Views
8 months ago

Kriti

test

«Διαβήτης

«Διαβήτης και ιστός της ζωής»: Δεξιότητες & τόχοι: Δεξιότητες Οι μαθητές εργάζονται σε ομαδοσυνεργατικό κλίμα και ενισχύουν την επικοινωνιακή δεξιότητα. Οπτικοποιούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης των παραγόντων που σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη δημιουργώντας έναν εννοιολογικό χάρτη και αναπτύσσουν την οπτική/ χωρική και σωματıκή/ κıναıσθητıκή νοημοσύνη τους. Γνωστικοί στόχοι - Οι μαθητές εδραιώσουν τις γνώσεις που έχουν αποκτηθεί προηγουμένως. υμπεριφορικοί στόχοι: Με τη δημιουργία συνδέσεων οι μαθητές: «Ο ιστός της ζωής»: ανάπτυξη ομάδας Δέσιμο ομάδας Ασκήσεις γνωριμίας ώστε να επιτευχθεί η συνοχή και η συνεργασία της ομάδας. Σα μέλη της ομάδας πρέπει να γνωριστούν μεταξύ τους, να δημιουργηθεί κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης, να εξοικειωθούν με το χώρο και με τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας. Οι αλληλεπιδράσεις και οι σχέσεις που θα αναπτυχθούν, μέσα από κοινές δραστηριότητες, θα βοηθήσουν την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων. 1η Δραστηριότητα: διάρκεια 10΄ τόχος: ενεργοποίηση και συγκέντρωση της προσοχής. - Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν έναν κύκλο. Σο άτομο που διευκολύνει τη διαδικασία (συντονιστής) συμμετέχει επί- σης στην εργασία. - Ο συντονιστής ξεκινά λέγοντας το όνομά του και κάνοντας μια κίνηση. - Στη συνέχεια, ζητάει από το άτομο που κάθεται δίπλα του να τα επαναλάβει, να λέει το δικό του όνομα και να κάνει μια διαφορετική κίνηση. - Μετά από αυτό, το άτομο που κάθεται δίπλα του πρέπει να επαναλάβει τα ονόματα και τις κινήσεις των δύο πρώτων, να λέει το δικό του όνομα και να κάνει μια τρίτη κίνηση. - Αυτό συνεχίζεται έως ότου όλοι οι συμμετέχοντες έχουν πει τα ονόματά τους και έχουν κάνει τις απαραίτητες κινήσεις. - Αν κάποιος δεν θυμάται ένα συγκεκριμένο όνομα ή μία κίνηση, οι άλλοι πρέπει να τον βοηθήσουν. - Εναλλακτικά, ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να εκφράσουν ένα συναίσθημα, εκτός από το να λένε το όνομά τους και να κάνουν μια κίνηση. - συνειδητοποιούν και εκτιμούν την αξία της επιστημονικής γνώσης και της ενημέρωσης για την πρόληψη, τον έλεγχο των συμπτωμάτων και την αποφυγή επιπλοκών γενικά των ασθενειών. - αποκτούν ενσυναίσθηση για την ευαίσθητη ψυχολογική κατάσταση των ασθενών και τη σημασία της στήριξης και εμψύχωσης στις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται. - αναπτύσσουν σεβασμό για την εγγενή αξία της ζωής και για τη διατήρηση ή βελτίωση της ποιότητας ζωής. 2η Δραστηριότητα: διάρκεια 10΄ τόχος: εξοικείωση με την έκθεση στον χώρο. Οι συμμετέχοντες σχηματίζουν ένα κύκλο. Ο εμψυχωτής συμμετέχει και ο ίδιος στην άσκηση. Εξηγεί στους συμμετέχοντες ότι θα χρησιμοποιήσει ως σύνθημα τα παλαμάκια (εναλλακτικά ένα ταμπουρίνο). Σο ένα χτύπημα των χεριών (ή του ταμπουρίνου) δίνει το σύνθημα να ξεκινήσουν, τα δύο να σταματήσουν. Αρχικά, ο συντονιστής ζητά α- πό τους συμμετέχοντες να ξεκινήσουν ελεύθερα τον περίπατο. Μόλις χτυπήσει παλαμάκι ή χτυπήσει το ντέφι, θα πρέπει να παγώσουν στο σημείο όπου ελίδα 22 «To εφημεριδάκι της Οιακής Οικονομίας

