Views
6 months ago

Tarnobrzeg Tu Żyjemy nr 2 Luty 2018

str. 4 LUTY

str. 4 LUTY 2018/NR 2 Dodaje smaku i nakręca do działania Lubią, gdy życie w Tarnobrzegu ma smak, gdy jest dobrze przyprawione i sprawiają, że chce się tu wracać po dokładkę. Nie boją się wyzwań, mają mnóstwo pomysłów i nie jeden raz udowodnili, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych. Sprawy takie załatwiają od ręki. Na niewykonalne potrzebują kilku dni. Ekipa Doliny Smaku. Spece od akcji charytatywnych, mecenasi dobrej kuchni i organizatorzy słynnych już Tarnobrzeskich Nocy Smaków. Lubią, gdy życie ma smak. Cenią ten regionalny, bo to dla nich wielkie lasowiackie dziedzictwo, które powinno być podstawą naszej lokalnej tożsamości, ale pasjonują się także tym, który stanowi o kuchni nowoczesnej, wykwintnej i zaskakującej. Tarnobrzeżanie mieli okazję ich poznać i o nich usłyszeć podczas organizowanych od 5 lat Nocy Smaków. To ich pomysłem są przygotowywane na Orszak Trzech Króli „szczodraki”, warsztaty kulinarne dla dzieci, plenerowe akcje Tarnobrzeskiego Banku Żywności, a także ubiegłoroczna, „uratowana” akcja Narodowego Czytania i tegoroczne kulinarne wsparcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dolina Smaku. Społecznicy, którzy lubią Tarnobrzeg, lubią jego mieszkańców i lubią gotować. Nie jesteśmy nudnymi ludźmi z nijakiego miasta Gotowali już dla 50 i 100 osób, ale zdarzyło im się także zadbać o kulinarną oprawę „kameralnych” wydarzeń z udziałem 500 i 1000 uczestników. Nie chodzi im jednak o rekordy, ale o to, aby ich pasja i zaangażowanie przełożyły się na coś dobrego, pożytecznego i kreatywnego. – Lubimy nakręcać tarnobrzeżan do działania, wyciągać ich z domu i pokazywać, że w Tarnobrzegu może być po prostu fajnie. Ludzie, którzy tu mieszkają, są fantastyczni, kreatywni i chętni do działania. To nie prawda, że Tarnobrzeg to tylko miasto emerytów, którzy są zresztą cudowną częścią lokalnej społeczności. Mieszkają tu także 40-latkowie, 30-latkowie, jak również nasza kochana młodzież i dzieciaki. Wszyscy mamy prawo czuć się tu dobrze i korzystać z tego, co miasto ma do zaoferowania. A o tym, że tarnobrzeżanie i Tarnobrzeg mają ogromny potencjał, przekonaliśmy się już nie raz – mówi Monika Zając, pomysłodawczyni założenia Doliny Smaku. – Lubimy, gdy coś się w Tarnobrzegu dzieje, gdy o Tarnobrzegu dobrze się mówi, gdy potrafimy tarnobrzeżan pozytywnie zaskoczyć i udowodnić, że to miasto nie jest wcale nudne i nijakie. Nie jesteśmy nudnymi ludźmi z nijakiego miasta. Nie godzimy się na to, by tak nas postrzegano – mówi Monika Zając, pomysłodawczyni utworzenia Doliny Smaku. Przez żołądek do serca Ekipa Doliny Smaku swoją przygodę z gotowaniem rozpoczęła od przygotowywania szczodrych bułeczek, z których dochód zbierany podczas Orszaku Trzech Króli zasila konto rodziców niepełnosprawnych braci Piotra i Karola Rzepeckich. – Życie ma wiele smaków, czasem bywa także słodko–gorzkie. Od lat pomagamy rodzicom chłopców, bo podziwiamy ich niezłomność w opiece nad dwójką niepełnosprawnych synów. W tym roku, dzięki hojności tarnobrzeżan, przekazaliśmy im aż 3785,59 zł, dzięki którym obaj chłopcy pojadą na obóz rehabilitacyjny. Dziękowaliśmy już wszystkim, którzy włączyli się w szczodrakową akcję wiele razy, ale podziękujemy jeszcze raz. Tarnobrzeżanie są wspaniali i zawsze można na nich liczyć – dodaje Monika Zając. W kalendarzu miejskich imprez ma już także stałe miejsce organizowana przez Dolinę Smaków – Noc Smaków. Wydarzenie w ciągu pół dekady przyciągnęło już pół tysiąca gości i na dobre zaistniało na kulinarnej mapie Podkarpacia. – Markę Nocy Smaków budowaliśmy konsekwentnie od pierwszej edycji. Zaproszenie do projektu przyjęli znani i cenieni kucharze, ludzie pełni pasji i talentu. Za każdym razem dbaliśmy także o oprawę przedsięwzięcia zarówno tę artystyczną, jak i wizualną i cieszymy się, że nasze wysiłki są dostrzegane i doceniane. A świadczą o tym przede wszystkim rezerwacje, które spływają do nas już kilka miesięcy przed kolejną edycją. To dla nas ogromna satysfakcja, ale i wyzwanie, by za każdym razem zaskoczyć czymś nowym i utrafić w gusta osób, które przyjmują nasze zaproszenie – przyznaje Monika Zając z Doliny Smaku. Rok pełen nowych smaków Dolina Smaku przyzwyczaiła już mieszkańców Tarnobrzega do tego, że chętnie włączają się w akcje charytatywne i organizują wydarzenia kulturalno–kulinarne. Czym zaskoczą w 2018 roku? – Tego nie mogę zdradzić, ale zapewniam, że rozdane podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na tarnobrzeskim rynku blisko 500 porcji aromatycznej herbaty i drugie tyle rozgrzewającego barszczu, zmotywowało nas do realizacji nowych pomysłów, o których już niedługo będziemy mogli powiedzieć więcej. MMC Fot. Bogusław Myśliwiec

