 12 Pozná? GJH? 16 2

DAL?Í POLROK, DAL?IABIEDA? Ako to u? býva zvykom, polrok strieda polrok a zasa sme v tom a? po u?i. Ledva sme stihli opravi? posledné známky a v kalendári u? boli zapísané ?al?ie testy na znova ?al?í polrok. Skoro by mal ?lovek a? pocit, ?e tým polrokom nikdy nebude koniec. ? as sa zdá nekone?ný. Vhupli sme znova do tej istej rutiny ? tej, ktorá ?a neustále tak unavuje a tie? aj tej, pred ktorou si myslí?, ?e nikdy neujde?. Nie je v?ak v?etko také tmavé, ako sa zdá. ? al?iu ?as? ?túdia u? máme síce pred nosom a ?as na oddych vôbec nebol dostato?ný, no zárove? sme zase aj o krok bli??ie k jej koncu a leto, na ktoré sa v?etci tak te?íme, je tu ?o nevidie?. Noci sú e?te stále depresívne dlhé, no dni sa pomaly, ale isto predl?ujú. S pribúdajúcim ?asom za?ne (alebo za?ína?) by? cíti? vo vzduchu jar, hoci to tak pri sú?asnom vrto?ivom po?así mo?no vôbec nevyzerá. A tak u? to raz býva, milí ?itatelia, svet sa ?asto zdá by? plný útrap, no na ka?dom rohu sa nájde nie?o, z ?oho sa mô?e ?lovek te?i?. Dúfam, ?e na?e ?lánky vo februárovom ?ísle vám poskytnú to správne od?ah?enie tohto náro?ného obdobia a prajem vám ve?a ??astia a pevných nervov v novom polroku. @lenaseb, ?éfredaktorka REDAKCNÝTÍM @lenaseb @marekzska @terez1906 @schmebulok @vlasta_a_spek ?éfredaktorka redaktor redaktorka redaktor redaktorka 3

2011/1 - Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Denníček z Francúzska str. 29 DOD 2012 str. 24 Inkognito str. 32 ...
Pouūívateåská príručka - Nokia
1/2012 Domáca sauna už nie je luxus, ale súčasť ... - Poly system
Súčanský hlásnik 2001 číslo 1 (pdf) - Horná Súča
17.04. - 29.07.2008 - Magnificat
slovenský manuál (pdf, 2.46 MB)
Čas na oddych 5 - ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Pravidlá súťaže „Vyhraj športové Audi TT Coupé“