«Ο ιστός της ζωής»: ανάπτυξη ομάδας (συνέχεια) - Με τη σειρά του κρατά το νήμα και ρίχνει το κουβάρι σε ένα άλλο πρόσωπο στον κύκλο το οποίο θα πρέπει να αναφέβρίσκονται. Δεύτερον, χτυπώντας παλαμάκι ή χτυπώντας το ντέφι δύο φορές, τους δίνει το σήμα να αρχίσουν να κινούνται ξανά και να χαιρετίσουν όποιον συναντήσουν μ’ ένα νεύμα του κεφαλιού. Μόλις ακούσουν το δεύτερο ήχο του χτυπήματος, πρέπει να παγώσουν στο σημείο όπου βρίσκονται. Σρίτον, χτυπώντας παλαμάκι ή το όργανο δύο φορές, τους δίνει το σήμα να αρχίσουν να κινούνται τριγύρω και να χαιρετούν οποιονδήποτε συναντούν, μ’ ένα νεύμα του κεφαλιού και ένα χαμόγελο. Μόλις ακουστεί πάλι ο ήχος, πρέπει να παγώσουν στο σημείο όπου βρίσκονται. Σέταρτον, χτυπώντας παλαμάκι ή το όργανο δύο φορές, τους δίνει το σήμα να αρχίσουν να κινούνται ξανά και να χαιρετούν οποιονδήποτε συναντούν μ’ ένα νεύμα του κεφαλιού, ένα χαμόγελο και μια χειραψία. Μόλις ακουστεί ο δεύτερος ήχος του χτυπήματος, πρέπει να παγώσουν στο σημείο όπου βρίσκονται. Πέμπτον, χτυπώντας παλαμάκι ή το όργανο δύο φορές, τους δίνει το σήμα να αρχίσουν να κινούνται πάλι και να χαιρετούν όποιον συναντήσουν με μ’ ένα νεύμα του κεφαλιού, ένα χαμόγελο, μια χειραψία και λέγοντας το όνομά τους. Μόλις ακούσουν τον δεύτερο ήχο του χτυπήματος, πρέπει να παγώσουν στο σημείο όπου βρίσκονται. Σέλος, εάν ο συντονιστής παρατηρήσει ό τι υπάρχουν άνθρωποι που δεν πλησιάζουν τα άλλα μέλη της ομάδας, το κάνει ο ίδιος. Παίζοντας τον ιστό της ζωής Υλικά: ένα κουβάρι, ένα ψαλίδι - Οι μαθητές σχηματίζουν έναν κύκλο. - Ο συντονιστής εξηγεί ότι θα επιχειρήσουν όλοι μαζί να δημιουργήσουν ένα μοντέλο του «Ιστού της ζωής». Δίνει τις βασικές οδηγίες και τους κανόνες του παιχνιδιού. - Ο συντονιστής ξεκινώντας κρατάει ένα κουβάρι στο χέρι και κατονομάζει ένα στοιχείο που σχετίζεται με τον σακχαρώδη διαβήτη, π.χ ινσουλίνη. Κρατώντας σταθερά την άκρη πετάει το κουβάρι σε κάποιον άλλο από τον κύκλο. Αυτός θα πρέπει να πιάσει το κουβάρι σχηματίζοντας μια ευθεία γραμμή που συνδέει τους δυο τους και να αναφέρει ένα στοιχείο που συμπληρώνει το προηγούμενο, π.χ πάγκρεας. ρει ένα νέο στοιχείο για τον διαβήτη. - Ρίχνει έπειτα το κουβάρι σε ένα άλλο άτομο που κι αυτό με τη σειρά του συμπληρώνει με ένα σχετικό στοιχείο. υνεχίζουμε το παιχνίδι, έτσι ώστε το κουβάρι να περνάει από τη μια πλευρά του κύκλου στην άλλη. Όταν το κουβάρι περάσει απ’ όλους έχει δημιουργηθεί ένα δικτυωτό πλέγμα στο μοντέλο του «Ιστού της ζωής» που δείχνει τη διασύνδεση των στοιχείων που σχετίζονται με τον σακχαρώδη διαβήτη: ορισμός, παράγοντες που τον προκαλούν, τύποι, πρόληψη, θεραπεία. Ρωτάμε τους μαθητές τι σκέφτονται και πώς αισθάνονται βλέποντας να σχηματίζεται ο ιστός. Προέκταση: ο συντονιστής μπορεί να ζητήσει από τους συμμετέχοντες, α- φού σχηματισθεί ο ιστός διασύνδεσης, να αναφέρουν μύθους σχετικά με τον διαβήτη. Κάθε φορά που κάποιος αναφέρει ένα μύθο παίρνει το ψαλίδι και κόβει σε κάποιο σημείο τον ιστό. Έτσι μετά από λίγο ο κάθε συμμετέχοντας μένει με ένα κομμάτι κλωστή στο χέρι. Ο συντονιστής ρωτάει τους συμμετέχοντες πώς αισθάνονται που καταστρέφεται ο ιστός και τι σκέφτονται ως προς την αποτελεσματικότητα που έχει μια τέτοια πρακτική και συμπεριφορά. Σόμος 1, τεύχος 1 ελίδα 23