LUTY 2018/NR 2 str. 5 […] i że Cię nie opuszczę, aż do... rozwodu Decyzja o zawarciu związku małżeńskiego jest jedną z najważniejszych, jakie człowiek (niezależnie od płci) podejmuje w życiu. Po jej podjęciu każdy zakłada, że wiąże się z tą drugą osobą do końca swoich dni. Jednak życie jest nieprzewidywalne, a rozwód z kolei jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu W w roku 2017 udzielono 736 rozwodów i orzeczono 41 separacji. Dla porównania związek małżeński w naszym mieście zawarło 220 par. W sytuacji, gdy między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego, sąd, na wniosek strony, może rozwiązać małżeństwo przez rozwód, co oznacza, że między małżonkami została zerwana więź duchowa, fizyczna i gospodarcza, a powrót małżeństwa do wspólnego pożycia nie nastąpi. Aby uzyskać wyrok rozwodowy, należy złożyć pozew do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeśli chociaż jedno z małżonków tam przebywa. W innych przypadkach pozew wnosi się do sądu właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego, a gdy i tej podstawy nie ma, to dla miejsca zamieszkania powoda. Należy pamiętać, aby w pozwie wskazać numery PESEL powoda i pozwanego, aktualny adres pozwanego, sprecyzować żądanie w zakresie: winy, władzy rodzicielskiej, alimentów, kontaktów z dziećmi, dowody na poparcie swoich twierdzeń (np. zeznania świadków), ewentualne sygnatury wcześniejszych spraw sądowych, jakie toczyły się między małżonkami (jeżeli takowe były), a także załączyć aktualne akta stanu cywilnego (akta urodzenia niepełnoletnich dzieci, akt małżeństwa) i kopię pozwu. Od składanego pozwu, należy uiścić opłatę w wysokości 600,00 zł. Sąd orzeka rozwód z winy jednego z małżonków, z winy obojga małżonków lub bez orzekania o winie stron, w zależności od stanu faktycznego sprawy. Sąd nie orzeknie natomiast rozwodu, gdy żąda go jedno z małżonków wyłącznie winne rozkładu pożycia, chyba że drugie z małżonków wyrazi zgodę albo odmowa zgody byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, oraz gdy w wskutek rozwodu miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków. Rozwód poza formalnym rozwiązaniem małżeństwa powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej, wywołuje także brak dziedziczenia ustawowego między małżonkami, skutkuje wpisaniem wzmianki do aktu małżeństwa Fot. Pixabay o rozwiązaniu małżeństwa, ewentualne ustalenie winy rozkładu pożycia (rozstrzygnięcie to nie jest obligatoryjne), ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, ustalenie wysokości świadczeń alimentacyjnych, możliwość powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa w okresie 3 miesięcy od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego. Poza wymienionymi wyżej skutkiem rozwodu jest powrót przez dotychczasowych małżonków do stanu wolnego i możliwość kontynuowania życia samodzielnie bądź wstąpienie w nowy związek małżeński. adw. Karolina Golik, adw. Ewelina Obara Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Tarnobrzega Fot. Pixabay Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu Punkt Interwencji Kryzysowej ul. Kopernika 3 39-400 Tarnobrzeg I piętro pok.119 tel. (15) 822-13-13 Udziela bezpłatnych porad prawnych, w pierwszej kolejności dla klientów pomocy społecznej we wtorki i czwartki w godzinach od 16.00 do 20.00, p.119. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu Pl. B. Głowackiego 52 39-400 Tarnobrzeg parter, pokój Nr 2, 7 tel./fax (15) 822-48-40; (15) 822-77-63 Udziela bezpłatnie porad prawnych w zakresie prawa pracy. System nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej Przypominamy, że od początku roku 2016 na terenie całej Polski funkcjonuje system darmowej pomocy prawnej. Jest to rezultat wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Dla kogo? Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają: – osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, – osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, – osoby, które ukończyły 65 lat, – osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, – kombatanci, – weterani, – zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Co obejmuje? Pomoc prawna będzie polegała na: – poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach; – wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego; – pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym; – sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna? Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie: – prawa pracy, – przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, – prawa cywilnego, – prawa karnego, – prawa administracyjnego, – prawa ubezpieczeń społecznych, – prawa rodzinnego, – prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia. W Tarnobrzegu w roku 2018 funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, utworzone na podstawie ustawy z 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t.j. Dz.U. 2017, poz. 2030): Punkt zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:30 do 19:30. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych. Punkt zlokalizowany w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. Kopernika 3, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00. Bezpłatne porady prowadzone są przez organizację pozarządową: Fundację Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie. Punkt obsługiwany jest przez adwokatów i radców prawnych. Źródło: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, Urząd Miasta w Tarnobrzegu. I. S-P